ДСТУ EN 13108-5:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 5. Щебенево-мастиковий асфальтобетон (EN 13108-5:2016, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19457 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13108-5:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 5. Щебенево-мастиковий асфальтобетон (EN 13108-5:2016, IDT)
Дата початку дії01.07.2019
Дата прийняття11.06.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 11.06.2018 № 160 Про прийняття та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13108-5:2018
РозробникДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)
Орган, що прийнявДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)


ДСТУ EN 12591:2017 Бітум та бітумні в`яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів (EN 12591:2009, IDT)

ДСТУ EN 13501-1:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 1426:2018 Бітум та бітумні в`яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації) (EN 1426:2015, IDT)

ДСТУ ISO 565:2007 Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів (ISO 565:1990, IDT)

ДСТУ Б EN 13043:2013 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту (EN 13043:2002, IDT)

ДСТУ Б EN 13043:2013 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту (EN 13043:2002/AC:2004, IDT). Поправка № 1:2019

Рішення від 30.07.2003 № 35/50 "Щодо посилення контролю та нагляду за проектуванням, реконструкцією, капітальним ремонтом, переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України"

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського парламенту та Ради від 09.03.2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
Частина 5. Щебенево-мастиковий
асфальтобетон

ДСТУ EN 13108-5:2018
(EN 13108-5:2016, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди», Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного пщприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 11 червня 2018 р. № 160 з 2019-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13108-5:2016 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 5: Stone Mastic Asphalt (Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 5. Щебенево-мастиковий асфальтобетон) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за СЕN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Вимоги до складників

4.1 Загальні положення

4.2 В’яжуче

4.3 Заповнювачі

4.4 Регенерований асфальтобетон

4.5 Добавки

5 Вимоги до суміші

5.1 Загальні положення

5.2 Зерновий склад, гранулометричний склад, вміст в’яжучого та добавок

5.3 Властивості

5.4 Температура суміші

5.5 Вміст небезпечних речовин

5.6 Конфліктуючі вимоги

6 Оцінювання та перевірення стабільності експлуатаційних властивостей — AVCP

7 Ідентифікація

Додаток А (обов’язковий) Розрахунок пенетрації або температури розм’якшення в’яжучого в суміші в разі використання регенерованого асфальтобетону

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN 13108-5:2016 Постанові (EU) № 305/2011 (У разі застосування цього стандарту як згармонізованого стандарту згідно з Регламентом (ЄС) № 305/2011 виробники та держави-члени зобов’язані користуватися правилами цієї програми)

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародному стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13108-5:2018 (EN 13108-5:2016,  IDT) «Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 5. Щебенево-мастиковий асфальтобетон», прийнятий методом перекладу, — Ідентичний щодо EN 13108-5:2016 (версія en) «Bituminous mixtures — Material specifications — Part 5: Stone Mastic Asphalt».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— із «Передмови» до EN 13108-3:2016 узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Вступ» до EN 13108-5:2016 як такий, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародному стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN13108 за загальною назвою «Бітумомінеральні суміші. Технічні умови» складається з таких частин:

Частина 1. Асфальтобетон;

Частина 2. Асфальтобетон для надтонких шарів;

Частина 3. М’який асфальтобетон;

Частина 4. Асфальтобетон, укладений у гарячому стані;

Частина 5. Щебенево-мастиковий асфальтобетон;

Частина 6. Литий асфальтобетон;

Частина 7. Пористий асфальтобетон;

Частина 8. Регенерований асфальтобетон;

Частина 9. Асфальтобетон для ультратонких шарів;

Частина 20. Методи випробування;

Частина 21. Виробничий контроль якості.

Європейські стандарти EN 1097-6, EN 1426, EN 1427, EN 12697 (частини, за винятком 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 39, 41, 46), EN 13108 (частини 4, 7, 9), EN 14023, EN IS011925-2, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

Європейські стандарти EN 1426 та EN 1427, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як національні ДСТУ EN 1426:2018 та ДСТУ EN 1427:2018.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
Частина 5. Щебенево-мастиковий асфальтобетон

BITUMINOUS MIXTURES
MATERIAL SPECIFICATIONS
Part 5. Stone Mastic Asphalt

Чинний від 2019-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до сумішей групи щебенево-мастикового асфальтобетону для використання на дорогах, аеродромах та інших транспортних спорудах. Щебенево-мастиковий асфальтобетон використовують для влаштування верхніх шарів покриття.

