ДСТУ 6097:2009 Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки (ГОСТ 8.217-2003, MOD)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19419 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 6097:2009 Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки (ГОСТ 8.217-2003, MOD)
Дата початку дії01.07.2009
Дата прийняття16.02.2009
СтатусДіючий
На замінуГОСТ 8.217-87
Затверджуючий документНаказ від 16.02.2009 № 72 Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, зміні до міждержавного стандарту, скасування нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа6097:2009
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ
Методика повірки
(ГОСТ 8.217-2003, MOD)

ДСТУ 6097:2009

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: С. Семенюк

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 лютого 2009 р. № 72 з 2009-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 8.217-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Трансформатори струму. Методика повірки)

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.217-87)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт прийнятий зі змінами ГОСТ 8.217-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Трансформатори струму. Методика повірки).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

До стандарту було внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами України. Технічні відхили щодо заміни нормативних документів та обґрунтування наведено в Національному вступі.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— таблицю прийняття стандарту доповнено відомостями щодо прийняття стандарту Україною (відомості «Предисловия» пронумеровано цифрою 2);

— вилучено інформацію щодо надання чинності ГОСТ 8.217 в Російській Федерації (відомості «Предисловия» пронумеровано цифрою 3); відповідно змінено нумерацію наступних відомостей;

— на першій сторінці долучено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— на першій сторінці вилучено виноску, яка містить інформацію щодо чинного національного стандарту Російської Федерації;

— долучено структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані», які оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Стандарти, на які є посилання в «Нормативных ссылках», — чинні в Україні міждержавні стандарти. Крім того, в Україні чинні національні стандарти ДСТУ ГОСТ 7746-2003 Трансформатори струму. Загальні технічні умови (ГОСТ 7746-2001, IDT) та ДСТУ 2976-95 Трансформатори струму та напруги. Терміни та визначення.

РМГ 29-99, на які є посилання в «Библиографии», — чинний в Україні міждержавний нормативний документ.

«Правила эксплуатации электроустановок потребителей», на які є посилання в «Библиографии», в Україні не чинні. В Україні чинні «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».

«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», на які є посилання в «Библиографии», в Україні не чинні. На території України чинні ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

РД 34.20.501-95, на які є посилання в «Библиографии», в Україні не чинні. В Україні чинні ГКД 34.20.507-2003 Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж.

ПР 50.2.006-94, на які є посилання в «Библиографии», в Україні не чинні. В Україні чинний ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения
единства измерений
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Методика поверки

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан Азстандарт
Республика Армения Армстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Грузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикстандарт
Туркменистан Главгосслужба «Туркменсгандартлары»
Республика Узбекистан Узстандарт
Украина Госпотребстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 8.217-87

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Операции поверки

5 Средства поверки

6 Требования к квалификации поверителей

7 Требования безопасности

8 Условия поверки и подготовка к ней

9 Проведение поверки

10 Оформление результатов поверки

Приложение А Форма протокола поверки

Приложение Б Средства измерений, применяемые при поверке трансформаторов тока

Приложение В Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Методика поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements.
Current transformers. Verification procedure

Дата введения в Украине 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трансформаторы тока по ГОСТ 7746, измерительные лабораторные трансформаторы тока по ГОСТ 23624 (далее — трансформаторы тока) и устанавливает методику их поверки.

Допускается поверять трансформаторы тока, метрологические характеристики которых не хуже указанных в ГОСТ 7746 и ГОСТ 23624.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.550—86 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока

ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.019—80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 7746—2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 8711—93 (МЭК 51-2—84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам

ГОСТ 13109—97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 18685—73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения

ГОСТ 19880—74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 21130—75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

ГОСТ 23624—2001 Трансформаторы тока измерительные лабораторные. Общие технические условия

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com