ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 440:2018, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 440:2018, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття14.12.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014
Затверджуючий документНаказ від 14.12.2018 № 492 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа300 440:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Радіотехнології» (ТК 155)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Радіотехнології» (ТК 155)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Радіообладнання малого радіуса дії
РАДІООБЛАДНАННЯ ДІАПАЗОНУ
ЧАСТОТ від 1 ГГц до 40 ГГц
Технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ ETSI EN 300 440:2018
(ETSI EN 300 440:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Радіотехнології» (ТК 155)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 грудня 2018 р. № 492 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає ETSI EN 300 440:2018 (версія V2.2.1) Short range devices (SRD); Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Harmonised Standard for access to radio spectrum (Пристрої малого радіуса дії (SRD). Радіообладнання діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Згармонізований стандарт щодо доступу до радіочастотного спектра) і внесений з дозволу ETSI, 650, Route des Lucioles, Sophia Antipolis 06560 Valbonne, FRANCE. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за ETSI

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Права інтелектуальної власності

1 Сфера застосування

2 Посилання

2.1 Нормативні посилання

2.2 Довідкові посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки

3.3 Скорочення

4 Перелік технічних вимог

4.1 Вимоги до довкілля

4.2 Вимоги до передавача

4.3 Вимоги до приймача

4.4 Методи доступу до спектра

4.5 Системи РЧІ в діапазоні частот 2,45 ГГц

4.6 Системи GBSAR

5 Випробування на відповідність технічним вимогам

5.1 Умови довкілля для випробування

5.2 Подання обладнання для випробування

5.3 Механічна та електрична частини конструкції

5.4 Допоміжне випробувальне обладнання

5.5 Випробувальне джерело живлення

5.6 Нормальні умови випробування

5.7 Екстремальні умови випробування

5.8 Загальні умови

5.9 Інтерпретація результатів вимірювання

Додаток А (довідковий) Взаємозв’язок між стандартом та основними вимогами Директиви 2014/53/EU

Додаток В (обов'язковий) Національні радіоінтерфейси, гармонізовані в ЄС у діапазоні частот від 1 ГГц до 40 ГГц

Додаток С (довідковий) Національні радіоінтерфейси, не гармонізовані в ЄС

Додаток D (довідковий) Вибір технічних параметрів

Додаток Е (обов’язковий) Радіовимірювання

Додаток F (обов’язковий) Загальний опис методів вимірювання

Додаток G (обов’язковий) Норми потужності РЧІ-систем діапазону частот 2,45 ГГц

Додаток Н (довідковий) Приклад упровадження обмеження застосування потужності РЧІ понад 4 Вт лише всередині будівлі

Додаток I (обов’язковий) Норми для функціювання GBSAR у смузі частот від 17,1 ГГц до 17,3 ГГц

Додаток J (довідковий) Бібліографія

Додаток K (довідковий) Історія змін

Додаток НА (довідковий) Особливості застосування радіообладнання в Україні

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) «Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо (версія en) ETSI EN 300 440:2018 «Short range devices (SRD); Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz fluency range; Harmonized Standard for access to radio spectrum» (Пристрої малого радіуса дії (SRD). Радіообладнання діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Згармонізований стандарт щодо доступу до радіочастотного спектра).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 155 «Радіотехнології».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014 «Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування» (ETSI EN 300 440-2:2010, IDТ) у зв’язку з виходом нового стандарту, який об’єднує першу та другу частини стандарту ETSI EN 300 440, та внесенням змін.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України. Особливості застосування радіообладнання в Україні — згідно з додатком НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у структурному елементі «Права інтелектуальної власності» та розділі 2 наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— із «Передмови» та «Вступу» до ETSI EN 300 440:2018 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено національний довідковий додаток НА (Особливості застосування радіообладнання в Україні).

ETSI EN 300 440:2018 розроблено Технічним комітетом ETSI «Електромагнітна сумісність та питання радіоспектра (ERM)».

