ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнівний контроль зварних з`єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з`єднань (EN 12517:1998, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18603 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнівний контроль зварних з`єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з`єднань (EN 12517:1998, IDТ)
Дата початку дії01.10.2003
Дата прийняття12.07.2002
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 12.07.2002 № 422
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12517-2002
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Технічна діагностика і неруйнівний контроль» (ТК 78)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Технічна діагностика і неруйнівний контроль» (ТК 78)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Неруйнівний контроль зварних з'єднань
КРИТЕРІЇ ПРИЙМАННЯ ДЛЯ РАДІОГРАФІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ

(EN 12517:1998, IDТ)
ДСТУ EN 12517-2002

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом зі стандартизації «Технічна діагностика і неруйнівний контроль» (ТК 78) та Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 р. № 422 з 2003-10-01

3 Стандарт відповідає EN 12517:1998 Non-destructive examination of welds — Acceptance criteria for radiographic examination of welds (Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з’єднань). Стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Троїцький, д-р. техн. наук (науковий керівник); М. Білий, канд. техн. наук; О. Козін; Ю. Посипайко

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Радіографічна техніка

4 Загальні положення

5 Критерії приймання

Додаток А Настанови щодо критеріїв приймання за результатами радіографічного контролю

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 12517:1998 Non-destructive examination of welds — Acceptance criteria for radiographic examination of welds (Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з’єднань).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 78 «Технічна діагностика і неруйнів­ний контроль».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

назви стандартів українською мовою наведено в «Національному поясненні», яке виділено в тексті стандарту рамкою;

структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані», — оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.5-93 та ДСТУ 1.7-2001;

вилучено «Вступ» до європейського стандарту в зв’язку з тим, що він не несе елементів технічного змісту цього стандарту.

Стандарт EN 970 прийнято як ідентичний національний стандарт ДСТУ EN 970-2001.

Стандарти EN 1435, EN 12062, EN 25817, EN 26520, EN 30042 не прийнято як національні стандарти.

Копії цих стандартів можна одержати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ
КРИТЕРІЇ ПРИЙМАННЯ ДЛЯ РАДІОГРАФІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ ДЛЯ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION OF WELDS
ACCEPTANCE CRITERIA FOR RADIOGRAPHIC EXAMINATION OF WELDS

Чинний від 2003-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює критерії приймання стикових зварних з’єднань на сталі залежно від розмірів дефектів, що виявляють під час радіографічного контролю. За домовленістю прий­мальні критерії можуть використовуватися для інших видів зварних з’єднань з різних матеріалів. Приймальні критерії можуть встановлюватися у стандартах зі зварювання, стандартах зі засто­сування, технічних умовах чи сортаменту. Вимоги, встановлені в EN 12062, відповідають EN 25817. Цей стандарт поширюється на радіографічний контроль, що виконується відповідно до EN 1435. Якщо перевіряють відповідність зварного шва вимогам оціночної групи зварних швів, то роз­міри дефектів, припустимі за стандартами, порівнюють з розмірами індикацій, виявлених на ра­діографічних знімках.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з інших публікацій через датовані й недатовані посилання.

Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено далі. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань радять звертатися до останнього видання відповідної публікації.

В цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

EN 970 Non-destructive examination of fusion welds — Visual examination

EN 1435 Non-destructive examination of welds — Radiographic examination of welded joints

EN 12062 Non-destructive examination of welds — General rules for metallic materials

EN 25817 Arc-welded joints in steel — Guidance on quality levels for imperfections (ISO 5817:1992)

EN 26520 Classification of imperfections in metallic fusion welds, with explanations (ISO 6520:1982)

EN 30042 Arc-welded joints in aluminium and its weldable alloys — Guidance on quality levels for imperfections (ISO 10042:1992)

EN 970 Неруйнівний контроль зварних з’єднань зварених плавленням. Візуальний контроль

EN 1435 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Радіографічний контроль зварних з’єднань

EN 12062 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Загальні правила для металевих мате­ріалів

EN 25817 Сталеві зварні з’єднання, що отримані електродуговим зварюванням. Настанови щодо рівнів якості (ISO 5817:1992)

EN 26520 Класифікація дефектів швів у разі зварювання металів плавленням з поясненнями (ISO 6520:1982)

EN 30042 Зварні з’єднання, що отримані електродуговим зварюванням алюмінію і його сплавів. Настанови щодо рівнів якості (ISO 10042:1992)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com