ДСТУ-Н EN 1473:2014 Установки та устатковання для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок (EN 1473:2007, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19407 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н EN 1473:2014 Установки та устатковання для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок (EN 1473:2007, IDT)
Дата початку дії01.05.2015
Дата прийняття02.12.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 02.12.2014 № 1432 Про прийняття національних нормативних документів та пробних національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, затвердження національних стандартів України, скасування національного стандарту України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1473:2014
РозробникTOB «Нафтогазбудінформатика»
Орган, що прийнявTOB «Нафтогазбудінформатика»


ISO 14001:2004 Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосовування

ISO 15607:2003 Технічні вимоги та атестація процедур зварювання металевих матеріалів. Загальні правила

ISO 15609-1:2004 Вимоги та кваліфікація зварювальних процедур для металевих матеріалів. Інструкція зі зварювання. Частина 1. Електродугове зварювання

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Зі зміною № 1

ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України. (Частина 1) (рос)

ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України. (Частина 2. Додатки)(рос)

ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 1)

ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 2. Додатки)

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Зміна № 1

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДСТУ 7113:2009. Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні вимоги

ДСТУ 7114:2009. Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: вибухонепоникна оболонка (d) (IEC 60079-1:2007, MOD)

ДСТУ EN 10204-2001 Вироби металеві. Види документів контролю (EN 10204:1991+А1:1995, IDТ)

ДСТУ EN 1050:2003. Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику (EN 1050:1996, IDT)

ДСТУ EN 1435:2005 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань, виконаних плавленням, радіографічний (EN 1435:1997, IDT)

ДСТУ EN 1714:2005 Неруйнівний контроль зварних з`єднань. Контроль зварних з’єднань ультразвуковий (EN 1714:1997, IDТ)

ДСТУ EN 571-1-2001. Неруйнiвний контроль. Капiлярний контроль. Частина 1. Загальнi вимоги (EN 571-1:1997, IDT)

ДСТУ IEC 60034-5:2005 Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин (ІP код). Класифікація (ІEC 60034-5:2000, ІDT)

ДСТУ IEC 60079-2:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним тиском p (ІEC 60079-2:2007, ІDT)

ДСТУ IEC 60079-6:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: масляне заповнення о (ІEC 60079-6:2007, ІDT)

ДСТУ IEC 61800-3:2008. Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 3. Вимоги до електромагнітної сумісності та спеціальні методи випробування (ІEC 61800-3:2004, ІDT)

ДСТУ IEC 61800-4:2008 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 4. Загальні вимоги та номінальні технічні характеристики електроприводів змінного струму напругою від 1000 В до 35 кВ включно (ІEC 61800-4:2002, ІDT)

ДСТУ ISO 10497:2008 Випробування трубопровідної арматури. Вимоги до вогневого випробування типових конструкцій (ISO 10497:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 15607:2008 Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила (ISO 15607:2003, IDT)

ДСТУ ISO 15609-1:2008 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання (ISO 15609-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

ДСТУ IЕС 60079-5:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 5. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: кварцове заповнення q (ІEC 60079-5:2007, ІDT)

ДСТУ ІЕС 60079-18:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електрообладнання Вид вибухозахисту: «герметизація «m»

ДСТУ Б А.3.2-6:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних

ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.085-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001). Шум. Планування заходів щодо керування шумом установок і підприємств, які працюють під відкритим небом

ДСТУ ГОСТ 6134:2009 Насоси динамічні. Методи випробування (ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999), IDT; ISO 9906:1999, NEQ)

ДСТУ-3Т Б В.2.6-103:2010. Настанова. Резервуари сталеві горизонтальні для нафтопродуктів. Конструкції і розміри.

ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-40:2011 Резервуари вертикальні ціліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови (ГОСТ 31385-2008, MOD)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі. Зміна № 1 (EN 1991-1-2:2002, IDT+EN 1991-1-2:2002/AC:2013, IDT+NA:2013)

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд. Зміна № 1 (EN 1992-1-1:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT). Зміна №1

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005/А1:2014, IDT). Зміна № 2:2018

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT).

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. Зміна № 1 (EN 1993-1-2:2005, IDТ+NA:2013). Проект, остаточна редакція

ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд. Зміна № 1 (EN 1994-1-1:2004, IDТ)

ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд (EN 1998-1:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд. Зміна № 1 (EN 1998-1:2004, IDТ)

ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів

ДСТУ-Н-П Б В.2.6-159:2010 Конструкції будинків і споруд. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, MOD)

НПАОП 11.1-1.01-08. Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України

Посібник з проектування анкерних болтів для кріплення будівельних конструкцій та обладнання (до СНиП 2.09.03)

Посібник з проектування конвеєрних галерей

СНиП 2.04.12-86. Розрахунок на міцність сталевих трубопроводів

СНиП 2.04.14-88 Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів

СНиП 2.09.03-85 Споруди промислових підприємств. Зміна № 1 (національна)

СНиП 2.09.03-85. Споруди промислових підприємств


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

З Новим 2021 Роком та Різдвом!

