ДСТУ EN 50600-2-1:2018 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-1. Будівлі та споруди центрів оброблення даних (EN 50600-2-1:2014, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19430 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 50600-2-1:2018 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-1. Будівлі та споруди центрів оброблення даних (EN 50600-2-1:2014, IDT)
Дата початку дії01.10.2019
Дата прийняття15.05.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 15.05.2018 № 137 Про прийняття національних нормативних документів методом перекладу
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа50600-2-1:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформаційні технології
ІНФРАСТРУКТУРА ТА УСТАТКОВАННЯ
ЦЕНТРІВ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ
Частина 2-1. Будівлі та споруди
центрів оброблення даних

ДСТУ EN 50600-2-1:2018
(EN 50600-2-1:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20), Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (ТОВ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 15 травня 2018 р. № 137 з 2019–10–01

3 Національний стандарт відповідає EN 50600-2-1:2014 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-1: Building construction (Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-1. Будівлі та споруди центрів оброблення даних)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 50600-2-1:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Скорочення

4 Вимоги відповідності

5 Місце розташування

5.1 Оцінювання місця розташування

5.2 Географічне положення

5.3 Природне середовище

5.4 Сусідство

5.5 Чинники інфраструктури

6 Склад будівель і споруд майданчика

6.1 Загальні положення

6.2 Вибір майданчика

6.3 Оцінювання наявних споруд і приміщень

6.4 Інженерні мережі

6.5 Під’їзні дороги

6.6 Постачання

6.7 Паркінг

6.8 Споруди майданчика

6.9 Периметр

7 Конструктивні елементи будівель

7.1 Будівельні конструкції

7.2 Фундаменти

7.3 Зовнішні стіни

7.4 Внутрішні стіни

7.5 Дах

7.6 Дренаж дощової води

7.7 Підлога та стелі

7.8 Коридори та двері

8 Об’ємно-планувальні рішення центрів оброблення даних

8.1 Розміщення

8.2 Захист від проникнення води

8.3 Міжповерхові перекриття

8.4 Стелі

8.5 Доступ до просторів центрів оброблення даних

8.6 Вологісні режими будівлі

9 Пожежні відсіки, протипожежні перешкоди та система пожежогасіння

9.1 Загальні положення

9.2 Вогнезахисні перешкоди

9.3 Пожежні відсіки для газових систем пожежогасіння

9.4 Ліквідація пожежі

10 Конфігурація будівлі

10.1 Стадії проектування

10.2 Функційний зв’язок приміщень

Додаток А (обов’язковий) Додаткові вимоги та рекомендації

Додаток B (довідковий) Фізичний захист від зовнішніх небезпек

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародному стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 50600-2-1:2018 (EN 50600-2-1:2014, IDT) «Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-1. Будівлі та споруди центрів оброблення даних», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 50600-2-1:2014 (версія en) «Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-1: Building construction».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 20 «Інформаційні технології».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 50600-2-1:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародному стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 50600-2-1:2014

Необмежений доступ до інтернет-інформації, потрібної інформаційному суспільству, привів до експоненційного зростання як інтернет-трафіку, так і обсягу збережених та отриманих даних. Центр оброблення даних (ЦОД) — будівля (або його частина), призначена для розміщення та експлуатування устатковання інформаційних технологій і мережного телекомунікаційного устатковання для оброблення, зберігання та передавання даних. ЦОД потрібні як операторам мережі (що надає послуги оренди приміщень й устатковання для замовників), так і організаціям, розташованим у них.

Рішення, засоби та інфраструктура оброблення даних, що надаються центрами, мають бути модульними, масштабованими та гнучкими, які легко адаптувати до швидких змін вимог ринку. Також важливо враховувати, що для операторів центрів оброблення даних енергоспоживання центрів оброблення даних стало критичним як з екологічного погляду (вимог ЄС щодо скорочення викидів вуглекислого газу), так і стосовно економічних міркувань (витрат на оплату електроенергії).

Виконання центрів оброблення даних залежить від:

a) призначення (самостійне використання підприємством, спільне розміщення ряду підприємств або надання послуги оператором мережі);

b) рівня безпеки;

c) площі будівлі, споруди;

d) типу споруди (мобільне, тимчасове чи постійне).

Потреби центрів оброблення даних також різняться стосовно доступності послуг, убезпечення та енергоефективності. Ці потреби та цілі впливають на проектування центрів оброблення даних у плані будування будівель і споруд, розподілу електроенергії, підтримання мікроклімату приміщень (будівлі) та фізичної безпеки. Ефективне керування та експлуатування потребують наявності оперативної системи моніторингу параметрів роботи.