Суміші групи щебенево-мастикового асфальтобетону виготовляють на основі гарячого бітуму. Цей стандарт не застосовний до сумішей із бітумних емульсій і бітумовмісних матеріалів, отриманих методом ресайклінгу на місці.

Цей стандарт установлює вимоги до вибору складників матеріалів. Цей стандарт застосовний у поєднанні з EN 13108-20 та EN 13108-21.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 6: Determination of particle density and water absorption

EN 1426 Bitumen and bituminous binders — Determination of needle penetration

EN 1427 Bitumen and bituminous binders — Determination of the softening point — Ring and Ball method

EN 12591 Bitumen and bituminous binders — Specifications for paving grade bitumens

EN 12697-3 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator

EN 12697-4 Bituminous mixtures — Test methods — Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column

EN 12697-8 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens

EN 12697-12 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens

EN 12697-13 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 13: Temperature measurement

EN 12697-16 Bituminous mixtures— Test methods for hot mix asphalt— Part 16: Abrasion by studded tyres

EN 12697-18 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 18: Binder drainage

EN 12697-22 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 22: Wheel tracking

EN 12697-24 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 24: Resistance to fatigue

EN 12697-25 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 25: Cyclic compression test

EN 12697-26 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 26: Stiffness

EN 12697-41 Bituminous mixtures— Test methods for hot mix asphalt— Part 41: Resistance to de-icing fluids

EN 12697-43 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 43: Resistance to fuel

EN 12697-44 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 44: Crack propagation by semi-circular bending test

EN 12697-46 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 46: Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests

EN 12697-49 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 49: Determination of friction after polishing

EN 13043 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas

EN 13108-4:2016 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 4: Hot Rolled Asphalt

EN 13108-8 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 8: Reclaimed asphalt

EN 13108-20:2016 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 20: Type Testing

EN 13108-21 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 21: Factory Production Control

EN 13501-1:2007 + A1:2009 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

EN 14023 Bitumen and bituminous binders — Specification framework for polymer modified bitumens

EN ISO 11925-2 Reaction to fire tests — Ignitability of products subjected to direct impingement of flame — Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2)

ISO 565 Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal sizes of openings.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1097-6 Методи випробовування механічних та фізичних властивостей мінеральних компонентів. Частина 6. Визначення щільності та водонасичення

EN 1426 Бітуми та бітумні в’яжучі. Визначення пенетрації

EN 1427 Бітуми та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшення. Метод кільця та кулі

EN 12591 Бітуми та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до бітумів для дорожнього будівництва

EN 12697-4 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 4. Відновлення бітуму. Фракційна колона

EN 12697-8 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 8. Визначення пористості бітумних зразків

EN 12697-12 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 12. Визначення водостійкості асфальтобетонних зразків

EN 12697-13 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 13. Вимірювання температури

EN 12697-16 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 16. Стирання шипованими шинами

EN 12697-22 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 22. Колієутворення

EN 12697-24 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі

EN 12697-25 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 25. Випробування на циклічний стиск

EN 12697-26 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 26. Жорсткість

EN 12697-41 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 41. Опір до протиожеледних рідин

EN 12697-43 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 43. Опір до палива

EN 12697-44 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 44. Тріщиноутворення за випробування на згин

EN 12697-46 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Визначення температурної тріщиностійкості за одновісного розтягу

EN 12697-49 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 49. Визначення тертя після полірування

EN 13043 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей та поверхневого оброблення доріг, аеродромів та інших площ для транспортного руху

EN 13108-4:2016 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 4. Асфальтобетон, укладений у гарячому стані

EN 13108-8 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. Регенерований асфальтобетон

EN 13108-20:2016 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 20. Методи випробування

EN 13108-21 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 21.Виробничий контроль якості

EN 13501-1:2007 + А1:2009 Пожежна класифікація будівельних виробів та елементів. Частина 1. Класифікація з використанням даних з випробування на вогнестійкість

EN 14023 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічна класифікація полімермодифікованих бітумів

EN ISO 11925-2 Випробування на вогнетривкість. Займистість продуктів, підданих прямому впливу вогню. Частина 2. Випробування джерела вогню (ISO 11925-2)

ISO 565 Випробні сита. Оболонка металевого дроту, переформовані металеві плити та листи, виготовлені гідравлічним методом. Номінальні розміри отворів.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com