ДСТУ ISO 16732-1:2018 Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення (ISO 16732-1:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 16732-1:2018 Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення (ISO 16732-1:2012, IDT)
Дата початку дії01.10.2019
Дата прийняття08.08.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 08.08.2018 № 263 Про прийняття та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа16732-1:2018
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
Додаткові дані Согласно ИПС № 8-2020 принята поправка ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDT)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інжиніринг пожежної безпеки
ОЦІНЮВАННЯ ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ
Частина 1. Загальні положення

ДСТУ ISO 16732-1:2018
(ISO 16732-1:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 08 серпня 2018 р. № 263 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 16732-1:2012 Fire safety engineering — Fire risk assessment — Part 1: General (Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 16732-1:2012

1 Сфера застосування

2 Нормативне посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Застосовність оцінювання пожежного ризику

4.1 Обставини, за яких оцінювання пожежного ризику забезпечує переваги порівняно з випадком детерміністичного аналізування інжинірингу пожежної безпеки

5 Огляд керування пожежним ризиком

6 Етапи визначення пожежного ризику

6.1 Огляд розрахунку пожежного ризику

6.2 Використання сценаріїв в оцінюванні пожежного ризику

6.3 Визначення частоти виникнення та ймовірності

6.4 Визначення наслідків

6.5 Розрахунок сценарію пожежного ризику та поєднаного пожежного ризику

7 Невизначеність, чутливість, точність та систематична похибка

7.1 Елементи аналізування невизначеності

7.2 Підтвердження правильності та експертне оцінювання

8 Порівняльне оцінювання пожежного ризику

8.1 Індивідуальний та суспільний ризик

8.2 Критерії прийняття ризику

8.3 Коефіцієнти та запаси безпечності

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDТ) «Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення», прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо ISO 16732-1:2012 (версія en) «Fire safety engineering — Fire risk assessment — Part 1: General».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», «цей міжнародний стандарт» та «ця частина ISO 16732» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» та «Вступу» до ISO 16732-1:2012 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у «Вступі до ISO 16732-1:2012, 3.20 та в розділі 6 наведено «Національну примітку», а в розділах 1, 2, 6 — «Національні пояснення», виділені рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

Згідно з ДСТУ ISO 23932 інжинірингом пожежної безпеки називають комплексний підхід, яким користуються для підтвердження правильності проектування, здійснюваного виходячи з технічних (робочих) параметрів, тобто використання інженерних методів для визначення того, чи відповідає певний проект заданим технічним (робочим) параметрам.

ISO 16732-1 розробив Технічний комітет ISO/TC 92 «Пожежна безпека», підкомітет SC 4 «Інжиніринг пожежної безпеки».

Цей стандарт замінює собою та скасовує ISO/TS 16732:2005, який піддали технічному перегляду.

ISO 16732 за загальною назвою «Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику» складається з таких частин:

— Частина 1. Загальні положення;

— Частина 2. Приклад офісної будівлі;

— Частина 3. Приклад промислового підприємства.

У цьому стандарті є посилання на ISO 13943, який не прийнято в Україні як національний стандарт.

ВСТУП до ISO 16732-1:2012

Цей стандарт призначено для використання фахівцями з пожежної безпеки, які користуються методами оцінювання ризиків. Будь-який фахівець з пожежної безпеки може мати підстави користуватися такими методами. Усі рішення щодо пожежної безпеки характеризуються невизначеністю. Імовірність є математичним відображенням невизначеності, а оцінювання ризику — це форма аналізування пожежної безпеки, яка найбільш широко використовує ймовірність і тому найбільшою мірою розглядає всі види невизначеності.

Прикладами таких фахівців з пожежної безпеки є інженерні працівники, які займаються питаннями забезпечення пожежної безпеки; органи, що мають повноваження, наприклад, представники органів місцевої влади; персонал пожежної служби; представники наглядових органів; розробники нормативних документів; страховики; менеджери з пожежної безпеки та оцінювання ризику. Користувачі цього стандарту повинні мати належну кваліфікацію та бути компетентними в питаннях інжинірингу пожежної безпеки й оцінювання ризику. Особливо важливо, щоб користувач розумів обмеженість застосування будь-якої використовуваної методології.

Національна примітка

В Україні прийнято додаткові кваліфікації фахівців у галузі пожежної безпеки — «Експерт з оцінювання пожежних ризиків», «Інспектор з оцінювання відповідності стану протипожежного та техногенного захисту об’єкта», «Експерт з пожежної та техногенної безпеки за створення об’єктів архітектури».

Оцінюванню ризику передують два етапи: створення контексту, охоплюючи цілі пожежної безпеки, які має бути виконано, методики щодо оцінювання пожежного ризику, яке має бути виконано, і відповідні факти або припущення; а також ідентифікація різних ризиків, що підлягають оцінюванню. «Небезпека» є чимось, що ймовірно може завдати шкоди.

Методики щодо оцінювання пожежного ризику містять розроблення та контролювання стану будь-якої частини об’єкта будівництва, наприклад, будівель або інших споруд. Оцінювання пожежного ризику проекту передбачає аналізування ризиків, наприклад, частоти виникнення та ступеня тяжкості ймовірного збитку (шкоди), що, як передбачається, відбуватимуться у разі реалізації проекту, в поєднанні з аналізуванням прийнятності цих ризиків.

