ДСТУ ISO 10439:2013 Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ISO 10439:2002, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19457 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 10439:2013 Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ISO 10439:2002, IDT)
Дата початку дії01.07.2014
Дата прийняття29.11.2013
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.11.2013 № 1424 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, пробних національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа10439:2013
РозробникДП «Сумистандартметрологія»
Орган, що прийнявДП «Сумистандартметрологія»
Додаткові дані Прийнято методом перекладу
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нафтова, хімічна та газова промисловість
КОМПРЕСОРИ ВІДЦЕНТРОВІ

Загальні технічні вимоги
та методи випробування
(ISO 10439:2002, IDT)

ДСТУ ISO 10439:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ДП «Сумистандартметрологія», СпецНТЕВЦ ДП «Сумистандартметрологія»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Беззубцева (науковий керівник); О. Козолуп, О. Мірошниченко, В. Хярм

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10439:2002 Petroleum, chemical and gas service industries — Centrifugal compressors (Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Базова конструкція

4.1 Загальні вимоги

4.2 Корпуси

4.3 Міжступеневі мембрани та вхідний напрямний апарат

4.4 З’єднувальні елементи для корпусів

4.5 Зовнішні сили та моменти

4.6 Обертові елементи

4.7 Підшипники та корпуси підшипників

4.8 Ущільнення валів

4.9 Динаміка

4.10 Системи змащення та мастильні системи ущільнення

4.11 Матеріали

4.12 Заводські таблички та стрілки, що вказують напрямки обертання

5 Допоміжне устатковання

5. Приводи

5.2 З’єднувальні муфти та запобіжники

5.3 Монтувальні плити

5.4 Засоби керування та контрольно-вимірювальні прилади

5.5 Трубопроводи та допоміжне обладнання

5.6 Спеціальний інструмент

6 Контролювання, випробування та підготування до відвантаження

6.1 1 Загальні вимоги

6.2 Перевіряння

6.3 Випробування

6.4 Підготування до відвантаження

7 Дані виробника

7.1 Загальні вимоги

7.2 Пропозиції

7.3 Дані контракту

Додаток АТипові специфікації

Додаток В Специфікація матеріалів для основних складових частин

Додаток С Перелік креслень та вимог до даних виробника відцентрового компресора

Додаток D Процедура визначення залишкового дисбалансу

Додаток Е Логічні схеми динаміки ротора

Додаток F Специфікація відцентрового компресора

Додаток G Сили та моменти

Додаток Н Контрольний перелік перевірок, що проводить інспектор

Додаток І Типові рекомендації для випробування газонепроникного ущільнення

Додаток J Приклади розгляду активних магнітних підшипників

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарте ідентичний переклад ISO 10439:2002 Petroleum, chemical and gas service industries — Centrifugal compressors (Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 28 «Компресори».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено відповідно до вимог національної системи стандартизації;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст» «Національний вступ», «Терміни та визначання понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— виноску «Буде опубліковано» замінено на «Опубліковано»;

— познаки одиниць вимірювання відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— з тексту стандарту вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова», а інформацію, що стосується безпосередньо цього стандарту, наведено в «Національному вступі»;

— крапка (•) на початку підпункту або параграфа означає, що необхідні прийняття рішення або детальніша інформація від замовника. Таку інформацію подають у специфікації (див. додаток А);

— стандарт містить посилання на ISO 261:1998, ISO 262:1998, ДСТУ ISO 5389:2007 (ISO 5389:2005, IDT) та ДСТУ ISO 7005-2:2005 (ISO 7005-2:1988, IDT) впроваджені в Україні як національні: ДСТУ ISO 261:2005 (ISO 261:1988, IDT); ДСТУ ISO 262:2005 (ISO 262:1988, IDT); ДСТУ EN ISO 3744:2014 (EN ISO 3744:2010, IDT);

— інші стандарти, на які є посилання, в Україні не впроваджено.

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОВА, ХІМІЧНА ТА ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
КОМПРЕСОРИ ВІДЦЕНТРОВІ
Загальні технічні вимоги та методи випробування

НЕФТЯНАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КОМПРЕССОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
Общие технические требования и методы испытаний

PETROLEUM, CHEMICAL AND GAS SERVICE INDUSTRIES
CENTRIFUGAL COMPRESSORS General technical requirements and test methods

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та надає рекомендації щодо вибору конструкції, матеріалів, виготовлення, контролю, випробувань, підготовки до відвантаження відцентрових компресорів для використання в нафтовій, хімічній і газовій галузях промисловості. Стандарт не поширюється на обладнання, яке створює тиск менше ніж 35 кПа, та на повітряні відцентрові компресори блокового типу з вбудованим редуктором, які відповідають вимогам ISO 10442.
Примітка. В цьому стандарті для інформації в дужках вказано одиниці, прийняті у США.
 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані й недатовані посилання на вимоги з інших стандартів. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а позначення стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань, або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань застосовують останні видання наведених документів (разом з доповненнями).

