ДСТУ EN 71-2:2018 Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість (EN 71-2:2011 + А1:2014, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19418 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 71-2:2018 Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість (EN 71-2:2011 + А1:2014, IDT)
Дата початку дії01.10.2019
Дата прийняття02.10.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 71-2:2017
Затверджуючий документНаказ від 02.10.2018 № 342 Про прийняття та скасування національних нормативних документів, скасування поправки до національного нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа71-2:2018
РозробникТехнічний комітет «Легка промисловість» (ТК 125)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Легка промисловість» (ТК 125)


ДСТУ EN 62115:2015 Іграшки електричні. Безпека (EN 62115:2005; А2:2011; А11:2012; А2:2011/АС:2011; А11:2012/АС:2013; А12:2015, IDТ)

ДСТУ EN 71-2:2017 Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість (EN 71-2:2011+A1:2014, IDT)

ДСТУ EN 71-5:2015 Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори для хімічних дослідів (EN 71-5:2013, IDT)

ДСТУ EN 71-5:2016 Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, що містять хімічні речовини та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів (EN 71-5:2015, IDT)

ДСТУ EN 71-5:2017 Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, що містять хімічні речовини та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів (EN 71-5:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 6941:2006. Матеріaли текстильні. Поводження під час горіння. Метод визначення здатності до поширювання полум`я на вертикально орієнтованих зразках (EN ІSO 6941:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 2431:2015 Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок (ISO 2431:2011, IDT)

ДСТУ OIML D 11:2012 Метрологія. Засоби вимірювання електронні. Загальні технічні вимоги (OIML D 11:2004, IDТ)

Регламент (ЄС) № 1907/2006 від 18.12.2006 Про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH), яким засновується Європейське Агентство хімічних речовин і препаратів, вносяться зміни до Директиви 1999/45/ЄС і скасовуються Регламент Ради (ЄЕС) № 793/93 і Регламент Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директива Ради 76/769/ЄЕС і Директиви Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС і 2000/21/ЄС


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ІГРАШОК
Частина 2. Займистість

ДСТУ EN 71-2:2018
(EN 71-2:2011+А1:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК 125)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 02 жовтня 2018 р. № 342 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 71-2:2011+А1:2014 Safety of toys — Part 2: Flammability (Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом запишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 71-2:2017 (EN 71-2:2011+А1:2014, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 71-2:2011+А1:2014

1 Сфера застосування (див. А.2)

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Загальні вимоги (див. А.3)

4.2 Іграшки, що їх носять на голові (див. А.4)

4.3 Іграшкові маскарадні костюми та іграшки, призначені для носіння дитиною під час гри (див. А.5)

4.4 Іграшки, у яких може розміститися дитина (див. А.6)

4.5 М'яконабивні іграшки (див. А.7)

5 Методи випробування

5.1 Загальні положення

5.2 Випробовування борід, вус, перук тощо, зроблених з волосся, ворсу чи матеріалу з аналогічними властивостями (наприклад, стрічки, що вільно висять, паперові, тканинні пасма чи інші елементи, що вільно спадають), які виступають над поверхнею іграшки на 50 мм чи більше

5.3 Випробовування борід, вус, перук тощо, зроблених з волосся, ворсу чи матеріалу з аналогічними властивостями (наприклад, стрічки, що вільно висять, паперові, тканинні пасма чи інші елементи, що вільно спадають), які виступають над поверхнею іграшки менше ніж на 50 мм, та повністю або частково виливні маски на голову (див. А.8)

5.4 Випробування елементів, що спадають з іграшок, які носять на голові (крім тих, на які поширюються 4.2.2 та 4.2.3), капюшонів, головних уборів тощо, а також масок, не охоплених 4.2.4, які частково чи повністю покривають голову (наприклад, масок з тканини та картону, масок для очей, масок для обличчя), іграшкових маскарадних костюмів та іграшок, у яких може розміститися дитина чи які дитина може носити на собі (див. А.9)

