ДСТУ EN ISO 4064-1:2018 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги (EN ISO 4064-1:2017, IDT; ISO 4064-1:2014, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 4064-1:2018 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги (EN ISO 4064-1:2017, IDT; ISO 4064-1:2014, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття12.12.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN ISO 4064-1:2014
Затверджуючий документНаказ від 12.12.2018 № 482 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4064-1:2018
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛОДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ
ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

ДСТУ EN ISO 4064-1:2018
(EN ISO 4064-1:2017;
ISO 4064-1:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 16 липня 2018 р. № 208

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 12 грудня 2018 р. № 482 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 4064-1:2017 Water meters for cold potable water and hot water — Part 1: Metrological and technical requirements (Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги) і внесений з дозволу CEN, Avenue Магпіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 4064-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

1 Сфера застосування

2 Нормативне посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Лічильник води та його складові частини

3.2 Метрологічні характеристики

3.3 Умови роботи

3.4 Умови випробування

3.5 Електронне та електричне обладнання

3.6 Використання деяких термінів у межах Європейської економічної зони

4 Метрологічні вимоги

4.1 Значення Q1, Q2, Q3 та Q4

4.2 Клас точності та максимальна допустима похибка

4.3 Вимоги до лічильників та допоміжних пристроїв

5 Лічильники води, обладнані електронними пристроями

5.1 Загальні вимоги

5.2 Джерело живлення

6 Технічні вимоги

6.1 Матеріали та конструкція лічильників води

6.2 Регулювання та корекція

6.3 Умови встановлення

6.4 Нормовані умови роботи

6.5 Втрата тиску

6.6 Тавра та написи

6.7 Показувальний пристрій

6.8 Захисні пристрої

7 Метрологічний контроль

7.1 Нормальні умови

7.2 Оцінювання та затвердження типу

7.3 Первинна перевірка

Додаток А (обов’язковий) Випробування для визначення робочих характеристик лічильників води з електронними пристроями

Додаток В (обов’язковий) Контрольні пристрої

Додаток С (довідковий) Допустимі похибки в експлуатуванні та періодична повірка

Бібліографія

Додаток ZA Відповідність EN ISO 4064-1:2017 та додатка і Директиві 2014/32/ЄС

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 4064-1:2018 (EN ISO 4064-1:2017, IDT; ISO 4064-1:2014, IDT) «Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 4064-1:2014 (версія еn) «Water meters for cold potable water and hot water — Part 1: Metrological and technical requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «це видання», «ця частина», «цей документ» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— таблиці та примітки оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015.

ПЕРЕДМОВА до ISO 4064-1:2014

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітньою федерацією національних органів стандартизації (органів-членів ISO). Робота з підготовки міжнародних стандартів, зазвичай, здійснюється через технічні комітети ISO. Кожний член організації, який цікавиться тим, для якого був створений технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. У роботі також беруть участь міжнародні урядові та неурядові організації у співпраці з ISO.

ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, що використовуються для розробки цього документа, і ті, що призначені для його подальшого технічного обслуговування, описані в Директивах ISO/ІЕС, Частина 1. Зокрема, потрібно відзначити різні критерії схвалення, необхідні для різних типів документів ISO. Цей стандарт складено відповідно до редакційних правил Директив ISO/ІЕС, частина 2, www.iso.org/directives.

Деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав. Детальні відомості про будь-які патентні права, визначені під час розробки стандарту, будуть внесені до Введення та/або переліку отриманих патентних декларацій ISO, www.iso.org/patents.

Будь-яке торговельне найменування, яке використовується в цьому стандарті, є інформацією, наданою для зручності користувачів, та не є підтвердженням.

Комітети, відповідальні за цей стандарт, — Технічний комітет ISO/ТС 30 Вимірювання витрат рідини в закритих трубопроводах, Підкомітет SC 7 Обсяги, включаючи лічильники води, та Технічний підкомітет OIML ТС 8/SC 5 Лічильники води.

Це четверте видання ISO 4064-1, що скасовує та замінює третю редакцію (ISO 4064-1:2005), яка була технічно переглянута. Деякі положення третього видання розглядаються в ISO 4064-4: 2014.

ISO 4064 під загальною назвою «Лічильники для холодної питної води та гарячої води» складається з таких частин:

— Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги.

— Частина 2. Методи випробування.

— Частина 3. Формат звіту про випробування.

— Частина 4. Неметрологічні вимоги, не охоплені в стандарті ISO 4064-1.

— Частина 5. Вимоги до встановлення.

Цей стандарт ідентичний відповідному випуску OIML R 49-1, що було видано одночасно. OIML R 49-1 схвалено для остаточної публікації Міжнародним комітетом з правової метрології на 48-му засіданні у місті Хошімін, В’єтнам, у жовтні 2013 р. Його буде представлено на Міжнародній конференції з правової метрології в 2016 році для офіційного рішення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛОДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ
ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

WATER METERS FOR COLD POTABLE WATER AND HOT WATER
Part 1. Metrological and technical requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено метрологічні та технічні вимоги до лічильників холодної питної води та гарячої води, що протікає через повністю заповнений, закритий трубопровід. Ці лічильники води містять пристрої, які показують загальний об’єм.

Додатково до лічильників води, що ґрунтуються на механічних принципах, цей стандарт застосують до пристроїв, що ґрунтуються на електричних або електронних принципах та механічних принципах, охоплюючи електронні пристрої, які використовують для вимірювання об’єму холодної питної води та гарячої води.

Цей стандарт також застосовують до електронних допоміжних пристроїв. Допоміжні пристрої є необов’язковими. Однак національні чи міжнародні нормативні документи можуть визначати деякі допоміжні пристрої як обов’язкові під час використання лічильників води.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують тільки наведене видання. У разі недатованого посилання треба користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 4064-2:2014 | OIML R 49-2:2013, Water meters for cold potable water and hot water — Part 2: Test methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 4064-2:2014 | OIML R 49-2:2013 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробувань.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com