ДСТУ 7911:2015 Добрива органічні та органо-мінеральні. Методи визначення сумарної масової частки азоту та масової частки амонійного азоту

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7911:2015 Добрива органічні та органо-мінеральні. Методи визначення сумарної масової частки азоту та масової частки амонійного азоту
Дата початку дії01.07.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 26715-85, ГОСТ 26716-85
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7911:2015
РозробникІнститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського Української Академії аграрних наук
Орган, що прийнявІнститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського Української Академії аграрних наук


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 3118-77 Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови (СТ СЭВ 4276-83). Зі зміною № 1

ГОСТ 4204-77 Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 6709-72 Вода дистильована. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011. Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011. Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ EN 133:2005. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDТ)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Добрива органічні та органо-мінеральні

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУМАРНОЇ МАСОВОЇ ЧАСТКИ
АЗОТУ ТА МАСОВОЇ ЧАСТКИ АМОНІЙНОГО АЗОТУ

ДСТУ 7911:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

РОЗРОБНИКИ: В. Дишлюк, канд. с.-г. наук; А. Кутова; Р. Розумна; Є. Скрильник, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Л. Ткаченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26715-85 та ГОСТ 26716-85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методів

4 Обладнання, посуд та матеріали

5 Реактиви

6 Вимоги щодо безпеки

7 Відбирання проб

8 Готування до аналізування

8.1 Готування зразків добрива

8.2 Готування розчинів

8.3 Визначання градуювальної характеристики

9 Аналізування

9.1 Метод визначання сумарної масової частки азоту

9.2 Метод визначання масової частки амонійного азоту

10 Опрацювання результатів

11 Точність методів

Додаток А Пристрій для дистиляції аміаку

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОБРИВА ОРГАНІЧНІ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУМАРНОЇ МАСОВОЇ ЧАСТКИ
 АЗОТУ ТА МАСОВОЇ ЧАСТКИ АМОНІЙНОГО АЗОТУ

УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ МАССОВОЙ ДОЛИ
АЗОТА И МАССОВОЙ ДОЛИ АММИАЧНОГО АЗОТА

MANURE AND ORGANIC-MINERALS FERTILIZERS
METHODS OF TOTAL MASS PART AND MASS PART
AMMONIUM NITROGEN DETERMINATION

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання сумарної масової частки азоту і метод визначання масової частки амонійного азоту.

Цей стандарт поширюється на органічні та органо-мінеральні добрива, відходи сільського та комунального господарств, переробної промисловості, каустобіоліти органічної природи та інші органічні речовини, які можна застосовувати як органічні та органо-мінеральні добрива (далі — добрива).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3769-78 Реактиви. Аммоний сернокислый. Технические условия (Реактиви. Амоній сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Реактиви. Медь (II) сернокислая 5 водная. Технические условия (Реактиви. Мідь (II) сірчанокисла 5 водна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактиви. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4526-75 Реактиви. Магния оксид. Технические условия (Реактиви. Магнію оксид. Технічні умови)

ГОСТ 5845-79 Реактиви. Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия (Реактиви. Калій-натрій виннокислий 4-водний. Технічні умови).

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 9656-75 Реактиви. Кислота борная. Технические условия (Реактиви. Кислота борна. Технічні умови)

ГОСТ 10298-79 Селен технический. Технические условия (Селен технічний. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические требования (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні вимоги)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка (Добрива органічні. Методи визначання вологи та сухого залишку)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com