5.5 Випробування м’яконабивних іграшок

Додаток А (довідковий) Довідкова інформація та обґрунтування цього стандарту

Додаток В (довідковий) Суттєві технічні зміни між EN 71-2:2011+А1:2014 і попередньою версією

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок між EN 71-2:2011+А1:2014 та суттєвими вимогами Директиви ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародному нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 71-2:2018 (EN 71-2:2011+А1:2014, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 71-2:2011+А1:2014 (версія en) «Safety of toys — Part 2: Flammability».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 125 «Легка промисловість» (ПК «Іграшки» ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»),

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 71-2:2017 (EN 71-2:2011 + А1:2014, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 71-2:2011 + А1:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародному нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст зміни EN 71-2:2011+А1:2014, долучений до цього стандарту, у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 71-2:2011+А1:2014

Цей стандарт спрямовано на зменшення, наскільки це можливо, тих небезпек, які не очевидні для користувачів; він не поширюється на небезпеки, які очевидні для дітей чи осіб, відповідальних за них. Припускаючи, що іграшки використовують у передбачуваний спосіб, вони не повинні становити будь-яку додаткову небезпеку для дітей, для яких їх призначено (відповідно до Директиви 2009/48/ЕС «призначено для використання особою» означає, що батьки чи особа, що наглядає за дитиною, мають обґрунтовано припустити на основі функцій, розмірів та характеристик іграшки, що її призначено для використання дитиною заявленої вікової групи). Припущення також потрібно робити на передбачуване використання, пам’ятаючи про поведінку дітей, які зазвичай не так обережні порівняно з дорослими.

Зазвичай іграшки розробляють та виготовляють для дитини певного віку. Їхні характеристики пов’язано з віком та рівнем розвитку дитини та їх використання передбачає певні навички.

Часто нещасні випадки трапляються через те, що або іграшку дали дитині, для якої її не призначено, або її було використано не за призначеністю. Особливу увагу потрібно приділяти вибору іграшки чи гри, враховувати розумовий та фізичний розвиток дитини, яка буде її використовувати.

Вимоги цього стандарту не звільняють батьків чи опікунів від відповідальності наглядати за дитиною під час гри.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ІГРАШОК
Частина 2. Займистість

SAFETY OF TOYS
Part 2. Flammability

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ (див. А.2)

Цей стандарт установлює категорії легкозаймистих матеріалів, заборонених у всіх іграшках, та вимоги до займистості певних іграшок, коли на них діє слабке джерело займання.

Методи випробування, описані в розділі 5, використовують для визначення займистості іграшок за конкретних установлених умов проведення випробування. Результати випробування, отримані таким чином, не можна вважати такими, що надають повну інформацію про потенційну пожежну небезпеку для іграшок або матеріалів під час дії інших джерел займання.

Цей стандарт містить загальні вимоги, що стосуються всіх іграшок, а також конкретні вимоги та методи випробування, що стосуються наведених нижче іграшок, які вважають такими, що становлять найбільшу небезпеку:

- іграшки, що їх носять на галові: бороди, вуса, перуки тощо, зроблені з волосся, ворсу чи матеріалу з аналогічними властивостями; маски; капюшони, головні убори тощо; деталі іграшок, що їх носять на голові, які вільно спадають, але крім паперових капелюхів-сувенірів типу тих, які зазвичай постачають у святкових хлопавках;

- іграшкові маскарадні костюми та іграшки, призначені для носіння дитиною під час гри;

- іграшки, усередині яких може розміститися дитина;

- м'яконабивні іграшки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами)

EN ISO 2431:1996 Paints and varnishes — Determination of flow time by use of flow cups (ISO 2431:1993, including Technical Corrigendum 1:1994)

EN ISO 6941:2003 Textile fabrics — Burning behaviour — Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens (ISO 6941:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 2431:1996 Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок (ISO 2431:1993, охоплюючи технічні поправки 1:1994)

EN ISO 6941:2003 Матеріали текстильні. Поводження під час горіння. Метод визначення здатності до поширювання полум’я на вертикально орієнтованих зразках (ISO 6941:2003)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com