ДБН Б.1.1-21:2017 Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20046 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН Б.1.1-21:2017 Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад
Дата початку дії01.07.2018
Дата прийняття27.12.2017
Дата скасування дії 01.10.2022
СтатусНедіючий
Новий документДБН Б.1.1-14:2021
Затверджуючий документНаказ від 27.12.2017 № 343 Про затвердження ДБН Б.1.1-21:2017 Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаБ.1.1-21:2017
РозробникДержавне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва» (УКРНДПІЦИВІЛЬБУД)
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.10.2022 згідно з наказом від 30.12.2021 № 367


ДБН Б.1.1-14:2021 Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні

Завдання на розроблення схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

Наказ від 27.12.2017 № 343 Про затвердження ДБН Б.1.1-21:2017 Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

Основні показники схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ, НА ЯКІЙ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ,

МІСЬКИХ РАД

ДБН Б.1.1-21:2017

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2018

Про затвердження ДБН Б.1.1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад"

Наказ від 27.12.2017 року № 343

Відповідно до законів України "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм" і від 30 червня 2010 року № 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність", з метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та враховуючи рішення Науково-технічної ради Мінрегіону від 18 грудня 2017 року № 29, наказую:

1. Затвердити ДБН Б.1.1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад".

2. ДБН Б.1.1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад" (далі — ДБН Б. 1.1-21:2017) набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".

3. Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Рябова О.О.) передати до ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ" (Владіміров Є.С.), як утримувача Центрального фонду будівельних норм, ДБН Б.1.1-21:2017 разом з його сформованою справою, згідно з пунктом 7 Положення про центральний фонд будівельних норм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483.

4. ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ" (Владіміров Є.С.):

провести підготовку тексту ДБН Б.1.1-21:2017 до оприлюднення без зміни змісту його положень;

надати у місячний строк Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку підготовлений до реєстрації ДБН Б.1.1-21:2017;

забезпечити оприлюднення ДБН Б.1.1-21:2017 в офіційному друкованому виданні Міністерства;

здійснювати поширення копій друкованих текстів державних будівельних норм відповідно до замовлень, за умови використання коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження будівельних норм, на фінансування Центрального фонду будівельних норм;

забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів".

5. Супровід ДБН Б.1.1-21:2017 доручити Державному підприємству "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" (ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД") як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Мінрегіону від 03 травня 2012 року № 193 "Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПЕРЕДМОВА

1    РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"

      РОЗРОБНИКИ: Т. Криштоп, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Ковтун, к.г.н. (відповідальний виконавець); Я. Бурачок; Ю. Лисак; М. Омельчук; Ю. Тищак; Л. Чижевська; О. Чижевський, канд. архіт.; С. Шаманський, канд. техн. наук

2    ВНЕСЕНО: Департамент містобудування, архітектури та планування території Мінрегіону України

3    ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, наказ від 27.12.2017 р. № 343.

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з  першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Загальні положення

4 Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

5 Зміни до схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад      8

Додаток А Форма завдання на розроблення схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

Додаток Б Склад вихідних даних для розроблення схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

Додаток В Форма основних показників схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

Додаток Г

Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ, НА ЯКІЙ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКИХ, ПОСЕЛКОВЫХ, ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ

COMPOSITION AND CONTENT OF PLANNING SCHEME TERRITORY, ON WHICH THE POWERS OF VILLAGE, SETTLEMENT, CITY COUNCILS ARE EXERCISED

Чинні від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють вимоги до складу та змісту схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад (далі - схема планування території).

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1 У цих Нормах вживаються терміни, встановлені Законом України "Про основи містобудування" [2]: містобудування; Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності” [3]: містобудівна документація, територія, схема планування території на державному рівні, схема планування території на регіональному рівні; містобудівна документація на місцевому рівні; Законом України "Про Генеральну схему планування території України" [4]: Генеральна схема планування території України; Законом України "Про охорону культурної спадщини" [16]: культурна спадщина, нерухомий об’єкт культурної спадщини, охорона культурної спадщини; Законом України "Про охорону археологічної спадщини” [17]: пам’ятка археології.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