ДСТУ-П ISO/TS 22003:2009 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів (ISO/TS 22003:2007, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-П ISO/TS 22003:2009 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів (ISO/TS 22003:2007, IDT)
Дата початку дії01.01.2010
Дата прийняття12.03.2009
Дата скасування дії 01.07.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ ISO/TS 22003:2019 (ISO/TS 22003:2013, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 12.03.2009 № 107 Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа22003:2009
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут олій та жирів
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут олій та жирів
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.07.2021 згідно з наказом від 31.10.2019 № 340


ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях (ISO 10002:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSО 22000:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSO/ІEC 17000:2004, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 17024:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу

ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони (ІSO/ІEC 17030:2003, ІDT)

ДСТУ ІSО 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію
 систем управління безпечністю харчових продуктів
(ISO/TS 22003:2007, IDT)

ДСТУ-П ISO/TS 22003:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (Технічний комітет стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» ТК 86), Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (Укрметртестстандарт) і ДП «Кримстандартметрологія» (Технічний комітет стандартизації «Системи керування якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» ТК 93)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Голодняк, канд. техн. наук; О. Гуртовий; О. Дорофєєва; В. Зубаченко; Г. Миронюк, канд. хім. наук; М. Мухаровський; П. Петік, канд. техн. наук; Л. Савченко; В. Сергеев; В. Чернова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 березня 2009 р. № 107 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/TS 22003:2007 Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems (Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO/TS 22003:2007

Вступ до ISO/TS 22003:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи

5 Загальні вимоги

5.1 Загальні положення

5.2 Управління неупередженістю

6 Вимоги до структури

7 Вимоги до ресурсів

7.1 Компетентність керівництва та персоналу

7.2 Персонал, зайнятий у сертифікаційній діяльності

7.3 Використання окремих зовнішніх аудиторів і технічних експертів

7.4 Особові справи персоналу

7.5 Залучення зовнішніх ресурсів

8 Вимоги до інформації

9 Вимоги до процесів

9.1 Загальні вимоги

9.2 Початковий аудит і сертифікація

9.3 Наглядова діяльність

9.4 Повторна сертифікація

9.5 Спеціальні аудити

9.6 Призупинення, відкликання або скорочення сфери сертифікації

9.7 Апеляції

9.8 Скарги

9.9 Справи про заявників і клієнтів

10 Вимоги системи управління щодо органів сертифікації

Додаток А Класифікація категорій харчового ланцюга

Додаток В Мінімальний час проведення аудиту

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/TS 22003:2007 Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems (Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 86 «Рослинні олії, жири і продукти їх переробки».

Стандарт має вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця технічна умова» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначання понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— долучено національний додаток НА (перелік національних стандартів України, згармонізо- ваних з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті).

Копії стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА ДО ISO/TS 22003:2007

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) — це всесвітня федерація національних органів стандартизації (органів-учасників ISO). Роботу з розроблення міжнародних стандартів звичайно проводять технічні комітети ISO. Кожний орган-учасник, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому технічному комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. З усіх питань стандартизації в галузі електротехніки ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС).

Міжнародні стандарти розробляють згідно з правилами, викладеними в Директивах ISO/IEC, частина 2.

Головним завданням технічних комітетів є підготовка міжнародних стандартів. Прийняті технічними комітетами проекти міжнародних стандартів розсилають органам-учасникам для голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів вимагає ухвалення щонайменше 75 % органів- учасників, що беруть участь у голосуванні.

В інших випадках, зокрема у разі виникнення нагальної вимоги ринку щодо таких документів, технічний комітет може вирішити опублікувати нормативні документи інших типів:

— загальнодоступну технічну умову (ISO/PAS), що представляє угоду між технічними експертами робочої групи ISO та є прийнятною для опублікування у разі схвалення більше ніж 50 % учасників вихідного комітету, що бере участь у голосуванні;

— технічну умову ISO (ISO/TS), що представляє угоду між учасниками технічного комітету та є прийнятною для опублікування у разі схвалення 2/3 учасниками комітету, що бере участь у голосуванні.

Цей документ видано в серії публікацій технічних умов (згідно з Директивами ISO/ІЕС, частина 1, 3.1) як «майбутній стандарт для тимчасового користування» в галузі безпечності харчових продуктів, оскільки існує нагальна потреба в настанові стосовно використовування стандартів у цій сфері для задоволення визначеної потреби.

Цей документ не розглядають як «міжнародний стандарт». Його запропоновано для тимчасового користування з тим, щоб можна було накопичити інформацію та досвід його використання на практиці. Коментарі щодо змісту цього документа треба надсилати до Центрального секретаріату ISO.

Перегляд цієї технічної умови буде виконано не пізніше трьох років після опублікування для подовження на наступні три роки, перетворення на міжнародний стандарт або скасування.

Треба звернути увагу на те, що деякі елементи цього документа можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за визначення будь-якого чи всіх цих патентних прав.

ISO/TS 22003 розроблено Технічним комітетом ISO/TC 34 «Харчові продукти» у співробітництві з Комітетом ISO з підтвердження відповідності (ISO/CASCO).