ETSI EN 300 440:2018 визначає технічні вимоги для підтримки основних вимог 3.2 Директиви 2014/53/EU [i.1] згідно з додатком А.

ETSI EN 300 440:2018 наводить вимоги до характеристик та процедури перевірення дотримання ліцензійних умов використання смуг частот пристроями малого радіуса дії (SRD) у діапазоні від 1 ГГц до 40 ГГц.

Обладнання, що відповідає цьому стандарту, може функціювати на конкретній частоті чи може мати канал швидкого перемикання та функціювати на різних частотах.

На підставі Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC (Директива 2014/53/EU Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЕС), на яку є посилання в цьому стандарті, в Україні розроблено Технічний регламент радіообладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355.

ETSI EG 203 336, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як національний стандарт, гармонізований із зазначеним стандартом, ДСТУ ETSI EG 203 336:2017 (ETSI EG 203 336:2015, IDT) «Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Розроблення гармонізованих стандартів для радіообладнання. Настанова щодо вибору технічних параметрів».

ETSI EN 301 489-3, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як національний стандарт, гармонізований із зазначеним стандартом, ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 «Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 3. Спеціальні умови для випробування пристроїв короткого радіуса дії, що працюють на частотах від 9 кГц до 40 ГГц» (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT).

Інші нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято та чинних замість них немає. Інформацію стосовно них можна отримати на відповідних сайтах.

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Основоположні патенти

Основні чи потенційно основні права інтелектуальної власності (IPRs) для цього стандарту може бути задекларовано ETSI. Інформація стосовно цих основних IPRs за наявності є загальнодоступною для членів та не членів організації ETSI та її можна знайти в ETSI SR 000 314: «Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards». Ця інформація є в секретаріаті ETSI. Оперативна інформація доступна на веб-сервері ETSI (https://ipr.etsi.org/).

Згідно з політикою ETSI стосовно IPR ETSI не проводив жодного розслідування, у тому числі перевірення законності права власності. Немає гарантії щодо наявності інших прав інтелектуальної власності, не зазначених в ETSI SR 000 314 (чи оновлення на веб-сервері ETSI), які є, або можуть бути або можуть стати, суттєвими для цього стандарту.

Торговельні марки

Цей стандарт може містити торговельні марки та/або торговельні назви, використовувані та/або зареєстровані їхніми власниками. ETSI не претендує на право власності на них, крім зазначених як власність ETSI, і не передає право користування чи відтворення будь-якої торговельної марки та/або торговельної назви. Відомості про ці торговельні марки в цьому стандарті не є індосаментом ETSI продуктів, послуг чи організацій, пов’язаних із цими торговельними марками.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ETSI SR 000 314 Права інтелектуальної власності (IPRs): основні чи потенційно основні; IPRs, сповіщені ETSI стосовно стандартів ETSI.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РАДІООБЛАДНАННЯ МАЛОГО РАДІУСА ДІЇ
РАДІООБЛАДНАННЯ ДІАПАЗОНУ ЧАСТОТ
від 1 ГГц до 40 ГГц
Технічні вимоги та методи випробування

SHORT RANGE DEVICES
RADIO EQUIPMENT TO BE USED
in the 1 GHz to 40 GHz FREQUENCY RANGE
Technical specifications and test methods

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт зазначає технічні характеристики та методи випробування наведених нижче типів обладнання:

1) неспецифічне обладнання малого радіуса дії, зокрема обладнання тривожної сигналізації, телекерування, телеметрії, передавання даних тощо;

2) обладнання радіочастотної ідентифікації (РЧІ);

3) обладнання радіовизначення, зокрема обладнання виявлення, визначення руху та передавання сигналів тривоги.

Ці типи радіообладнання здатні функціювати в дозволених смугах частот у межах діапазону від 1 ГГц до 40 ГГц, як наведено в таблиці 1:

1) або із з’єднанням радіочастотного (РЧ) виходу та приєднаною антеною, або з інтегрованою антеною;

2) для всіх типів модуляції;

3) з мовним зв’язком чи без нього.

