ДСТУ EN 1265:2014 Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливарних машин і устатковання (EN 1265:1999+A1:2008, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19419 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 1265:2014 Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливарних машин і устатковання (EN 1265:1999+A1:2008, IDT)
Дата початку дії01.01.2015
Дата прийняття24.07.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 24.07.2014 № 869 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з європейськими стандартами, та скасування національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1265:2014
РозробникНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

НОРМИ ТА ПРАВИЛА ВИПРОБУВАННЯ НА ШУМ
ВІД ЛИВАРНИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ
(EN 1265:1999+А1:2008, IDТ)

ДСТУ EN 1265:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; М. Стащук, докт. фіз.-мат. наук; А. Сухенко; Ю. Тройнін; В. Чалий, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Чобітко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 24 липня 2014 р. № 869 з 2015-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1265:1999+А1:2008 Safety of machinery — Noise test code for foundry machines and equipment (Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливарних машин і устатковання) і виданий з дозволу CEN, rue de Stassart 36, Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1265:1999+А1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Описання сімейства машин

5 Визначення рівня звукової потужності

5.1 Використовувані базові міжнародні стандарти

5.2 Невизначеність вимірювання

5.3 Методика вимірювання

6 Визначення рівня звукового тиску випромінення

6.1 Використовувані базові міжнародні стандарти

6.2 Вибирання відповідних робочих місць

6.3 Невизначеність вимірювання

6.4 Методика вимірювання

7 Умови встановлення та монтування

8 Режим роботи

9 Невизначеність вимірювання

10 Інформація, яку потрібно документувати.

11 Інформація, яку потрібно подавати у звіті

12 Опис та перевіряння значень випромінення шуму

Додаток А Стрижньові ливарні машини

Додаток В Формувальні ливарні машини

Додаток С Вибивні решітки та вибивні піддони

Додаток D Відцентрове устатковання для сухого абразивного піскоструминного очищення

Додаток Е Устатковання для пневматичного очищення

Додаток F Машини для литва під високим тиском

Додаток G Стрижньові ливарні машини. Технічний паспорт — норми та правила випробування на шум

Додаток Н Формувальні ливарні машини. Технічний паспорт — норми та правила випробування на шум

Додаток І Вибивні решітки та вибивні піддони. Технічний паспорт — норми та правила випробування на шум

Додаток J Відцентрове устатковання для сухого абразивного піскоструминного очищення. Технічний паспорт — норми та правила випробування на шум

Додаток К Устатковання для пневматичного очищення. Технічний паспорт — норми та правила випробування на шум

Додаток L Машини для литва під високим тиском. Технічний паспорт — норми та правила випробування на шум

Додаток ZA Взаємозв’язок між цим стандартом і обов’язковими вимогами директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB Взаємозв’язок між цим стандартом і обов’язковими вимогами директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повним письмовим перекладом EN 1265:1999+А1:2008 Safety of machinery — Noise test code for foundry machines and equipment (Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливарних машин і устатковання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

У стандарті наведено методи визначення рівнів випромінення шуму ливарними машинами та устаткованням.

Положення, зазначені в стандарті, відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 1265:1999+А1:2008;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізова- них з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті);

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN 1265 Познаки в цьому стандарті
bar МПа
1 бар = 105 Па
dB ДБ
dm дм
g г
kg кг
kN кН
kW кВт
m м
mm мм
min хв
μPa мкПа
pW пВт
s c

Познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Додатки А, В, С, D, Е та F — обов’язкові.

Додатки G, Н, І, J, К, L, ZА, ZВ та НА — довідкові.

ВСТУП до EN 1265:1999+А1:2008

Норми та правила випробування на шум, подані в цьому стандарті, забезпечують виробників і третіх сторін методикою вимірювання шумових характеристик, визначання характеристик шуму задля опису та забезпечують засоби для їх перевіряння. Цей стандарт відповідає правилам EN ISO 12001.

