ДСТУ 878-93 Води мінеральні фасовані. Технічні умови. Зміна № 33

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18699 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 878-93 Води мінеральні фасовані. Технічні умови. Зміна № 33
Дата початку дії01.05.2019
Дата прийняття07.03.2019
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 07.03.2019 № 57 Про прийняття національних стандартів, прийняття змін до національних стандартів, скасування міждержавних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа878-93
РозробникТехнічний комітет «Природні та преформовані лікувальні ресурси» (ТК 124) (Український НДІ медичної реабілітації та курортології)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Природні та преформовані лікувальні ресурси» (ТК 124) (Український НДІ медичної реабілітації та курортології)


ВСН 25-80 Інструкція з натурних випробувань і досліджень баштових градирень великої продуктивності

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 4011-72 Вода питна. Методи виміру масової концентрації загального заліза

ГОСТ 4192-82 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотовмісних речовин

ГОСТ 4386-89 Вода питна. Методи визначення масової концентрації фторидів

ГОСТ 4389-72 Методи визначення вмісту сульфатів

ДСанПіН 4.4.4.065-00 Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод

ДСТУ 7099:2009 Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначання органолептичних показників та об’єму продукції. Зміна № 1

ДСТУ 7138:2009. Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначання діоксиду вуглецю

ДСТУ 7153:2010 Мінеральні та питні води, розлиті в полімерні пляшки марки ПЕТФ. Метод визначення діоксиду вуглецю

ДСТУ 878-93 Води мінеральні фасовані. Технічні умови

ДСТУ EN 1484:2003 Досліджування води. Настанови щодо визначання загального і розчиненого органічного вуглецю (EN 1484:1997, IDТ)

ДСТУ ISO 10304-1:2003. Якість води. Визначання розчинених фторид-, хлорид-, нітрит-, ортофосфат-, бромід-, нітрат- і сульфат-іонів методом рідкої хроматографії. Частина 1. Метод для слабкозабруднених вод (ІSO 10304-1:1992, ІDT)

ДСТУ ISO 11885:2005 Якість води. Визначання 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв`язаною плазмою (ІSO 11885:1996, ІDT)

ДСТУ ISO 15586:2012 Якість води. Визначення мікроелементів методом атомно-абсорбційної спектрометрії з графітовою пічкою (ISO 15586:2003, IDT)

ДСТУ ISO 15923-1:2018 Якість води. Визначення окремих параметрів з використанням систем дискретного аналізу. Частина 1. Вміст амонію, нітрату, нітриту, хлориду, ортофосфату, сульфату та силікату з фотометричним детектуванням (ISO 15923-1:2013, IDT)

ДСТУ ISO 5664:2007 Якість води. Визначення амонію. Метод дистилювання та титрування (ІSO 5664:1984, ІDT)

ДСТУ ISO 5667-3-2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами (ISO 5667-3:1994, IDT)

ДСТУ ISO 6332:2003. Якість води. Визначення заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну (ISO 6332:1988, IDT)

ДСТУ ISO 6777:2003. Якість води. Визначання нітритів. Спектрометричний метод молекулярної абсорбції (ІSO 6777:1984, ІDT)

ДСТУ ISO 6778:2003 Якість води. Визначення амонію. Потенціометричний метод (ISO 6778-1984, IDT)

ДСТУ ISO 7027:2003. Якість води. Визначання каламутності (ІSO 7027:1999, ІDT)

ДСТУ ISO 7150-1:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод (ISO 7150/1:1984, IDT)

ДСТУ ISO 7890-1:2003 Якість води. Визначання нітрату. Частина 1. Спектрометричний метод із застосовуванням 2,6-диметилфенолу (ISO 7890-1:1986, IDT)

ДСТУ ISO 7890-2:2003 Якість води. Визначання нітрату. Частина 2. Спектрометричний метод із застосовуванням перегнаного 4-фторофенолу (ISO 7890-2:1986, IDТ)

ДСТУ ISO 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора) (ISO 9297:1989, IDT)

ДСТУ ISO 9963-1:2007. Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності (ІSO 9963-1:1994, ІDT)

Закон України від 06.12.2018 № 2639-VIII Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів

МВ 10.2.1-113-2005 Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води

МР 10.10.2.1-137-2007 Методичні рекомендації. Застосування тестових наборів COLILERT-18 для санітарно-бактеріологічного контролю якості води

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗМІНА № 33
ДСТУ 878–93

ВОДИ МІНЕРАЛЬНІ ФАСОВАНІ

Технічні умови

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

Зміна № 33                                      ДСТУ 878–93

ВОДИ МІНЕРАЛЬНІ ФАСОВАНІ
Технічні умови

1  РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Природні та преформовані лікувальні ресурси»  (ТК 124), Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації  та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний  і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 07 березня 2019 р. № 57  з 2019–05–01

По тексту стандарту «Український НДІ медичної реабілітації та курортології» замінити на «Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»», «Державний центр стандартизації і контролю якості природних лікувальних ресурсів» замінити на «Український державний центр стандартизації  і контролю якості природних і преформованих засобів», одиниці виміру «г/дм3» замінити на «g/l», одиниці виміру «мг/дм3» замінити на «mg/l», одиниці виміру «мг-екв,%» замінити на «eq. %», «дм3» замінити на «l», одиниці виміру «КУО/см3» замінити на «CFU/ml», абревіатуру «ПЕТФ» замінити на «РЕТ».

Вступ викласти в такій редакції: «Цей стандарт поширюється на мінеральні води, до складу яких входять різні біологічно активні ком поненти та сполуки, негазовані або насичені діоксидом вуглецю, фасовані.

Фасовані мінеральні води призначено для використання з лікуваль ною метою і як столові напої.

Приклад умовної познаки продукції під час замовлення:

«Вода мінеральна «Пістинська джерельна», ДСТУ 878–93».

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com