ВСТУП ДО ISO/TS 22003:2007

Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів СУБХП організації є одним із засобів надання впевненості в тому, що організація запровадила систему управління безпечністю харчових продуктів відповідно до своєї політики.

Вимоги до СУБХП можуть походити з кількох джерел, і цей стандарт розроблено для допомоги в сертифікації СУБХП, що задовольняють вимоги ISO 22000 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain (Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга). Зміст цього стандарту можна також застосовувати для підтримування сертифікації СУБХП, базованих на іншій сукупності визначених вимог до СУБХП.

Цей стандарт призначено для використання органами, які проводять аудит та сертифікацію СУБХП. Вони викладають загальні вимоги для таких органів сертифікації, що виконують аудит і сертифікацію в галузі систем управління безпечністю харчових продуктів. Такі органи називають органами сертифікації. Таке формулювання не повинно бути перепоною для застосування цього стандарту органами іншого виду діяльності, які виконують роботи, охоплені сферою застосування цього документа. Фактично цей стандарт має бути придатним для застосування будь-яким органом, залученим до оцінювання СУБХП.

Діяльність зі сертифікації охоплює аудит СУБХП організації. Формою засвідчення відповідності СУБХП організації конкретному стандарту СУБХП (наприклад, ISO 22000) або іншим визначеним вимогам звичайно є сертифікаційний документ або сертифікат.

Розробляння власних систем управління (охоплюючи СУБХП ISO 22000, іншу сукупність визначених вимог до СУБХП, системи якості, системи управління довкіллям або системи управління технікою безпеки та охорони праці) залежить від організації, що сертифікується, а також, коли відповідні нормативно-правові вимоги не визначають протилежного, організації належить рішення про те, як буде організовано різноманітні компоненти зазначених систем. Ступінь інтеграції між компонентами різноманітних систем у різних організацій буде різним. Тому органам сертифікації, що діють згідно з цим стандартом, доречно брати до уваги культуру та практику своїх клієнтів стосовно інтеграції їхніх СУБХП у межах ширшої організації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Вимоги до органів, що здійснюють аудит
та сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Требования к органам, которые проводят аудит
и сертификацию систем управления безопасностью пищевых продуктов

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
Requirements for bodies providing audit
and certification of food safety management systems

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт

— визначає правила, що застосовують під час аудиту та сертиф ікації системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) згідно з вимогами ISO 22000 (або іншою сукупністю визначених вимог до СУБХП), та

— надає замовникам необхідну інформацію та упевненість щодо того, яким шляхом виконано сертифікацію їхніми постачальниками.

Сертифікація СУБХП (далі — «сертифікація») є діяльністю щодо оцінювання відповідності третьою стороною (див. 5.5 ISO/IEC 17000). Органи, що виконують цю діяльність, є третьою стороною з оцінювання відповідності (далі — «орган/органи сертифікації»).

Примітка 1. Сертифікацію СУБХП інколи також називають «реєстрацією», а органи сертифікації відповідно «реєстраційним органом».

Примітка 2. Орган сертифікації може бути недержавним або державним (з регулятивними повноваженнями або без них).

Примітка 3. Цей стандарт призначено в першу чергу для використання як критерій для акредитації або експертної оцінки органів сертифікації, які прагнуть бути офіційно визнаними компетентними щодо визначання, що СУБХП відповідає вимогам ISO 22000. Його також призначено для використання як критерій регуляторними органами та промисловими об'єднаннями, які залучені до безпосереднього визнання органів сертифікації компетентним и визначати, що СУБХП відповідає вимогам ISO 22000, Деякі вимоги цього стандарту можуть бути корисними для будь-яких інших сторін, зайнятих в оцінюванні відповідності таких органів сертифікації та в оцінюванні відповідності будь-яких органів, що здійснюють сертифікацію відповідності СУБХП за додатковим и критеріями, або іншими ніж в ISO 22000.

Сертифікація СУБХП не засвідчує безпечність або придатність до споживання продукції організації в межах харчового ланцюга. Проте ISO 22000 вимагає виконання організацією всіх нормативно- правових вимог, що стосую ться безпечності харчових продуктів, через її систему управління.

Важливо зазначити, що сертиф ікація СУБХП згідно з ISO 22000 є сертиф ікацією системи управління, а не сертиф ікацією продукції.

Користувачі інших СУБХП можуть використовувати концепції та вимоги цього стандарту за умови необхідного їх адаптування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи, на які зроблено посилання, обов'язкові під час застосування цього документа. У разі датованих посилань застосовують тільки цитоване видання. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання документа, на який зроблено посилання (охоплюючи будь-які зміни).

ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environm ental m anagement systems auditing

ISO 22000:2005 Food safety managem ent system s — Requirem ents for any organization in the food chain

ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment — Vocabulary and general principles

ISO/IEC 17021:2006 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 19011:2002 Настанови з проведення аудитів систем управління якістю та/або довкіллям

ISO 22000:2005 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга

ISO/IEC 17000:2004 Оцінювання відповідності. Словник термінів та загальні принципи

ISO/IEC 17021:2006 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що виконують аудит і сертифікацію систем управління.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com