У таблиці 1 наведено перелік смуг частот, призначених рішеннями Європейської комісії [i.5] стосовно обладнання малого радіуса дії та Рекомендації 70-03 СЕРТ/ЕRС [i.2], відомих на дату публікації цього стандарту.

Таблиця 1 — Дозволені смуги частот для обладнання малого радіуса дії діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц

  Смуга частот Застосування Примітка
Передавання та приймання Від 2 400 МГц до 2 483,5 МГц Неспецифічне обладнання малого радіуса дії  
Передавання та приймання Від 2 400 МГц до 2 483,5 МГц Обладнання радіовизначення  
Передавання та приймання (а) Від 2 446 МГц до 2 454 МГц Обладнання радіочастотної ідентифікації (РЧІ) Див. додаток G
Передавання та приймання (b) Від 2 446 МГц до 2 454 МГц Обладнання радіочастотної ідентифікації (РЧІ) Див. додаток G
Передавання та приймання Від 5 725 МГц до 5 875 МГц Неспецифічне обладнання малого радіуса дії  
Передавання та приймання Від 9 200 МГц до 9 500 МГц Обладнання радіовизначення  
Передавання та приймання Понад 9 500 МГц до 9 975 МГц

Обладнання радіовизначення

 
Передавання та приймання Від 10,5 ГГц до 10,6 ГГц Обладнання радіовизначення  
Передавання та приймання Від 13,46 ГГц до 14,0 ГГц Обладнання радіовизначення  
Передавання та приймання Від 17,1 ГГц до 17,3 ГГц Обладнання радіовизначення Див. додаток I
Передавання та приймання Від 24,00 ГГц до 24,25 ГГц Неспецифічне обладнання малого радіуса дії та обладнання радіовизначення  
Примітка, (а) та (b) стосуються двох різних функційних обмежень різних рівнів потужності в одній смузі частот.

Цей стандарт поширюється на обладнання радіозв’язку: стаціонарне, рухоме та носивне.

Цей стандарт не поширюється на застосовання, що використовують надширокосмугову технологію (UWB).

2 ПОСИЛАННЯ

2.1 Нормативні посилання

Посилання бувають датованими (визначеними датою публікації та/або за номером видання чи за номером версії) чи недатованими. Подальші переглянуті версії не застосовують.

З довідковими документами, не відкритими для загального доступу, можна ознайомитися в http://docbox.etsi.org/Reference.

Наведені нижче документи є обов’язковими в разі застосування цього стандарту.

1 CISPR 16-1-1 (2015) Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods; Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus

2 CISPR 16-1-4 (2010) Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods; Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Antennas and test sites for radiated disturbance measurements

3 CISPR 16-1-5 (2014) Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods; Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz

4 Recommendation ITU-T 0.41 (1994) Psophometer for use on telephone-type circuits

5 Recommendation ITU-T 0.153 (1992) Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate

6 Commission Implementing Decision (EU) 2017/1483 of 8August2017 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices and repealing Decision 2006/804/EC.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 CISPR 16-1-1 (2015) Технічні умови на методи та апаратуру вимірювання радіочастотного збурення та несприйнятливості до нього. Частина 1-1. Апаратура вимірювання радіочастотного збурення та несприйнятливості до нього. Вимірювальна апаратура

2 CISPR 16-1-4 (2010) Технічні умови на методи та апаратуру вимірювання радіочастотного збурення та несприйнятливості до нього. Частина 1-4. Апаратура вимірювання радіочастотного збурення та несприйнятливості до нього. Антени та випробувальні майданчики для вимірювання випромінюваного збурення

3 CISPR 16-1-5 (2014) Технічні умови на методи та апаратуру вимірювання радіочастотного збурення та несприйнятливості до нього. Частина 1-5. Апаратура вимірювання радіочастотного збурення та несприйнятливості до нього. Майданчики для калібрування антеною та еталонні випробувальні майданчики для діапазону частот від 5 МГц до 18 ГГц

