ДСТУ 8753:2017 Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт ділянок нафтопроводів діаметром до 1220 мм. Основні положення

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8753:2017 Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт ділянок нафтопроводів діаметром до 1220 мм. Основні положення
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття20.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 20.12.2017 № 441 Про прийняття національного нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8753:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості»


ISO 15607:2003 Технічні вимоги та атестація процедур зварювання металевих матеріалів. Загальні правила

ВБН В.2.3-00013741-06:2007 Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду

ВБН В.2.3-00013741-07:2007 Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація

ВБН В.3.1-00013741-07:2007 / Мінпаливенерго України. Магістральні нафтопроводи. Методи ремонту дефектних ділянок

ВБН В.3.1-00013741-11:2009 Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості

ВБН В.3.1-320.20077720.02-2001 / НАК Нафтогаз України. Табель технічного оснащення ремонтно-будівельної колони з капітального ремонту магістральних нафтопроводів діаметром 219-1220 мм

ВБН В.3.1-320.20077720.05-2003 / НАК Нафтогаз України. Магістральні трубопроводи. Капітальний ремонт. Розрахунок міцності та стійкості лінійних ділянок магістральних нафтопроводів діаметром від 377 мм до 1220 мм

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Зі зміною № 1

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві. Зміна № 1

ДК 003:2010 Класифікатор професій. Зі змінами № 1-7

ДК 003:2010. Класифікатор професій. Зміна №1

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4611:2006 Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4611:2006 Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять. Зміна № 1

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ EN ISO 18275:2014 Матеріали зварювальні. Eлектроди покриті для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація (EN ISO 18275:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 3581:2015 Матеріали зварювальні. Електроди з покриттям для ручного дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей. Класифікація (EN ISO 3581:2012, IDT; ISO 3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 9712:2014 Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю (EN ISO 9712:2012, IDT)

ДСТУ ISO 15607:2008 Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила (ISO 15607:2003, IDT)

ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015 Магістральні трубопроводи. Нанесення захисних покривів та улаштування теплової ізоляції. Настанова

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008 Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами

Закон України від 15.05.1996 № 192/96-ВР Про трубопровідний транспорт

Наказ від 13.12.2004 № 219-1 Про затвердження галузевих комунальних норм

НАПБ В.01.021-97/510 Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів України (укр)

НАПБ В.01.021-97/510. Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів України (рос)

СНиП 2.05.06-85. Зміна N 1 Держбуду СРСР від 08.01.87

СНиП 2.05.06-85. Зміна N 2 Держбуду СРСР N 61 від 13.07.90

СНиП 2.05.06-85. Зміна N 3 Держбуду України N 279 від 03.12.98

СНиП 2.05.06-85. Магістральні трубопроводи


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Магістральні нафтопроводи
ЛІНІЙНА ЧАСТИНА
РЕМОНТ ДІЛЯНОК НАФТОПРОВОДІВ
ДІАМЕТРОМ до 1 220 мм
Основні положення

ДСТУ 8753:2017

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Матеріали, обладнання, технології та споруди для нафтогазової промисловості» (ТК 146)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 грудня 2017 р. № 441 з 2019–01–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Класифікація дефектів

7 Класифікація ремонтних робіт

8 Основні вимоги до виконання та порядку ремонтних робіт

9 Організаційні заходи з ремонту магістрального нафтопроводу

9.1 Вимоги до підготовчих робіт

9.2 Діагностика технічного стану трубопроводу

9.3 Інструментальне обстеження трубопроводу

9.4 Вимоги до підготовчих робіт на заболоченій місцевості, у гірських умовах і на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості

10 Кваліфікаційні вимоги до персоналу та чисельного складу дільниці з ремонту лінійної частини

11 Вимоги до будівельно-дорожньої та спеціальної техніки дільниці з ремонту лінійної частини

12 Земляні роботи

12.1 Зняття родючого шару ґрунту

12.2 Розробка траншеї (розкриття трубопроводу)

12.3 Особливості розробки траншеї на заболоченій місцевості

12.4 Водозниження, водовідлив

12.5 Особливості розробки траншеї в гірських умовах

12.6 Засипання траншеї

12.7 Повернення родючого шару. Технічна рекультивація

12.8 Особливості виконання земляних робіт у зимовий період

13 Захист магістральних нафтопроводів від корозії ізоляційним покриттям

13.1 Загальні вимоги до виконання очисних та ізоляційних робіт

13.2 Вимоги до захисних покриттів

13.3 Технічні засоби для очищення трубопроводу від старої ізоляції та нанесення ізоляційного покриття трубопроводу

14 Зварювальні роботи

14.1 Загальні вимоги до виконання зварювальних робіт

14.2 Характеристики матеріалу труб

14.3 Загальні вимоги до зварювальних матеріалів та їхні характеристики

14.4 Зварювання та контролювання якості зварних з’єднань трубопроводів

15 Технологічні параметри виконання робіт без зміни та зі зміною планово-висотного положення трубопроводу

15.1 Загальні положення

15.2 Технологічні параметри ремонтних колон під час ремонтування без підтримки трубопроводу вантажопідіймальними механізмами

15.3 Підтримка нафтопроводу вантажопідіймальними механізмами без зміни планово-висотного положення трубопроводу

