ДСТУ 7748:2015 Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7748:2015 Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги
Дата початку дії01.01.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 12.1.008-76
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7748:2015
РозробникДержавний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
Орган, що прийнявДержавний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів


ГОСТ 12.0.003-74 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартів безпеки праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99). Охорона природи. Поводження з відходами. виявлення відходів та подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

НПАОП 85.11-1.05-70 Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР (НАОП 9.1.50-1.05-70)

НПАОП 85.11-1.06-70 Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів) (НАОП 9.1.50-1.06-70)

НПАОП 85.14-1.08-79 Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок (НАОП 9.1.50-1.08-79)

НПАОП 85.14-1.09-81. Правила влаштування, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони здоров`я СРСР (НАОП 9.1.50-1.09-81)

Посібник 1.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок і розподіл припливного повітря

Посібник 10.91 до СНиП 2.04.05-91. Проектування антикорозійного захисту

Посібник 11.9 к СНиП 2.04.05-91. Розрахункові параметри зовнішнього повітря для типових проектів

Посібник 12.91 до СНиП 2.04.05-91. Рекомендації з розрахунку інфільтрації зовнішнього повітря в одноповерхові виробничі будівлі

Посібник 13.91 до СНиП 2.04.05-91. Протипожежні вимоги до систем опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник 2.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок надходження теплоти сонячної радіації в приміщення

Посібник 3.91 до СНиП 2.04.05-91. Вентиляторні установки

Посібник 4.91 до СНиП 2.04.05-91. Протидимний захист при пожежі (2 редакція)

Посібник 5.91 до СНиП 2.04.05-91. Розміщення вентиляційного обладнання

Посібник 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Вогнестійкі повітроводи

Посібник 7.91 до СНиП 2.04.05-91. Схеми прокладки воздуховодів у будинку

Посібник 8.91 до СНиП 2.04.05-91. Чисельність персоналу з експлуатації систем опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

Посібник 9.91 до СНиП 2.04.05-91. Річна витрата енергії системами опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник з проектування систем водяного опалювання до СНиП 2.04.05-91

СанПиН 5179-90 Санітарні правила улаштування, обладнання і експлуатації лікарень, пологових будинків і інших лікувальних стаціонарів


ДСТУ 8379:2015 М`ясо та м`ясні продукти. Прискорений метод визначення складу сировини

ДСТУ 8397:2015 Молоко і молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторів. Зі зміною № 1

ДСТУ 8397:2015 Молоко і молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторів. Зміна № 1

ДСТУ 8492:2015 Ветеринарна медицина. Методи лабораторного діагностування клостридіозів

ДСТУ 8671:2016 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики лейкозу великої рогатої худоби

ДСТУ 8703-1:2017 Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Частина 1. Методи відбирання проб, пакування і транспортування

ДСТУ 8703-2:2017 Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Частина 2. Вимоги щодо безпеки

ДСТУ 8720:2017 Вироби ковбасні та продукти з м`яса. Методи визначення мікробного забруднення

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпека праці

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Загальні вимоги

ДСТУ 7748:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) (ТК 149)

РОЗРОБНИКИ: К. Бондаренко; А. Борсук; А. Головко, д-р вет. наук; О. Напненко; В. Ушкалов, д-р вет. наук (науковий керівник); В. Чумаченко, д-р вет. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.1.008-76)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо біологічної безпеки

5 Заходи щодо біологічної безпеки під час роботи з біологічними об’єктами

6 Дії працівників у надзвичайних ситуаціях

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ
БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Загальні вимоги

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Общие требования

THE SAFETY OF LABOUR
IS BIOLOGICAL WITHOUT DANGER
GENERAL REQUIREMENTS

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює єдині загальні вимоги щодо діяльності людини в умовах підвищеної біологічної небезпеки.

1.2 Цей стандарт поширюється на роботи з біологічними об’єктами в усіх сферах діяльності народного господарства, де має місце біологічна небезпека.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2424-94 Промислова мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2881-94 Екологія мікроорганізмів. Терміни та визначення

ДСТУ 3911-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

ДСТУ БА.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (ССБП. Небезпечні і шкідливі виробничі чинники. Класифікація)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ДНАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

НПАОП 85.11-1.05-70 Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в кпініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи Міністерства охорони здоров’я СРСР

НПАОП 85.11-1.06-70 Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)

НПАОП 85.14-1.08-79 Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезінфекційних відділів, відділень профілактичної дезінфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок

НПАОП 85.14-1.09-81 Правила обладнання, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони здоров’я СРСР

СанПіН 5179-90 Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціювання).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com