Шановні Користувачі!

Вітаємо Вас з Новим 2021 Роком та Різдвом!

Нехай новорічні свята будуть яскравими і незабутніми, а Новий рік Багатим тільки на Хороші події!

Бажаємо Вам міцного здоров'я, позитивних емоцій та креативних ідей! Нехай найсміливіші мрії збуваються, а за ними відкриваються нові горизонти!

Дякуємо, що Ви з нами!
До зустрічі у Новому 2021 році!

Команда БУДСТАНДАРТ

НАСТАНОВА

УСТАНОВКИ ТА УСТАТКОВАННЯ
ДЛЯ СКРАПЛЕНОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Проектування берегових установок
(EN 1473:2007, IDT)

ДСТУ-Н EN 1473:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ «Нафтогазбудінформатика»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Андебура, канд. фіз.-мат. наук; Г. Глущенко; О. Гопаченко; В. Котляревський; Н. Куцан; В. Топчій; канд. екон. наук; Л. Уніговський, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Частухін, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1432 з 2015-05-01

3 Настанова відповідає EN 1473:2007 Installation and equipment for liquefied natural gas — Design of onshore installations (Установки та устатковання для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Безпека та довкілля

5 Причали та морські споруди

6 Системи зберігання й утримання

7 Насоси для СПГ

8 Випаровування СПГ

9 Трубопроводи

10 Приймання/відвантаження природного газу

11 Установки відновлення й оброблення випарів газу

12 Допоміжні комунікації та споруди

13 Керування безпекою

14 Системи керування та моніторингу

15 Будування, уведення в експлуатацію та цикли робіт

16 Захист від старіння та корозії

17 Навчання та підготування персоналу до роботи

18 Попереднє морське навчання персоналу

Додаток А Порогові значення теплового випромінення

Додаток В Визначення унормованих витрат

Додаток С Сейсмічна класифікація

Додаток D Особливі вимоги до насосів для СПГ

Додаток Е Особливі вимоги до випарників СПГ

Додаток F Критерії проектування трубопроводів

Додаток G Опис різних типів берегових установок СПГ

Додаток Н Визначення різних типів резервуарів для СПГ

Додаток J Діапазони частості настання подій

Додаток К Класифікація наслідків

Додаток L Рівні ризику

Додаток М Типові кроки процесу скраплення

Додаток N Системи одоризації

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з європейськими чи міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цій настанові

Додаток НБ Перелік національних нормативних документів, на які є посилання в «Національних поясненнях» цієї настанови

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця настанова є тотожний переклад EN 1473:2007 Installation and equipment for liquefied natural gas — Design of onshore installations (Установки та устатковання для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок).

Відповідальний за цю настанову — ТОВ «Нафтогазбудінформатика».

До настанови внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «ця настанова»;

— структурні елементи настанови: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» і цю настанову — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у тексті настанови наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою.

EN 473, EN 1435, EN 1714, EN 1991-1-2, EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, EN 1993-1-2, EN 1994-1-1, EN 1994-1-2, EN 1998-1, EN 10204, EN 60034-5, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-2, EN 60079-18, EN ISO 9001, EN ISO 10497, EN ISO 15607, EN ISO 15609-1, IEC 60079-5, IEC 60079-6, EN 1050, ISO 9000, ISO 9906, ISO 14001, ISO 15664, EN 571-1, EN 61800, на які є посилання в цій настанові, чи їхні міжнародні аналоги, прийнято в Україні як національні та міждержавні стандарти.

Їхній перелік наведено в додатку НА. Перелік національних нормативних документів, на які є посилання в «Національних поясненнях», наведено в додатку НБ.

Решту стандартів, на які є посилання, не прийнято в Україні як національні стандарти й чинних документів натомість немає.

НАСТАНОВА

УСТАНОВКИ ТА УСТАТКОВАННЯ
ДЛЯ СКРАПЛЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Проектування берегових установок

УСТАНОВКИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
Проектирование береговых установок

INSTALLATION AND EQUIPMENT
FOR LIQUEFIED NATURAL GAS
Design of onshore installations

Чинний від 2015-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця настанова дає рекомендації щодо проектування, будування та експлуатації всіх берегових установок для скрапленого природного газу (СПГ), зокрема установок для скраплення, зберігання, регазифікації, транспортування та використання СПГ.