ISO 1940-1:— Mechanical vibration — Balance quality requirements of rigid rotors — Part 1: Determination of permissible residual unbalance

ISO 3744 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3977-5 Gas turbines — Procurement — Part 5: Applications for petroleum and natural gas industries

ISO 5389 Turbocompressors — Performance test code

ISO 7005-2 Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges

ISO 8821 Mechanical vibration — Balancing — Shaft and fitment key convention

ISO 9614 (both parts) Acoustics — Determination of sound pressure levels of noise sources using sound intensity

ISO 10437 Petroleum and natural gas industries — Special-purpose steam turbines for refinery service

ISO 10438 (all parts) Petroleum and natural gas industries — Lubrication, shaft sealing and control-oil systems

ISO 10441 Petroleum and natural gas industries — Flexible couplings for mechanical power transmission — Special purpose applications

ISO 13691 Petroleum and natural gas industries — High-speed special-purpose gear units

IEC 60079-10 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 10: Classification of hazardous areas

API RP 550 Manual on installation of refinery instruments and control systems

API Std 670 Machinery protection systems, fourth edition

ASME PTC 10 Test code on compressors and exhausters

ASTM A 388/A 388M Standard practice for ultrasonic examination of heavy steel forgings

ASTM A 578/A 578M Standard specification for straight-beam ultrasonic examination of plain and clad steel plates for special applications

ASTM A 609/A 609M Standard practice for casting, carbon, low-alloy, and martensitic stainless steel, ultrasonic examination thereof

ASTM E 94 Standard guide for radiographic examination

ASTM E 165 Standard test method for liquid penetrant examination

ASTM E 709 Standard guide for magnetic particle examination

ISA RP 12.4 Pressurized enclosures

NACE MR 0175 Sulfide stress cracking resistant metallic materials for oilfield equipment

NFPA 496 Standard for purged and pressurized enclosures for electrical equipment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1940-1:— Механічна вібрація. Вимоги якості балансу жорстких роторів. Частина 1. Визначення допустимого залишкового дисбалансу

ISO 3744 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною

ISO 3977-5 Газові турбіни. Придбання. Частина 5. Застосування у нафтодобувній та газодобувній промисловості

ISO 5389 Компресори відцентрові. Правила експлуатаційних випробувань для визначення робочих характеристик

ISO 7005-2 Металеві фланці. Частина 2. Фланці чавунні

ISO 8821 Механічна вібрація. Балансування. Основні вимоги до установки валів

ISO 9614 (обидві частини) Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку

ISO 10437 Нафтова та газова промисловість. Парові турбіни спеціального призначення для нафтопереробних заводів

ISO 10438 (усі частини) Нафтова та газова промисловість. Системи змащення, ущільнення валів та мастильні гідравлічні системи керування та допоміжне обладнання

ISO 10441 Нафтова та газова промисловість. Муфти пружні для передавання механічної енергії. Застосування на об’єктах спеціального призначення

ISO 13691 Нафтова та газова промисловість. Передачі зубчасті високообертові спеціального призначення

ІЕС 60079-10 Апаратура електрична для вибухонебезпечних газових середовищ/атмосфер. Частина 10. Класифікація небезпечних середовищ

АPI RP 550 Настанова з установки приладів нафтопереробного заводу та систем керування

API Std 670 Системи захисту машин, четверте видання

ASME PTC 10 Правила проведення випробувань компресорів та всмоктувальних вентиляторів

ASTM А 388/А 388М Усталена практика виконання ультразвукового контролю важких сталевих поковок

ASTM А 578/А 578М Технічні умови для ультразвукового контролю прямим променем вуглецевої та плакованої сталі спеціального призначення

ASTM А 609/А 609М Усталена практика виконання ультразвукового контролю для литої вуглецевої, низьколегованої та мартенситної нержавкої сталі

ASTM Е 94 Стандартна настанова для радіографічного контролю

ASTM Е 165 Стандартний метод випробування для рідин, що просочуються

ASTM Е 709 Стандартна настанова для проведення магнітопорошкової дефектоскопії

ISA RP 12.4 Герметичні оболонки

NACE MR 0175 Металеві матеріали, стійкі до розтріскування внаслідок напружень, що виникають під впливом сульфідів, для нафтодобувного обладнання

NFPA 496 Стандарт для очищених та герметичних корпусів для електричного обладнання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com