Ця серія стандартів визначає вимоги та рекомендації для підтримування різних сторін, що беруть участь у проектуванні, плануванні, закупівлі, інтеграції, установленні, експлуатації та технічному обслуговуванні об’єктів й інфраструктур у центрах оброблення даних. Цими сторонами можуть бути:

1) власники, менеджери об’єктів, менеджери інформаційно-комунікаційних технологій, керівники проектів, головні підрядники;

2) консультанти, архітектори, проектувальники та будівельники, проектувальники систем і вузлів;

3) постачальники устатковання;

4) спеціалісти з установлення, монтування, технічного обслуговування устатковання.

На момент видання цього стандарту серія EN 50600 охоплювала такі стандарти:

EN 50600-1 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 1: General concepts

EN 50600-2-1 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-1: Building construction

EN 50600-2-2 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-2: Power distribution

EN 50600-2-3 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-3: Environmental control

EN 50600-2-4 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-4: Telecommunications cabling infrastructure

EN 50600-2-5 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-5: Security systems

EN 50600-2-6 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-6: Management and operational information. Взаємозв’язок стандартів серії

EN 50600 зображено на рисунку 1.

Стандарти EN 50600-2-X визначають вимоги та рекомендації для конкретних об’єктів та інфра- структури підтримування відповідної класифікації за класом «доступність», «фізична безпека» та «енергоефективність», вибрані згідно з EN 50600-1.

У цьому стандарті розглянуто питання проектування будівель центрів оброблення даних; у ньому також розглянуто проблеми безпеки з конструктивної точки зору, тоді як EN 50600-2-5 визначає відповідні вимоги до системи безпеки цих об’єктів та інфраструктури (відповідно до вимог EN 50600-1).

Цей стандарт призначено для використання та співпраці між архітекторами, проектувальниками будівель та споруд і будівельниками, проектувальниками систем й установок.

У цій серії стандартів не розглянуто питання вибору устатковання для інформаційних технологій та мережного устатковання зв’язку, програмного забезпечення та пов’язаних з ними питань їхньої конфігурації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ІНФРАСТРУКТУРА ТА УСТАТКОВАННЯ
ЦЕНТРІВ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ
Частина 2-1. Будівлі та споруди центрів оброблення даних

INFORMATION TECHNOLOGY
DATA CENTRE FACILITIES
AND INFRASTRUCTURES
Part 2-1. Building construction

Чинний від 2019–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті розглянуто питання будування будівель і споруд, які забезпечують розміщення центрів оброблення даних на основі критеріїв і класифікації рівня «фізичної безпеки» згідно з EN 50600-1 для підтримки класу доступності.

Цей стандарт визначає вимоги та рекомендації щодо таких питань:

a) вибір місцевості та місця будування;

b) будівництво будівель;

c) структура будівлі;

d) протипожежний захист;

e) контролювання якості будування.

Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності (ЕMC) не належать до сфери застосування цього стандарту та підпадають під дію інших стандартів і правил. Проте інформація, наведена в цьому стандарті, може бути корисною в разі дотримання цих стандартів і правил.

Відповідність центрів оброблення даних цьому стандарту розглянуто в розділі 4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначене видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12825:2001 Raised access floors

EN 15004-1 Fixed firefighting systems — Gas extinguishing systems — Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2006, modified)

EN 50174-1 Information technology — Cabling installation — Part 1: Installation specifi cation and quality assurance

EN 50174-3 Information technology — Cabling installation — Part 3: Installation planning and practices outside buildings

EN 50310 Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment

EN 50600-1:2012 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 1: General concepts

EN 50600-2-2 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-2: Power distribution

EN 50600-2-3 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-3: Environmental control

EN 50600-2-4 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-4: Telecommunications cabling infrastructure

EN 50600-2-5 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-5: Security systems

EN 62305 (all parts) Protection against lightning (IEC 62305, all parts).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12825:2001 Фальшпідлоги

EN 15004-1 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування (ISO 14520-1:2006, мод.)

EN 50174-1 Інформаційні технології. Прокладання кабельних мереж. Частина 1. Технічні вимоги та забезпечення якості

EN 50174-3 Інформаційні технології. Прокладання кабельних мереж. Частина 3. Проектування та методи встановлення зовні будівель

EN 50310 Застосування зрівнювання потенціалів і заземлення в будівлях з інформаційно-технологічним устаткованням

EN 50600-1:2012 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 1. Загальні положення

EN 50600-2-2 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-2. Електропостачання

EN 50600-2-3 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-3. Контролювання мікроклімату приміщень центрів оброблення даних

EN 50600-2-4 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-4. Телекомунікаційна кабельна інфраструктура

EN 50600-2-5 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-6. Керування та експлуатація

EN 62305 Блискавкозахист (ІЕС 62305, усі частини).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com