4 Рекомендація ITU-T 0.41 (1994) Псофометри для застосування на телефонному каналі

5 Рекомендація ITU-T 0.153 (1992) Базові параметри для вимірювання коефіцієнта помилок на бітовій швидкості, нижчій за первинну швидкість

6 Рішення Комісії з реалізації (EU) 2017/1483 від 8 серпня 2017 р., що змінює Рішення 2006/771/ЕС щодо гармонізації радіочастотного спектра для використання пристроями малого радіуса дії та скасування Рішення 2006/804/ЕС.

2.2 Довідкові посилання

Посилання бувають датованими (визначеними датою публікації та/або за номером видання чи за номером версії) чи недатованими. Для датованого посилання подальші переглянуті версії не застосовують. Для недатованого посилання застосовують останню версію (разом зі змінами).

Наведені нижче посилання необов'язкові під час застосування цього стандарту, але можуть бути допоміжними для користувача в окремій предметній сфері.

i.1 Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to themaking available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC (RE-Directive)

i.2 CEPT/ERC Recommendation 70-03 Relating to the use of Short Range Devices (SRD)

i.3 Recommendation ITU-R SM.1755 Characteristics of ultra-wideband technology

i.4 ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (all parts) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics

i.5 Commission Decision 2013/752/EC on harmonization of the radio spectrum for use by short-range devices as amended by subsequent Commission Decisions

i.6 Commission Implementing Decision C (2015) 5376 final of 4.8.2015 on a standardisation request to the European Committee for Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards radio equipment in support of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council

i.7 Recommendation ITU-R SM.329-12 (2012) Unwanted emissions in the spurious domain

i.8 CEPT/ERC/Recommendation 74-01E Unwanted emissions in the spurious domain

i.9 R&TTE Subclasses of Class1 Equipment December 2014: Publication in accordance with Article 1(3) of Commission Decision 2000/299/EC (Version December 2014)

i.10 ETSI EG 203 336 (V1.1.1) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Guide for the selection of technical parameters for the production of Harmonised Standards covering article 3.1(b) and article 3.2 of Directive 2014/53/EU.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

i.1 Директива 2014/53/ЕU Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання та скасування Директиви 1999/5/ЕС (RЕ-Directive)

i.2 Рекомендація 70-03 СЕРТ/ЕRС Щодо застосування обладнання малого радіуса дії

i.3 Рекомендація ITU-R SM.1755 Характеристики надширокосмугової технології

i.4 ETSI TR 100 028 (VI .4.1) (усі частини) Електромагнітна сумісність та питання радіоспектра (ЕRМ). Невизначеність у вимірюванні характеристик рухомого радіообладнання

i.5 Рішення Комісії 2013/752/ЕС щодо узгодження спектра радіочастот для використання обладнання малого радіуса дії, змінюваного наступними рішеннями Комісії.

[i.6]. Виконавче остаточне Рішення Комісії С(2015) 5376 від 4.8.2015 зі зверненням до Європейського комітету з електротехнічної стандартизації та Європейського інституту стандартів електрозв’язку для забезпечення виконання Директиви 2014/53/ЕU) Європейського парламенту та Ради стосовно стандартизації радіообладнання

i.7 Рекомендація ITU-R SM.329-12 (2012) Небажані випромінення в області побічних випромінень

i.8 Рекомендація 74-01Е СЕРТ/ЕRС Небажані випромінення в області побічних випромінень

i.9 R&ТТЕ, грудень 2014 Публікація відповідно до статті 1(3) Рішення Комісії 2000/299/ЕС (грудень 2014): підкласи обладнання категорії 1

i.10 ETSI EG 203 336 (VI.1.1) Електромагнітна сумісність і питання радіоспектра. Настанова стосовно вибору технічних параметрів для створення гармонізованих стандартів, що охоплюють статті 3.1 (b) та 3.2 Директиви 2014/53/ЕU.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com