Ця настанова поширюється на такі типи установок:

— вивантажувальний термінал — установки для скраплення та відвантаження природного газу від межі вхідного газопроводу до корабельного трубопроводу СПГ;

— приймальний термінал — установки для приймання та регазифікації скрапленого газу від корабельного трубопроводу до межі вихідного газопроводу;

— установка компенсації пікових навантаг СПГ від межі вхідного газопроводу до межі вихідного газопроводу.

Короткий опис кожної з цих установок наведено в додатку G.

Допоміжні установки цією настановою не охоплено. Допоміжні установки з місткістю зберігання до 200 т СПГ охоплено EN 13645.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи потрібні для застосування цієї настанови. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 287-1 Qualification test of welders — Fusion welding — Part 1; Steels

EN 473 Nondestructive testing — Qualification and certification of NDT personnel — General principles

EN 571-1 Non destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles

EN 809 Pumps and pump units for liquids — Common safety requirements

EN 970 Non-destructive examination of fusion welds — Visual examination

EN 1092-1 Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves fittings and accessories, PN-designated — Part 1: Steel flanges

EN 1127-1 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology

EN 1160 Installations and equipment for liquefied natural gas — General characteristics of liquefied natural gas

EN 1435 Non-destructive examination of welds — Radiographic examination of welded joints

EN 1474 Installation and equipment for liquefied natural gas — Design and testing of loading/unloading arms

EN 1514-1 Flanges and their joints — Dimensions of gaskets for PN-designated flanges — Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts

EN 1532 Installation and equipment for liquefied natural gas — Ship to shore interface

EN 1714 Non-destructive examination of welds — Ultrasonic examination of welded joints

EN 1776 Gas supply systems — Natural gas measuring stations — Functional requirements

EN 1991-1-2 Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-2: General actions — Actions on structures exposed to fire

EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 1992-1-2 Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-2: General rules — Structural fire design

EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 1993-1-2 Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1-2: General rules — Structural fire design

EN 1994-1-1 Eurocode 4 — Design of composite steel and concrete structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 1994-1-2 Eurocode 4 — Design of composite steel and concrete structures — Part 1-2: General rules — Structural fire design

EN 1998-1 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 1: General rules seismic actions and rules for buildings

EN 1998-5 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 5: Foundations, retaining structures and geotechtonical aspects

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 12065 Installations and equipment for liquefied natural gas — Testing of foam concentrates designed for generation of medium and high expansion foam and of extinguishing powders used on liquefied natural gas fires

EN 12066 Installations and equipment for liquefied natural gas — Testing of insulating linings for liquefied natural gas impounding areas

EN 12162 Liquid pumps — Safety requirements — Procedure for hydrostatic testing

EN 12308 Installation and equipment for LNG — Suitability testing of gaskets designed for flanged joints used on LNG piping

EN 12434 Cryogenic vessels — Cryogenic flexible hoses

EN 12567 Industrial valves — Isolating valves for LNG — Specification for suitability and appropriate verification tests

EN 13445 (all parts) Unfiredpressure vessels

EN 13480 (all parts) Metallic industrial piping

EN 14620-1:2006 Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, fiat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °С and -165 °С — Part 1: General

EN 14620 (all parts) Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °С and -165 °С

EN 60034-5 Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) — Classification (IEC 60034-5:2000)

EN 60079-0 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 0: General requirements (IEC 60079-0:2004)

EN 60079-1 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 1: Flameproof enclosures «d» (IEC 60079-1:2003)

EN 60079-2 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 2: Pressurized enclosures «р» (IEC 60079-2:2001)

EN 60079-7 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 7: Increased safety «е» (IEC 60079-7:2003)

EN 60079-10 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 10: Classification of hazardous areas (IEC 60079-10:2002)

EN 60079-14 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 14: Electrical installations in hazardous areas (other than mines) (IEC 60079-14:2002)

EN 60079-17 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than mines) (IEC 60079-17:2002)

EN 60079-18 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 18: Construction, test and marking of type of protection encapsulation «m» electrical apparatus (IEC 60079-18:2004)

EN 60079-25 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 25: Intrinsically safe systems (IEC 60079-25:2003)

EN 60079-26 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 26: Construction, test and marking of group U category 1 G electrical apparatus

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989)

EN 61508-1 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 1: General requirements (IEC 61508-1:1998 + Corrigendum 1999)

EN IS 01460 Metallic coatings— Hot dip galvanized coatings on ferrous materials — Gravimetric determination of the mass per unit area (ISO 1460:1992)

EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods (ISO 1461:1999)

