ДСТУ EN 1678:2018 Устатковання для харчової промисловості. Машини для нарізання овочів. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 1678:1998 + А1:2010, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 1678:2018 Устатковання для харчової промисловості. Машини для нарізання овочів. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 1678:1998 + А1:2010, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття14.12.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 1678:2014
Затверджуючий документНаказ від 14.12.2018 № 493 Про прийняття та скасування національних стандартів, скасування змін до національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1678:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки» (ТК 24)


ДСТУ EN 1672-2:2014 Устатковання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни (EN 1672-2:2005+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006; А1:2009; АС:2010, IDT). Зі зміною

ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) (EN 60529:1992, EN 60529:1992/A1:2000, EN 60529:1992/A2:2013, EN 60529:1992/AC:1993, IDT)

ДСТУ EN 614-2:2018 Безпека машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв`язок між проектуванням машин і робочих завдань (EN 614-2:2000 + A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 61496-1:2018 Безпечність машин. Захисне електрочутливе обладнання. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (EN 61496-1:2013; АС:2015, IDT; IEC 61496-1:2012; Сor 1:2015, IDT)

ДСТУ EN 953:2014 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож (EN 953:1997+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 11201:2016 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище (EN ISO 11201:2010, IDT; ISO 11201:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 11688-1:2015 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (EN ISO 11688-1:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 13849-1:2018 Безпека машин. Деталі систем управління, пов`язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN ISO 13849-1:2015, IDT; ISO 13849-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 13857:2016 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 14119:2017 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з`єднані з огорожами. Принципи проектування та вибору (EN ISO 14119:2013, IDT; ISO 14119:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 3744:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (EN ISO 3744:2010, IDT; ISO 3744:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 4871:2018 Акустика. Декларування та перевіряння значень шумового випромінювання машин та устатковання (EN ISO 4871:2009, IDT; ISO 4871:1996, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для харчової промисловості
МАШИНИ ДЛЯ НАРІЗАННЯ ОВОЧІВ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

ДСТУ EN 1678:2018
(EN 1678:1998 + А1:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки» (ТК 24), Відокремлений підрозділ НУБіП України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 грудня 2018 р. № 493 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1678:1998 + А1:2010 Food processing machinery — Vegetable cutting machines — Sa'fety and hygiene requirements (Устатковання для харчової промисловості. Машини для нарізання овочів. Вимоги щодо безпеки та гігієни) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1678:2016

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять. Опис

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Опис

4 Перелік основних небезпек

4.1 Загальні положення

4.2 Механічні небезпеки

4.3 Електричні небезпеки

4.4 Небезпеки, спричинені нехтуванням гігієнічних вимог

4.5 Небезпеки, спричинені нехтуванням ергономічних вимог

5 Вимоги щодо безпеки та гігієни та/чи заходів захисту

5.1 Загальні положення

5.2 Вимоги щодо забезпечення механічної безпеки

5.3 Вимоги щодо забезпечення електричної безпеки

5.4 Санітарно-гігієнічні вимоги

5.5 Вимоги щодо забезпечення ергономічної безпеки

6 Перевіряння виконання вимог щодо безпеки та санітарно-гігієнічних норм

7 Інформація для виробника

7.1 Загальні положення

7.2 Інструкція з експлуатації

7.3 Марковання

Додаток А (обов’язковий) Система правил оцінки рівня шуму машин для нарізання овочів (другий ступінь точності

Додаток В (обов’язковий) Принципи проектування для забезпечення можливості очищення машин для нарізання овочів

Додаток С (обов’язковий) Щупи для спеціальних випробувань

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок між європейським стандартом EN 1678:1998 + А1:2010 та вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1678:2018 (EN 1678:1998 + А1:2010, IDT) «Устатковання для харчової промисловості. Машини для нарізання овочів. Вимоги щодо безпеки та гігієни», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1678:1998 (версія en) «Food processing machinery — Vegetable cutting machines — Safety and hygiene requirements» зі зміною A1:2010 (версія en), яку враховано в тексті стандарту.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» та «Вступ до EN 1678:1998» та відомості, що не несуть технічного змісту;

— структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів, гармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

EN 1678:1998 + А1:2010 було підготовлено CEN/TC технічного комітету 153 «Машини, призначені для використання з продуктами харчування та кормів», секретаріат якої розташовано в DIN.

У цьому стандарті є посилання на європейські стандарти, які не прийнято в Україні як національні та інших замість них нормативних документів немає:

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machineryprinciples for design — Safety related parts of control systems — Part 1: General (ISO 13849-1:2006)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для харчової промисловості
МАШИНИ ДЛЯ НАРІЗАННЯ ОВОЧІВ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

FOOD PROCESSING MACHINERY
VEGETABLE CUTTING MACHINES
Safety and hygiene requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки та гігієни машин, призначених для нарізання овочів, яких необхідно дотримуватися під час проектування та виготовлення пересувних овочерізок із максимальною потужністю менше ніж 3 кВт.

Цей стандарт застосовують до машин, призначених для нарізання овочів на кубики, скибочки, стружку тощо, а також для протирання овочів. Як зазначено в 3.2.1. стандарт поширюється на такі основні типи машин:

— машини з нерухомою камерою та обертовим різаком або різальним диском (далі — робочий орган);

— машини з обертовим барабаном та фіксованими ножами;

— стругальні машини зі зворотно-поступальним рухом різального інструмента (використовують переважно у виробництві картопляних чіпсів).

1.2 У цьому стандарті розглядають небезпеки та небезпечні ситуації, які під час оцінювання ступеня ризику вважають суттєвими, якщо виникають у процесі експлуатації машин для нарізання овочів, та їх наведено в розділі 4.

У цьому стандарті розглядають небезпеки, що виникають під час введення машин в експлуатацію, їх роботи, очищення, під час видалення застряглих залишків харчового продукту, завантаження, заміни робочих органів та зняття машин з експлуатації. 1.3 Цей стандарт не призначено:

— для машин для подрібнення, змішування та збивання харчових продуктів, на які поширюється EN 12852;

— для машин для очищення овочів, на які поширюється EN 13208;

— для допоміжних пристроїв до машин для нарізання та подрібнення овочів із додатковою приводною маточиною, на які поширюється EN 12851;

— для планетарних змішувачів, на які поширюється EN 454;

— для побутових машин.

1.4 Цей стандарт не призначено для машин для нарізання овочів, які спроектовано та впроваджено у виробництво після дати його опублікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1672-2:2005 Food processing machinery — Basic concepts — Part 2: Hygiene requirements

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204:2005, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 4287:1998 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287:1997)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at the work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1 2008 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857:2008, Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1:2006 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв'язок між конструкцією машин і робочими завданнями

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги щодо проектування та конструювання стаціонарних і рухомих огорож

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування та вибирання

EN 1672-2:2005 Устатковання для харчової промисловості. Вимоги щодо безпеки та гігієни. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електроустатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204:2005, зміна)

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP код) (ІЕС 60529:1989)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму з використанням звукового тиску. Технічний метод в умовах вільного звукового поля над поверхнею, що відбиває (ISO 3744:1994)

EN ISO 4287:1998 Геометричні характеристики виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни та визначення понять і параметрів структури (ISO 4287:1997)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння значень випромінювання шуму машинами та устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над поверхнею, що відбиває (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність устатковання. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основні терміни, методика (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність устатковання. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Елементи систем керування, пов'язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи конструювання (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпека машин. Безпечні відстані для запобігання пошкодженням верхніх та нижніх кінцівок.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