ДСТУ 7823:2015 Ферми тваринницькі. Вимоги до параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7823:2015 Ферми тваринницькі. Вимоги до параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень
Дата початку дії01.04.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7823:2015
РозробникНаціональний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП)


ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 15895-77 Статистичні методи управління якістю продукції. Термiни та визначення. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 2224-93 Коуші сталеві для сталевих канатів. Технічні умови

ГОСТ 8.010-99 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Методики виконання вимірювань. Основні положення

ДБН В.2.2-1-95 Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва

Довідковий посібник до СНиП. Будівельна кліматологія і геофізика

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 2224-93 Газовизначники хімічні. Терміни та визначення

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення. З поправкою

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3651.0-97 Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 4533:2006 Птахівництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4693:2006 Мікроклімат тваринницьких приміщень. Терміни та визначення понять

Посібник 1.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок і розподіл припливного повітря

Посібник 10.91 до СНиП 2.04.05-91. Проектування антикорозійного захисту

Посібник 11.9 к СНиП 2.04.05-91. Розрахункові параметри зовнішнього повітря для типових проектів

Посібник 12.91 до СНиП 2.04.05-91. Рекомендації з розрахунку інфільтрації зовнішнього повітря в одноповерхові виробничі будівлі

Посібник 13.91 до СНиП 2.04.05-91. Протипожежні вимоги до систем опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник 2.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок надходження теплоти сонячної радіації в приміщення

Посібник 3.91 до СНиП 2.04.05-91. Вентиляторні установки

Посібник 4.91 до СНиП 2.04.05-91. Протидимний захист при пожежі (2 редакція)

Посібник 5.91 до СНиП 2.04.05-91. Розміщення вентиляційного обладнання

Посібник 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Вогнестійкі повітроводи

Посібник 7.91 до СНиП 2.04.05-91. Схеми прокладки воздуховодів у будинку

Посібник 8.91 до СНиП 2.04.05-91. Чисельність персоналу з експлуатації систем опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

Посібник 9.91 до СНиП 2.04.05-91. Річна витрата енергії системами опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник з проектування систем водяного опалювання до СНиП 2.04.05-91

СНиП 2.01.01-82 Будівельна кліматологія і геофізика

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні і побутові будівлі. Зміна № 1

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні і побутові будівлі. Зміна № 2 (національна)

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі. Зміна № 3

СНиП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФЕРМИ ТВАРИННИЦЬКІ
Вимоги до параметрів мікроклімату
тваринницьких приміщень

ДСТУ 7823:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗРОБНИКИ: М. Захаренко, д-р біол. наук (науковий керівник), В. Новак, канд. техн. наук, В. Поляковський, канд. вет. наук, Л. Шевченко, канд. вет. наук, О, Яремчук, канд. с.-г. наук, В. Коваленко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги до вибору умов і показників мікроклімату тваринницьких приміщень

6 Нормативні значення параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень

7 Контролювання показників мікроклімату

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФЕРМИ ТВАРИННИЦЬКІ
Вимоги до параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень

ФЕРМЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
Требования к параметрам микроклимата животноводческих помещений

ANIMAL FERMS
Regurements to the parameters of mikroklimate of stock building

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до параметрів мікроклімату в одноповерхових тваринницьких приміщеннях скотарських, свинарських, птахівницьких підприємств та регламентує нормативні показники необхідні для забезпечення процесів виробництва.

1.2 Цей стандарт застосовний для проектування нових, реконструкції старих та технічного переоснащення і експлуатації існуючих тваринницьких підприємств, а також для фахівців державного нагляду з питань ветеринарно-санітарних, санітарно-гігієнічних вимог і охорони праці.

1.3 Стандарт не поширюється на мікроклімат обслуговувальних приміщень для тваринництва (підсобних, складських, допоміжних).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2224-93 Газовизначники хімічні. Терміни та визначення

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірюваної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 4533:2006 Птахівництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4693:2006 Мікроклімат тваринницьких приміщень. Терміни та визначення понять

ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения (ДСВ. Методики виконання вимірювань. Основні положення)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения (Статистичні методи керування якістю продукції. Терміни та визначення)

ДБН В.2.2-1-95 Здания и сооружения. Здания и сооружения животноводства (Будинки і споруди. Будинки і споруди для тваринництва), затвердженні наказом Держкомміськбудівництва України від 27.01.1995 р. № 17

ДСН 3.3.6.042—99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затвердженні постановою МОЗ України від 01.12.1999 р. № 42

СНиП ІІ-3-79 Строительная теплотехника (Будівельна теплотехніка), затверджені постановою Державного комітету СРСР зі справ будівництва від 14.03.1979 р. № 28

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будинки), затверджені постановою Державного будівничого комітету СРСР від 30.12.1987 р. № 313.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