ДСТУ ISO 11816-2:2005 (IDF 155-2:2003) Молоко та молочні продукти. Визначення активності лужної фосфатази. Частина 2. Флюорометричний метод для сиру (ISO 11816-2:2003, IDF 155-2:2003, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19993 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 11816-2:2005 (IDF 155-2:2003) Молоко та молочні продукти. Визначення активності лужної фосфатази. Частина 2. Флюорометричний метод для сиру (ISO 11816-2:2003, IDF 155-2:2003, IDT)
Дата початку дії01.07.2007
Дата прийняття26.12.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 26.12.2005 № 371 Про затвердження національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа11816-2:2005
РозробникТехнологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО
ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
Визначення активності лужної фосфатази
Частина 2. Флюорометричний метод для сиру
(ISO 11816-2:2003, IDT; IDF 155-2:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11816-2:2005
(IDF 155-2:2003)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (TIMM УААН)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Кігель, д-р техн. наук (науковий керівник); О. Боднарчук; В. Малова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 371 з 2007-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 11816-2:2003/IDF 155-2:2003 Milk and milk products — Determination of alkaline phosphatase activity — Part 2: Fluorometric method for cheese (Молоко та молочні продукти. Визначання активності лужної фосфатази. Частина 2. Флюорометричний метод для сиру)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви

6 Апаратура

7 Відбирання проб

8 Готування дослідної проби

9 Випробовування

10 Обчислювання та опрацьовування результатів

11 Точність

12 Протокол випробування

Бібліографія

Додаток НА Перелік чинних в Україні нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 11816-2:2003/IDF 155-2:2003 Milk and milk products — Determination of alkaline phosphatase activity — Part 2: Fluorometric method for cheese (Молоко та мо лочні продукти. Визначання активності лужної фосфатази. Частина 2. Флюорометричний метод для сиру).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— долучено «Зміст»;

— познаки одиниць вимірювання відповідають ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин», і одиниці об’єму «мл» і «л» замінено на «см3» і «дм3» (система SI);

— до розділів 2, 5, 6, 7 і «Бібліографії» долучено «Національне пояснення» і «Національну примітку», виділені рамкою;

— до стандарту долучено національний додаток НА щодо чинних в Україні нормативних документів, посилання на які подано в тексті цього стандарту;

— вилучено «Передмову» і «Вступ» як такі, що не містять суттєвої для цього стандарту інформації.

Додаток НА — довідковий.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
Визначення активності лужної фосфатази
Частина 2. Флюорометричний метод для сиру

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Определение активности щелочной фосфатазы
Часть 2. Флюорометрический метод для сыра

MILK AND MILK PRODUCTS
Determination of alkaline phosphatase activity
Part 2. Fluorometric method for cheese

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює флюорометричний метод визначання лужної фосфатази в сирі.

Цей метод також використовують для аналізування м’яких і напівтвердих сирів, виготовлених із сирого або спастеризованого молока, з поверхневою пліснявою, але не з пліснявою всередині продукту (наприклад, сири з блакитною пліснявою) та для перевіряння належної пастеризації сировини для сиру.

У великих твердих сирах температура в сирній масі є відносно сталою тривалий час внаслідок теплової обробки за температури понад 50 °С. У центральних шарах таких сирів відбувається посилення інактивації фосфатази. Оскільки сири, виготовлені із сирого та спастеризованого молока, мають між собою відмінності, цей метод потребує специфічної техніки відбирання проб (див. розділ 7).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на наведений нижче нормативний документ. У разі датованих по силань застосовують тільки ті, які вказані у цьому стандарті. У разі недатованих посилань чинні останні редакції (разом зі змінами).

ISO 11816-1 Milk and milk products — Determination of alkaline phosphatase activity using a fluorometric method — Part 1: Milk and milk-based drinks.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 11816-1 Молоко та молочні продукти. Визначання активності лужної фосфатази з використовуванням флюорометричного методу. Частина 1. Молоко та молочні напої.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