EN ISO 9001 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000)

EN ISO 10456 Building materials and products — Procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:1999)

EN ISO 10497 Testing of valves — Fire type-testing requirements (ISO 10497:2004)

EN ISO 12241 Thermal insulation for building equipment and industrial installations — Calculation rules (ISO 12241:1998)

EN ISO 12944 (all parts) Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems (ISO 12944:1998)

EN ISO 13709 Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries (ISO 13709:2003)

EN ISO 15607 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — General rules (ISO 15607:2003)

EN ISO 15609-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15614-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test. Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004)

IEC 60079-4 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 4: Method of test for ignition temperature

IEC 60079-5 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 5: Powder filling «q»

IEC 60079-6 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 6: Oil-immersion «о»

IEC 60079-11 Explosive atmospheres — Part 11: Equipment protection by intrinsic safety «і»

IEC 60079-13 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 13: Construction and use of rooms or buildings protected by pressurization

IEC 60079-15 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 15: Construction, test and marking of type of protection «п» electrical apparatus

IEC/TR 60079-16 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 16: Artificial ventilation for the protection of anaiyzer (s) houses

IEC 60079-19 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 19: Repair and overhaul for apparatus used in explosive atmospheres (other than mines or explosives)

IEC/TR3 60079-20 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 20: Data for flammable gases and vapours, relating to the use of electrical apparatus

IEC 60079-27 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO) and Fieldbus non-incendive concept (FNICO)

IEC 60364-5-54 Electrical installations of buildings — Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment — Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 287-1 Перевірення кваліфікації зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі

EN 473 Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу у сфері неруйнівного контролю. Загальні принципи

EN 571-1 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи

EN 809 Насоси та насосні агрегати для рідин. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 970 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль

EN 1092-1 Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, фітингів та допоміжних пристроїв із зазначеним PN. Частина 1. Сталеві фланці

EN1127-1 Вибухонебезпечні середовища. Запобігання вибуху та захист. Частина 1. Основні поняття та методологія

EN 1160 Установки та устатковання для скрапленого природного газу. Загальні характеристики скрапленого природного газу

EN 1435 Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічне дослідження зварних з’єднань

EN1474 Установки та устаткування для скрапленого природного газу. Конструкція та випробування навантажувально/вивантажувальних стріл

EN 1514-1 Фланці та їхні з’єднання. Розміри прокладок фланців із зазначеним PN. Частина 1. Неметалеві пласкі прокладки зі вставками чи без них

EN 1532 Установки та устатковання для скрапленого природного газу. Інтерфейс від судна до берега

EN 1714 Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвукове дослідження зварних з’єднань

EN 1776 Системи газопостачання. Вимірювальні станції для природного газу. Функційні вимоги

EN 1991-1-2 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції, піддані вогню

EN 1992-1-1 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для будівель

EN 1992-1-2 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні правила. Обчислення конструкцій на вогнестійкість

EN 1993-1-1 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для будівель

EN 1993-1-2 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні правила. Обчислення конструкцій на вогнестійкість

EN 1994-1-1 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для будівель

EN 1994-1-2 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні правила. Обчислення конструкцій на вогнестійкість

EN 1998-1 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила для споруд

EN 1998-5 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотектонічні аспекти

EN 10204 Металеві вироби. Типи документів контролю

EN 12065 Установки та устатковання для скрапленого природного газу. Випробування на придатність піноутворювачів, призначених для приготування піни високої та середньої густини, а також порошків, що гасять, використовуваних на пожежах скрапленого природного газу

EN 12066 Установки й устатковання для скрапленого природного газу. Випробування теплоізоляційних покривів для резервуарів зі скрапленим природним газом

EN 12162 Насоси для рідин. Вимоги щодо безпеки. Методика гідростатичних випробувань

EN 12308 Установки та устатковання для скрапленого природного газу (СПГ). Випробування придатності пласких прокладок ущільнювачів, призначених для фланцевих з’єднань трубопроводів для СПГ

EN 12434 Кріогенні посудини. Кріогенні гнучкі рукави

EN 12567 Клапани промислові. Запірні клапани для СПГ. Вимоги до експлуатаційної придатності та їхнього випробування

EN 13445 (усі частини) Резервуари під тиском, не піддані дії вогню

EN 13480 (усі частини) Металеві промислові трубопроводи

EN 14620-1:2006 Проектування та спорудження на місці розташування вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів з робочою температурою від 0 °С до 165 °С. Частина 1. Загальні положення

EN 14620 (усі частини) Проектування та будування на місці розташування вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів з робочою температурою від 0 °С до мінус 165 °С

