ДСТУ ISO 10007:2018 Управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією (ISO 10007:2017, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 10007:2018 Управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією (ISO 10007:2017, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття12.12.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO 10007:2005
Затверджуючий документНаказ від 12.12.2018 № 479 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа10007:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Управління якістю
НАСТАНОВИ ЩОДО КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ

ДСТУ ISO 10007:2018
(ISO 10007:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 12 грудня 2018 р. № 479 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10007:2017 Quality management — Guidelines for configuration management (Управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 10007:2005

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 10007:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативне посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відповідальність за керування конфігурацією

4.1 Відповідальність та повноваження

4.2 Відповідальний виконавець

5 Процес керування конфігурацією

5.1 Загальні положення

5.2 Планування керування конфігурацією

5.3 Ідентифікація конфігурації

5.4 Контроль змін

5.5 Облікування статусу конфігурації

5.6 Перевірення конфігурації

Додаток А (довідковий) Структура та зміст програми керування конфігурацією

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейському та міжнародному стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 10007:2018 (ISO 10007:2017, IDT) «Управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 10007:2017 (версія en) «Quality management — Guidelines for configuration management».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 189 «Системи управління якістю».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 10007:2005.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах 2, 3 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 10007:2017 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейському та міжнародному стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 10007:2017

Призначеність цього стандарту — поліпшити загальне розуміння тематики, сприяти використанню керування конфігурацією та допомогти організаціям, які використовують керування конфігурацією, поліпшити свою діяльність.

У цьому стандарті описано відповідальність та повноваження перед описом процесу керування конфігурацією, який охоплює планування керування конфігурацією, ідентифікацію конфігурації, контроль змін, облікування статусу конфігурації та перевірення конфігурації.

Керування конфігурацією — це керувальна діяльність, пов'язана із застосуванням на всіх стадіях життєвого циклу продукції та послуги технічного й адміністративного керування, ідентифікації конфігурації та її статусу, а також із відповідною інформацією про конфігурацію продукції та послуги.

Керування конфігурацією передбачає документування конфігурації продукції чи послуги. Воно забезпечує Ідентифікацію та простежуваність, статус задоволення технічних і функційних вимог до продукції (послуги), а також доступ до вірогідної інформації на всіх стадіях життєвого циклу.

Керування конфігурацією можна запроваджувати, враховуючи розмір організації та складність і особливості продукції чи послуги, та воно відображає вимоги до продукції чи послуги на конкретних стадіях життєвого циклу.

Керування конфігурацією можна використовувати для задоволення вимог щодо ідентифікації та простежуваності продукції та послуги, встановлених в ISO 9001:2015, 8.5.2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
НАСТАНОВИ ЩОДО КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ

QUALITY MANAGEMENT
GUIDELINES FOR CONFIGURATION MANAGEMENT

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт подає настанови щодо застосування керування конфігурацією в межах організації. Його застосовують для підтримання продукції та послуги, починаючи від концептуального розроблення і завершуючи припиненням випуску продукції/надання послуги.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібний для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com