ДСТУ EN 13001-1:2018 Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 1. Загальні принципи та вимоги (EN 13001-1:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13001-1:2018 Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 1. Загальні принципи та вимоги (EN 13001-1:2015, IDT)
Дата початку дії01.10.2019
Дата прийняття21.08.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 13001-1:2016 (EN 13001-1:2015, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 21.08.2018 № 292 Про прийняття та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13001-1:2018
РозробникТехнічний комітет України (ТК 16) «Крани, підйомні пристрої і відповідне обладнання»


ДСТУ 2986-95 Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ EN 13001-1:2016 Крани. Загальні положення конструювання. Частина 1. Загальні принципи та вимоги (EN 13001-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 13001-2:2014 Крани. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень (EN 13001-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 13001-2:2018 Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень (EN 13001-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 13001-3-1:2018 Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 3-1. Граничні стани та перевіряння міцності сталевих конструкцій (EN 13001-3-1:2012 + А1:2013, IDT)

ДСТУ EN 13001-3-2:2018 Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 3-2. Граничні стани та перевіряння міцності дротяних канатів у поліспастах (EN 13001-3-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 13001-3-3:2018 Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 3-3. Граничні стани та перевіряння міцності контактів колесо/рейка (EN 13001-3-3:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Крани вантажопідіймальні
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСТРУЮВАННЯ
Частина 1. Загальні принципи та вимоги

ДСТУ EN 13001-1:2018
(EN 13001-1:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК 16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 серпня 2018 р. № 292 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13001-1:2015 Cranes — General design — Part 1: General principles and requirements (Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 1. Загальні принципи та вимоги) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13001-1:2016 (EN 13001-1:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 13001-1:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

4.1 Загальні положення

4.2 Обчислення міцності

4.3 Класифікація

4.4 Історія напружень

Додаток А (довідковий) Перелік стандартів щодо кранів для застосування

Додаток В (довідковий) Дискретні та безперервні розподіли

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 13001-1:2015 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13001-1:2018 (EN 13001-1:2015, IDT) «Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 1. Загальні принципи та вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13001-1:2015 (версія en) «Cranes — General design — Part 1: General principles and requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, —ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13001-1:2016 (EN 13001-1:2015, IDT) «Крани. Загальні положення конструювання. Частина 1. Загальні принципи та вимоги», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— з «Передмови» до EN 13001-1:2015 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

Цей стандарт складається з таких частин із загальною назвою «Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання»:

— Частина 1. Загальні принципи та вимоги;

— Частина 2. Вплив навантажень;

— Частина 3-1. Граничні стани та перевіряння міцності сталевих конструкцій;

— Частина 3-2. Граничні стани та перевіряння міцності дротяних канатів у поліспастах;

— Частина 3-3. Граничні стани та перевіряння міцності контактів колесо / рейка;

— Частина 3-4. Граничні стани та перевіряння відповідності машин. Підшипники;

— Частина 3-5. Граничні стани та перевіряння міцності кованих гаків;

— Частина 3-6. Граничні стани та перевіряння відповідності машин. Циліндри гідравлічні.

У цьому стандарті є посилання на ISO 2394, який не прийнято в Україні як національний стандарт.

ВСТУП до EN 13001-1:2015

Цей стандарт згармонізовано, щоб забезпечити один із засобів проектування й теоретичного перевіряння кранів на відповідність основним вимогам щодо безпеки та гігієни праці відповідно до Директиви щодо безпеки машин з внесеними змінами. Цей стандарт також установлює взаємодію між користувачем (покупцем) крана та проектувальником, а також між проектувальником та виробником складових частин, з тим щоб сформувати основу для вибирання кранів та складових частин.

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено EN ISO 12100.

Деталі крана, складники або механізми крана, а також ступінь впливу небезпек зазначено у цьому стандарті.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від вказаних у стандартах типу А чи В, положення цього стандарту типу С мають переваги над положеннями інших стандартів для машин, спроектованих і побудованих відповідно до положень стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРАНИ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНІ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСТРУЮВАННЯ
Частина 1. Загальні принципи та вимоги

CRANES
GENERAL DESIGN
Part 1. General principles and requirements

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає загальні принципи та вимоги, які потрібно застосовувати разом з EN 13001-2 та EN 13001-3, і визначає умови та вимоги щодо проектування кранів для запобігання виникненню механічних небезпек та способи перевіряння цих вимог.

Нижче наведено перелік суттєвих небезпечних ситуацій та небезпечних подій, які можуть призвести до ризику для людей під час звичайного використання та передбачуваного неправильного використання. Розділ 4 цього стандарту встановлює вимоги для зменшення або усунення ризиків, пов’язаних з такими небезпеками, як:

a) нестійкість крана або його частин (нахил);

b) перевищення межі міцності (під час деформації граничної або втомної);

c) втрата стійкості крана під час пружних деформацій крана або його частин (вигинання, прогин);

d) перевищення граничної температури матеріалу або компонентів;

e) перевищення граничної деформації.

Цей стандарт застосовують до кранів, виготовлених після дати затвердження CEN EN 13001-1:2015 і які є базовою основою для стандартів щодо окремих типів кранів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 13001-2 Crane safety — General design — Part 2: Load actions

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

ISO 2394 General principles on reliability for structures

ISO 4306-1:2007 Cranes — Vocabulary — Part 1: General.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ЕN 13001-2 Крани. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень

ЕN ІSО 12100:2010 Безпечність машин. Основні принципи конструювання. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ІSО 12100:2010)

ІSО 2394 Загальні принципи забезпечення надійності конструкцій

ІSО 4306-1:2007 Крани вантажопідіймальні. Словник. Частина 1. Загальні положення.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