ДСТУ ГОСТ 12549:2019 Вагони пасажирські магістральних залізниць колії 1520 мм. Забарвлення. Технічні умови (ГОСТ 12549-2003, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20046 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ 12549:2019 Вагони пасажирські магістральних залізниць колії 1520 мм. Забарвлення. Технічні умови (ГОСТ 12549-2003, IDT)
Дата початку дії01.09.2019
Дата прийняття02.08.2019
Дата скасування дії 01.10.2022
СтатусНедіючий
Мова документаРосійська
На замінуГОСТ 12549-80
Затверджуючий документНаказ від 02.08.2019 № 234 Про прийняття національних стандартів та перенесення терміну скасування чинності міждержавного нормативного документа в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12549:2019
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.10.2022 згідно з наказом від 12.08.2022 № 160


ГОСТ 1.0-92 Міждержавна система стандартизації. Основні положення. Зі змінами № 1-6

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.3.003-86 Роботи елекрозварювальні. Вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.005-75 Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.035-84. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.013-85 (СТ СЭВ 4564-84) Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація

ГОСТ 8420-74 Матеріали лакофарбові. Методи визначення умовної в`язкості

ГОСТ 8904-81 Плити деревноволокнисті тверді з лакофарбовим покриттям. Технічні умови

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням

ГОСТ 9980.5-86 Матеріали лакофарбові. Транспортування і зберігання

Порядок нагромадження, транспортування, знешкодження й поховання токсичних промислових відходів (санітарні правила)

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання

СП 991-72 Санітарні правила при фарбувальних роботах із застосуванням ручних розпилювачів


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

Наказ від 02.08.2019 № 234

ГОСТ 12549-2003

Вагоны пассажирские магистральных
железных дорог колеи 1520 мм.
Окраска. Технические условия

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням

ДСТУ ГОСТ 12549:2019
(ГОСТ 12549-2003, IDT)

Вагони пасажирські магістральних
залізниць колії 1520 мм.
Забарвлення. Технічні умови

З наданням чинності від 2019-09-01

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Вагоны пассажирские магистральных железных
дорог колеи 1520 мм
ОКРАСКА
Технические условия

ГОСТ 12549 2003

Соответствует официальному изданию

Москва
ИПК Издательство стандартов
2004

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ФГУП ВНИИЖТ) Министерства путей сообщения России и Федеральным Государственным унитарным предприятием «Государственный научно-исследовательский институт вагоностроения» (ФГУП ГосНИИВ)

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 24 от 5 декабря 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК
(ИСО 3166) 004—97
Код страны по МК
(ИСО 3166) 004—97
Сокращенное наименование национального
органа по стандартизации
Азербайджан AZ Агентство «Азстандарт»
Армения AM Армстандарт
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Госстандарт России
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Туркменистан TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан UZ Агентство «Узстандарт»

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 2 марта 2004 г. № 79-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12549—2003 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2004 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 12549—80

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Технические требования

4 Требования безопасности

5 Требования к профилактическому уходу в эксплуатации за окрашенной поверхностью

6 Требования охраны окружающей среды

7 Правила приемки

8 Методы контроля

9 Транспортирование и хранение

10 Гарантии изготовителя

Приложение А (обязательное) Лакокрасочные материалы для окрашивания вагонов

Приложение Б (справочное) Перечень лакокрасочных и вспомогательных материалов для окрашивания пассажирских вагонов

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 1520 мм
ОКРАСКА
Технические условия

Passenger cars of 1520 mm gauge main-line railways. Painting. Specifications

Дата введения — 2004—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования на получение лакокрасочных и защитных покрытий на вновь изготовляемых цельнометаллических пассажирских, почтовых, багажных вагонах, вагонах-ресторанах, вагонах-электростанциях локомотивной тяги и вагонах электропоездов и дизель-поездов (далее — вагоны), а также на их деталях и сборочных единицах, предназначенных для работы в районах с умеренным климатом У категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150 на магистральных железных дорогах колеи 1520 мм.

Стандарт не распространяется на специальные вагоны.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.104—79 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.402—80 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 9.407—84 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.3.035—84 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.003—86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.005—75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.013—85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.034—2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.103—83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ Р 12.4.013—97 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия».

ГОСТ 3191—93 Вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Детали из древесины и древесных мате риалов. Общие технические условия

ГОСТ 5470—75 Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166. Технические условия

ГОСТ 5494—95 Пудра алюминиевая. Технические условия

ГОСТ 7313—75 Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия

ГОСТ 8420—74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 8904—81 Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические

ГОСТ 9109—81 Грунтовка ФЛ-ОЗК и ФЛ-ОЗЖ. Технические условия

ГОСТ 9980.5—86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

ГОСТ 12707—77 Грунтовки фосфатирующие. Технические условия

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15907—70 Лаки ПФ-170 и ПФ-171. Технические условия

ГОСТ 19007—73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания

ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 23143—83 Эмали ЭП-773. Технические условия

ГОСТ 23343—78 Грунтовка ГФ-0119. Технические условия

ГОСТ 23494—79 Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759, лак ХС-724. Технические условия

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