ДСТУ ГОСТ 33263:2018 Роз`єднувачі, короткозамикачі, віддільники, заземлювачі високовольтні для залізничного рухомого складу. Вимоги щодо безпеки і методи контролювання (ГОСТ 33263-2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19418 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ 33263:2018 Роз`єднувачі, короткозамикачі, віддільники, заземлювачі високовольтні для залізничного рухомого складу. Вимоги щодо безпеки і методи контролювання (ГОСТ 33263-2015, IDT)
Дата початку дії01.03.2018
Дата прийняття07.02.2018
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
Затверджуючий документНаказ від 07.02.2018 № 35 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міждержавними нормативними документами, та перенесення термінів скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа33263:2018
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


ГОСТ 1.0-92 Міждержавна система стандартизації. Основні положення. Зі змінами № 1-6

ГОСТ 10434-82 З`єднання контактні електричні. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Зі змінами

ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартів безпеки праці. Електротехнічні пристрої на напрузі понад 1000 В. Вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.019-80 Випробування та вимірювання електричні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 14254-96. Ступені захисту, що забезпечуються оболонками

ГОСТ 1516.1-76 Електроустаткування змінного струму на напруги від 3 до 500 кВ. Вимоги до електричної міцності

ГОСТ 1516.2-97 Електроустаткування і електроустановки змінного струму на напругу 3 кВ і вище. Загальні методи випробувань електричної міцності ізоляції. З поправкою

ГОСТ 1516.3-96 Електрообладнання змінного струму на напруги від 1 до 750 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції

ГОСТ 18311-80 Вироби електротехнічні. Терміни та визначення основних понять

ГОСТ 8024-90 Апарати і електротехнічні пристрої змінного струму на напругу понад 1000 В. Норми нагріву при тривалому режимі роботи і методи випробувань


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

Наказ від 07.02.2018 № 35

ГОСТ 33263-2015

Разъединители, короткозамыкатели, отделители,
заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава.
Требования безопасности и методы контроля

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням

ДСТУ ГОСТ 33263:2018
(ГОСТ 33263-2015, IDT)

Роз'єднувачі, короткозамикачі, віддільники,
заземлювачі високовольтні для залізничного рухомого складу.
Вимоги щодо безпеки і методи контролювання

З наданням чинності від 2018-03-01

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

 ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ,
ОТДЕЛИТЕЛИ, ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Требования безопасности и методы контроля

Соответствует официальному тексту

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения. обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)

2 ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 18 июня 2015 г. № 47-2015)

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 ВЗАМЕН ГОСТ 9219—95 в части требований к разъединителям, короткозамыкателям, заземлителям и приводам к ним, высоковольтным отделителям

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ,
ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Требования безопасности и методы контроля

Disconnectors, short-circuit contactors, separators, high-voltage grounders
for railway rolling stock
Safety requirements and methods of control

Дата введения —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на следующие виды электрооборудования подвижного состава железных дорог (далее — аппараты):

- разъединители;

- короткозамыкатели;

- высоковольтные заземлители и приводы к ним;

- высоковольтные отделители.

Стандарт не распространяется на электрооборудование железнодорожного подвижного состава, работающее во взрывоопасной или в химически агрессивной среде.

Стандарт устанавливает требования безопасности к аппаратам и соответствующие методы контроля.

Стандарт может быть применен для целей сертификации указанных выше аппаратов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):

ГОСТ 8.010—2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения

ГОСТ 12.2.007.3—75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.019—80 Систем стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 1516.1—76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 1516.2—97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ 1516.3—96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 2933—93 Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний

ГОСТ 8024—90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

ГОСТ 9920—89 (МЭК 694—80, МЭК 815—86) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

ГОСТ 9984—85 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия

ГОСТ 10434—82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16962.2—90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 17516.1—90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 17703—72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 18311—80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 19350—74 Электрооборудование электрического подвижного состава. Термины и определения

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com