EN 60034-5 Електричні обертові машини. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин (IP-код). Класифікація (ІЕС 60034-5:2000)

EN 60079-0 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 0. Загальні вимоги (ІЕС 60079-0:2004)

EN 60079-1 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 1. Вибухонепроникні оболонки «d» (ІЕС 60079-1:2003)

EN 60079-2 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 2. Герметизовані оболонки «р» (ІЕС 60079-2:2001)

EN 60079-7 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 7. Підвищена вибухобезпечність «е» (ІЕС 60079-7:2003)

EN 60079-10 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 10. Класифікація небезпечних зон (ІЕС 60079-10:2002)

EN 60079-14 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 14. Електричні установки в небезпечних зонах (крім підземних виробіток) (ІЕС 60079-14:2002)

EN 60079-17 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 17. Перевірення й технічне обслуговування електроустановок у вибухонебезпечних зонах (крім підземних виробіток) (ІЕС 60079-17:2002)

EN 60079-18 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 18. Проектування, випробування та маркування типу електричних приладів із захистом «герметизація компаундом» «m» ІЕС 60079-18:2004)

EN 60079-25 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 25. Іскробезпечні системи (ІЕС 60079-25:2003)

EN 60079-26 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 26. Проектування, випробування та маркування типу електричних приладів групи II, категорії 1G

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP-код) (ІЕС 60529:1989)

EN 61508-1 Функційна безпека електричних/електронних/програмованих електронних систем, пов’язаних з безпекою. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 61508-1:1998 + поправка 1999)

EN ISO 1460 Покриви металеві. Покриви, нанесені методом гарячого цинкування на чорні метали. Визначення маси на одиницю площі гравіметричним методом (ISO 1460:1992)

EN ISO 1461 Покриви, нанесені методом гарячого цинкування на вироби з чавуну й сталі. Технічні вимоги та методи випробування (ISO 1461:1999)

EN ISO 9001 Системи менеджменту якості. Вимоги (ISO 9001:2000)

EN ISO 10456 Будівельні вироби та матеріали. Методики визначення задекларованих і розрахункових теплових величин (ISO 10456:1999)

EN ISO 10497 Випробування трубопровідної арматури. Вимоги до вогневого випробування типових конструкцій (ISO 10497:2004)

EN ISO 12241 Теплоізоляція для будівельного устатковання та промислових установок. Правила обчислення (ISO 12241:1998)

EN ISO 12944 (усі частини) Фарби та лаки. Антикорозійний захист сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами (ISO 12944:1998)

EN ISO 13709 Насоси відцентрові для нафтової, нафтохімічної та газової промисловості (ISO 13709:2003)

EN ISO 15607 Технічні вимоги та атестація процедур зварювання металевих матеріалів. Загальні правила (ISO 15607:2003)

EN ISO 15609-1 Технічні вимоги й атестація процедур зварювання металевих матеріалів. Технічні вимоги до процедури зварювання. Частина 1. Дугове зварювання (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15614-1 Технічні вимоги й оцінення процедур зварювання металевих матеріалів. Перевіренння процедур зварювання. Частина 1. Дугове та газове зварювання сталей, дугове зварювання нікелю та нікелевих сплавів (ISO 15614-1:2004)

ІЕС 60079-4 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 4. Метод визначення температури самозагоряння

IEC 60079-5 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 5. Кварцове заповнення «q»

IEC 60079-6 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 6. Олійне заповнення «о»

ІЕС 60079-11 Вибухонебезпечні середовища. Частина 11. Захист устатковання іскробезпечним колом «і»

ІЕС 60079-13 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 13. Проектування та експлуатація приміщень, захищених надлишковим тиском

ІЕС 60079-15 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 15. Проектування, випробування та маркування типу електричних приладів із захистом «m»

IEC/TR 60079-16 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 16. Примусова вентиляція для захисту приміщень, у яких установлено аналізатор(и)

ІЕС 60079-19 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 19. Ремонт та перевірення електроустатковання, використовуваного у вибухонебезпечних газових середовищах (крім підземних виробіток або застосовань, пов’язаних з вибуховими речовинами)

IEC/TR3 60079-20 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 20. Дані щодо горючих газів і випарів, пов’язаних з експлуатацією електроустатковання

ІЕС 60079-27 Електричне устатковання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 27. Концепція іскробезпечної системи польової шини (FISCO) та незаймистої системи польової шини (FNICO)

ІЕС 60364-5-54 Електричне устатковання споруд. Частина 5-54. Електричні установки будівель. Відбирання та монтування електричного устатковання. Уземлювальні пристрої, захисні провідники та захисні струмопровідні з’єднання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com