ДСТУ EN ISO 14159:2018 Безпечність машин. Гігієнічні вимоги до конструкції машин (EN ISO 14159:2008, IDT; ISO 14159:2002, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19985 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 14159:2018 Безпечність машин. Гігієнічні вимоги до конструкції машин (EN ISO 14159:2008, IDT; ISO 14159:2002, IDT)
Дата початку дії01.10.2019
Дата прийняття18.09.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN ISO 14159:2015 (EN ISO 14159:2008, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 18.09.2018 № 318 Про прийняття та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14159:2018
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ
ДО КОНСТРУКЦІЇ МАШИН

ДСТУ EN ISO 14159:2018
(EN ISO 14159:2008, IDT;
ISO 14159:2002, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 вересня 2018 р. №318 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 14159:2008 Safety of machinery — Hygiene requirements for the design of machinery (ISO 14159:2002) (Безпечність машин. Гігієнічні вимоги до конструкції машин) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36 В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 14159:2015 (EN ISO 14159:2008, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14159:2002

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Небезпеки

5 Вимоги та/або гігієнічні заходи

5.1 Стратегія вибору гігієнічних заходів

5.2 Гігієнічні вимоги до конструкції

6 Перевірення заходів гігієни та методів випробування

7 Інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та очищення

7.1 Інструкція з експлуатації

7.2 Технічне обслуговування та очищення

8 Додаткова інформація (обмежене використання)

Додаток А (довідковий) Класифікація машин і пов’язаного устатковання для передбачуваного використання

Додаток В (довідковий) Приклади прийнятних і неприйнятних конструктивних особливостей для забезпечення гігієни машини

Додаток С (довідковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Бібліографія

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN ISO 14159:2008 та основними вимогами Директиви 2006/42/ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародному та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 14159:2018 (EN ISO 14159:2008, IDT; ISO 14159:2002, IDT) «Безпечність машин. Гігієнічні вимоги до конструкції машин», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 14159:2008 (версія en) «Safety of machinery — Hygiene requirements for the design of machinery» (ISO 14159:2002).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 14159:2015 (EN ISO 14159:2008, IDT; ISO 14159:2002, IDT), прийнятого методом підтвердження.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZB;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 14159:2008 та «Передмову» до ISO 14159:2002 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006). На час публікації останньої редакції цього стандарту (липень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі правочинне, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не правочинні;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародному та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на ISO 12100-1, ISO 12100-2, прийняті в Україні як ДСТУ EN ISO 12100:2016.

ВСТУП до ISO 14159:2002

Цей стандарт є одним із серії стандартів, що стосуються безпечності машин (серія ISO 12100). Він відрізняється від інших стандартів щодо безпечності машин тим, що стосується ризиків, пов’язаних з гігієною продукту, який підлягає обробленню машиною, для споживача, а не для оператора машини.

Ризики, що стосуються гігієни, дуже відрізняються від інших ризиків безпеки. Вони більшою мірою пов’язані зі здатністю машини до очищення від залишків продукту і мікроорганізмів, а, отже, запобігати забрудненню продукту, а не з небезпеками від рухомих частин або небезпекою ураження оператора електричним струмом. Оскільки цей стандарт розглядає машини та пов’язане з ними устатковання, його можуть використовувати, як рекомендації, виробники всіх типів устатковання, під час його експлуатації якого можуть виникати ризики, пов’язані з гігієною для споживачів продукту, що обробляють на такому устаткованні.

Цей стандарт є загальним стандартом безпечності типу В (див. ISO 12100). Вимоги цього стандарту поширюються на всі машини та пов’язане з ними устатковання, де можуть виникнути ризики для споживача продукту, пов’язані з гігієною (наприклад, харчова та фармацевтична промисловість, біотехнології, косметика). Інші стандарти, наприклад, стандарти безпечності машин типу Є (див. «Бібліографію»), можна використовувати як рекомендації для конкретних видів устатковання та/або для конкретних галузей промисловості.

Раніше траплялися випадки, коли критерії безпеки були закладені в конструкцію машин, а наслідки, пов’язані з ризиками порушення гігієни, не враховували (і навпаки). Здебільшого можна вибрати щонайменше один з різноманітних методів проектування, захисних заходів або заходів безпеки щодо залишкових ризиків, які будуть задовольняти й вимоги до безпеки та вимоги до гігієни й належно контролювати ці ризики. Вибраний варіант має задовольняти вимоги до ризиків, пов’язаних з гігієною та безпекою, навіть якщо найочевиднішим здається варіант виконання вимог щодо безпеки тільки щодо ризиків безпеки або тільки гігієни.

Якщо немає методів конструювання та заходів безпеки, які відповідали б сучасним вимогам щодо належного контролю ризиків, пов’язаних і з гігієною, і з безпекою, потрібно встановлювати вимоги до залишкових ризиків, пов’язаних з гігієною чи безпекою, або до них обох, а також надавати інструкції для користувача.

Оцінювання відповідних ризиків щодо безпеки та гігієни має вказати на їхню відносну значущість, а отже найвищий рівень захисту (тобто найбільші заходи щодо безпеки) має бути застосовано до найбільших ризиків, а інші заходи безпеки — до менших ризиків.

Технічні рішення, наведені в цьому стандарті, дають змогу вирішити обидві проблеми: як для значних, так і для незначних ризиків, ці технічні рішення ідентифікують як відповідні загальні вимоги, установлені в цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦІЇ МАШИН

SAFETY OF MACHINERY
HYGIENE REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF MACHINERY

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює гігієнічні вимоги до машин, використовуваних за призначеністю, та до інформації, яку надає виробник. Вимоги цього стандарту поширюються на всі типи машин та пов’язане усталювання, використовуване разом з машинами, якщо під час експлуатації можуть виникати ризики для споживачів продукту, пов’язані з порушенням гігієни.

Цей стандарт не поширюється на вимоги щодо неконтрольованого виходу мікробіологічних агентів з машини.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни чи їхній перегляд не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосувати останні видання нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням цього нормативного документа. Члени IEC та ISO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 4287:1997 Geometrical Product Specifications (GP) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters

ISO 12100-1:— Safety of machinery — Basic concepts and general principles for design — Part 1: Basic terminology and methodology

ISO 12100-2:— Safety of machinery — Basic concepts and general principles for design — Part 2: Technical principles.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 4287:1997 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури

ISO 12100-1 Безпечність машин. Основні поняття та загальні принципи конструкції. Частина 1. Базова термінологія та методологія

ISO 12100-2 Безпечність машин. Основні поняття та загальні принципи конструкції. Частина 2. Технічні принципи.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