Оцінювання пожежного ризику може бути здійснено для обґрунтування рішень щодо пожежної профілактики або протипожежного захисту нових або наявних об’єктів будівництва, зокрема будинків, де важливі аспекти ймовірності виникнення пожежі або надійності протипожежних заходів. Оцінювання пожежного ризику може бути здійснено для забезпечення такого рівня безпеки, який передбачено нормативними документами, оцінювання співвідношення між витратами та перевагами щодо зниження ризику, які забезпечує пропозиція, а також для вивчення прийнятного ризику спеціально щодо подій, що мають тяжкі наслідки. Оцінювання пожежного ризику може також здійснюватися для забезпечення загального керування або підтримування вибору сценарне та інших елементів детерміністичного аналізу.

Оцінювання пожежного ризику може бути використано як частину оцінювання відповідності ДСТУ ISO 23932, і всі вимоги ДСТУ ISO 23932 застосовні щодо будь-якого застосування цього стандарту. ДСТУ ISO 23932 встановлює різні види застосування оцінювання пожежного ризику. Один з видів застосування має обмежену мету визначення сценаріїв пожежі для розрахунку з метою здійснення детерміністичного аналізу. Цей вид використання оцінювання пожежного ризику наведено у 9.2.2.2 та 9.2.2.3 ISO 23932. Додаткові настанови щодо такого застосування наведено в ISO/ТS 16733.

Інший вид застосування, описаний в 10.1.1.2 ISO 23932, є методом розрахунку з метою оцінювання того, чи відповідає пропонований або наявний план проектування завданням пожежної безпеки, коли критерії ефективності для цілей пожежної безпеки виражені в імовірнісній формі. Таке застосування — одне з тих, для яких саме розроблено цей стандарт. За такого виду застосування поняття сценарію пожежі для розрахунку, описане в ISO 23932, краще застосовно через два поняття: групи сценаріїв пожежі й типового сценарію пожежі, яким користуються в цьому стандарті. Користувач повинен розглядати типові сценарії пожежі як типи сценаріїв пожежі для розрахунку, якими користуються під час оцінювання пожежного ризику. Поняття «типовий» та зв’язок з групою сценаріїв пожежі необхідні для забезпечення того, щоб розрахунки на основі вибраних сценаріїв дали оцінки необхідних критеріїв ефективності, виражені у формі величини пожежного ризику згідно з ДСТУ ISO 23932, з прийнятною точністю.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНЖИНІРИНГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ОЦІНЮВАННЯ ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ
Частина 1. Загальні положення

FIRE SAFETY ENGINEERING
FIRE RISKASSESSMENT
Part 1. General

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт надає концептуальну основу для оцінювання пожежного ризику, визначаючи принципи, що лежать в основі кількісної оцінки і тлумачення пожежного ризику. Ці принципи оцінювання пожежного ризику застосовують до всіх явищ, пов’язаних з пожежею, і до всіх конфігурацій кінцевого використання, що означає, що ці принципи можуть бути застосовані до всіх видів сценаріїв пожежі. Принципи та поняття цього стандарту можуть бути застосовані до будь-яких цілей забезпечення пожежної безпеки, включаючи п’ять типових цілей, перерахованих як приклади в розділі 1 ISO 23932:

— безпека життя,

— збереження майна,

— сталість ділової активності та діяльності щодо забезпечення безпеки,

— захист довкілля,

— збереження спадщини.

Цей стандарт розроблено як настанову щодо користування стандартами, які буде розроблено в майбутньому та які установлюватимуть формальні процедури щодо реалізації принципів оцінювання ризику для конкретних видів застосування, наприклад, ситуацій, за яких можливі лише певні типи сценаріїв пожежі. Розробленням цих стандартів буде завершено процес розроблення всіх необхідних стандартів, розпочатий з розроблення цього стандарту, який не лише визначає етапи, які необхідно реалізовувати під час оцінювання пожежного ризику, але й надає настанову щодо використання під час визначення того, чи забезпечує певний підхід, яким користуються, придатність до кількісного визначення в прийнятому діапазоні.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Ідеться про міжнародні нормативні документи ISO/TR 16732-2:2012 та ISO/TR 16732-3:2013, чинності яким надано після надання чинності ISO 16732-1:2012.

Принципи, що лежать в основі кількісного оцінювання ризику, наведено в цьому стандарті з огляду на етапи, які потрібно реалізувати лід час оцінювання пожежного ризику. Ці етапи кількісного оцінювання спочатку подано в контексті загального керування пожежним ризиком, а потім пояснено в контексті інжинірингу пожежної безпеки, як це обговорюється в ISO/TR 13387. Використання сценаріїв та характеристика ймовірності (або тісно пов'язаної з цим частоти виникнення), а також наслідки описано після цього як етапи визначення пожежного ризику, що призводить до кількісного визначення поєднаного пожежного ризику. Також наведено настанову щодо використання отриманої інформації, тобто щодо тлумачення пожежного ризику. Нарешті, подано настанови щодо методів аналізування невизначеності, за якими оцінюють невизначеність, пов’язану з оцінюванням пожежного ризику, також подано тлумачення та оцінку наслідків цієї невизначеності.

Цей стандарт не відповідає вимогам жодного національного нормативного документа щодо реалізації оцінювання пожежного ризику або типу аналізування, який потрібно виконати під назвою оцінювання пожежного ризику.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нормативний документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначене видання. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 13943:2008 Fire safety — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 13943:2008 Пожежна безпека. Словник термінів. 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