Складність, різноманітність і основні властивості ливарного устатковання роблять вимірювання рівня звукової потужності дуже складним процесом. Це пояснює прийнятий у стандарті підхід для визначання рівня звукової потужності.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
НОРМИ ТА ПРАВИЛА ВИПРОБУВАННЯ НА ШУМ ВІД ЛИВАРНИХ
МАШИН І УСТАТКОВАННЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН
НОРМЫ И ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЯ НА ШУМ ОТ ЛИТЕЙНЫХ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

SAFETY OF MACHINERY
 NOISE TEST CODE FOR FOUNDRY MACHINES AND EQUIPMENT

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано норми та правила випробування на шум, які встановлюють усю інформацію, потрібну для ефективного проведення за стандартизованих умов визначання, опису та перевіряння значень випромінення шуму від деяких груп ливарних машин і устатковання. У стандарті визначено методи вимірювання шуму, а також режими роботи та умови монтування, яких потрібно дотримуватись під час випробовування.

Значення випромінення шуму охоплюють рівень звукового тиску випромінення на робочих місцях і рівень звукової потужності. Визначення цих величин потрібне для:

— виробників, щоб описати випромінення шуму;

— порівняння випромінюваного шуму відповідної групи машин;

— контролювання джерела шуму на стадії проектування.

Застосування цього стандарту уможливлює відтворюваність визначення значень випромінення шуму в заданих межах, визначених класом точності застосовуваного базового методу вимірювання шуму. Методи вимірювання шуму, застосовні за цим стандартом, — це технічні методи (клас точності 2) та наближені методи (клас точності 3).

В основній частині цього стандарту подано загальні вимоги, спільні для сімейства ливарних машин. У шести обов’язкових додатках подано конкретні вимоги щодо груп ливарних машин і устатковання, перелік яких наведено нижче:

— стрижньові ливарні машини (EN 710);

— формувальні ливарні машини (EN 710);

— вибивні решітки та вибивні піддони (EN 710);

— устатковання для сухого абразивного піскоструминного очищення (не тільки ливарного застосовування) (EN 1248);

— устатковання для пневматичного очищення (EN 1248);

— машини для литва під тиском (EN 869).

У шести довідкових додатках подано рекомендації для визначання конкретних режимів роботи.

В основній частині цього стандарту подано також настанови щодо вимірювання випромінення шуму ливарних машин, які не розглянуто в додатках.

Цей стандарт не поширено на визначення щоденного впливу шуму на персонал.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 710:1997 Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant and associated equipment

EN 869:2006 Safety of machinery — Safety requirements for pressure metal diecasting units

EN 1248:2001 Foundry machinery — Safety requirements for abrasive blasting equipment

EN 61672-1:2003 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications (IEC 61673-1:2002)

EN ISO 3743-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for a hard-walled test room (ISO 3741-1:1994)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey methods using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 9614-2:1996 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 2: Measurement by scanning (ISO 9614-2:1996)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Method requiring environmental corrections (ISO 11204:1995)

EN ISO 12001:1996 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for drafting and presentation of noise test code (ISO 12001:1996)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, metrodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 710:1997 Вимоги щодо безпеки для формувальних ливарних машин і стрижньових ливарних машини, а також для виробничих об’єктів і допоміжного устатковання

EN 869:2006 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки для устатковання для литва металу під тиском

EN 1248:2001 Ливарні машин. Вимоги щодо безпеки для устатковання з абразивним піскоструминним оброблянням

EN 61672-1:2003 Електроакустика. Шумоміри. Частина 1. Технічні умови (ІЕС 61673-1:2002)

EN ISO 3743-1:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер з твердим покривом стінок (ISO 3741-1:1994)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод з використанням обвідної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Опис та перевіряння значення випромінення шуму машин та устатковання (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в дискретних точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 9614-2:1996 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 2. Вимірювання скануванням (ISO 9614-2:1996)

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях. Технічний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею (ISO 11201:1995)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях. Наближений метод «на місці» (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях. Метод з урахуванням поправок на середовище (ISO 11204:1995)

EN ISO 12001:1996 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Правила складання та подання норм і правил випробування на шум (ISO 12001:1996)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основні терміни, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com