15.4 Технологічні параметри ремонтних колон під час ремонтування без зміни планово-висотного положення трубопроводу

15.5 Підтримка нафтопроводу вантажопідіймальними механізмами зі зміною планово-висотного положення трубопроводу

15.6 Технологічні параметри ремонтних колон під час ремонтування зі зміною планово-висотного положення трубопроводу

15.7 Технологічні параметри ремонтних колон під час ремонтування ділянок трубопроводів обмеженої довжини й ділянок, що прилягають до вузлів лінійної арматури

16 Ремонт трубопроводів у місцях перетинів з підземними та наземними комунікаціями, в охоронній зоні інших комунікацій

17 Ремонт трубопроводу в особливих природних умовах

18 Ремонт ділянок трубопроводів обмеженої довжини з небезпечними та потенційно небезпечними дефектами й ділянок, що прилягають до вузлів лінійної арматури

19 Електрохімічний захист трубопроводів від корозії

20 Охорона навколишнього природного середовища

Додаток А (довідковий) Технологічні схеми ремонту трубопроводів

Додаток Б (обов’язковий) Форми дозвільної та виконавчої документації на ремонт трубопроводів ЛЧ МН

Додаток В (довідковий) Форма графіка ремонту трубопроводів ЛЧ МН

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ
ЛІНІЙНА ЧАСТИНА
РЕМОНТ ДІЛЯНОК НАФТОПРОВОДІВ
ДІАМЕТРОМ до 1 220 мм
Основні положення

MAIN OIL PIPELINES
LINEAR PART
REMEDIAL MAINTENANCE OF OIL PIPLINE
SECTIONS WITH DIAMETER UP TO 1 200 мм
Main principles

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює порядок виконання робіт під час ремонтування ділянок трубопроводів лінійної частини (ЛЧ) магістральних нафтопроводів (МН) (далі — трубопроводів) діаметром до 1 220 мм включно з надлишковим тиском до 10 МПа із заміною ізоляційного покриття без зміни та зі зміною планово-висотного положення трубопроводу, із заміною ділянок трубопроводів, під час ремонтування тіла труби, у гірських умовах і на заболоченій місцевості та визначає основні організаційно-технічні та нормативні вимоги щодо виконання ремонтно-будівельних робіт для відновлення проектних характеристик трубопроводів, а також вимоги щодо охорони праці та промислової безпеки, пожежної безпеки та охорони довкілля.

1.2 Цей стандарт застосовують під час виконання ремонту підземних трубопроводів:

а) у нормальних умовах у стійких ґрунтах І—ІV категорії рівнинно-горбкуватої місцевості з поздовжнім ухилом не більше ніж 15° і поперечним — не більше ніж 8°;

б) у гірських умовах;

в) у зимовий період;

г) на болотах;

д) на ділянках з підвищеною вологістю ґрунту.

1.3 Цей стандарт не поширюється на виконання ремонту підземних трубопроводів:

а) на ділянках трубопроводів, прокладених у морських акваторіях;

б) прокладених у тунелях;

в) на підземних і надземних переходах через автомобільні та залізничні дороги, підземні комунікації, яри та на ділянках трубопроводів довжиною менше ніж:

— 50 м для трубопроводів І класу понад Ду 1000,

— 50 м для трубопроводів ІІ класу понад Ду 700 до Ду 1000 включно, 40 м понад Ду 500 до Ду 700 включно,

— 30 м для трубопроводів ІІІ класу понад Ду 300 до Ду 500, IV класу до Ду 300 включно, що прилягають до їхніх границь або інших місць защемлення трубопроводу;

г) на ділянках трубопроводів, які прокладено підземно в районах із сейсмічністю більше ніж 8 балів та на всіх надземних ділянках;

д) з несталевих труб;

е) призначених для перекачування нафти з підігрівом.

У викладених вище випадках потрібно дотримуватися вимог щодо відповідних будівельних норм, затверджених у встановленому порядку, а якщо їх немає — спеціальних вимог, регламентованих у проектній документації на виконання таких ремонтних робіт.

1.4 Вимоги цього стандарту застосовують у роботі всіх підприємств МН (філій) та їхніх структурних підрозділів, які експлуатують, ремонтують та реконструюють трубопроводи ЛЧ МН, а також інших підприємств та організацій усіх форм власності, які проводять діагностування, ремонт чи реконструкцію трубопроводів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи (НД):

ДСТУ 2860–94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 4219:2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4611:2006 Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015 Магістральні трубопроводи. Нанесення захисних покривів та улаштування теплової ізоляції. Настанова

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів

ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008 Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами

ДСТУ EN ISO 3581:2015 (EN ISO 3581:2012, IDT; ISO 3581:2012, IDT) Зварювальні матеріали. Електроди з покривом для ручного дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей. Класифікація

ДСТУ EN ISO 9712:2014 Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруй- нівного контролю (EN ІSO 9712:2012, ІDT)

ДСТУ ISO 15607:2008 Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила (ISO 15607:2003, ІDT)

ДСТУ EN ISO 18275:2014 Матеріали зварювальні. Eлектроди покриті для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація (EN ІSO 18275:2012, ІDT)

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.009–76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