ДСТУ В-П 15.111:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19432 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ В-П 15.111:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт
Дата початку дії01.01.2021
Дата прийняття29.10.2019
Дата скасування дії 01.01.2024
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ В 15.207-90, ГОСТ В 20.39.105-83
Затверджуючий документНаказ від 29.10.2019 № 337 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа15.111:2019
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)


ГОСТ 2.102-68 (СТ СЭВ 4768-84) ЄСКД. Види і комплектність конструкторських документів

ГОСТ 2.102-68 Єдина система конструкторської документації. Види і комплектність конструкторських документів. Зміна № 8

ГОСТ 2.103-68 Єдина система конструкторської документації. Стадії розробки. Зміна № 2

ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208-75) ЄСКД. Стадії розробки

ГОСТ 2.106-96 Єдина система конструкторської документації. Текстові документи

ГОСТ 2.106-96. Єдина система конструкторської документації. Текстові документи. Зміна № 1

ГОСТ 2.113-75 Єдина система конструкторської документації. Групові і базові конструкторські документи

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. Поправка

ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ)

ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів. Поправка

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ISO 3394:2005 Тара транспортна жорстка прямокутна. Розміри (ІSO 3394-1984, ІDT)

ДСТУ ISO 668:2015 Вантажні контейнери серії 1. Класифікація, розміри та номінальні характеристики (ISO 668:2013, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Пакования. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення. Поправка

ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять

ДСТУ В-П 15.004:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В-П 15.005:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зінтегрована логістична підтримка на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В-П 15.201:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ В-П 15.213:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керівні вказівки з конструювання. Основні положення

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система розроблення і поставлення на виробництво
озброєння та військової техніки
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Правила проведення робіт

ДСТУ В-П 15.111:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 29 жовтня 2019 р. № 337 з 2021–01–01 до 2024–01–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 15.207–90, ГОСТ В 20.39.105–83)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Основні положення

6 Правила установлення вимог щодо стандартизації та уніфікації в тактико-технічних (технічних) завданнях

7 Склад та види робіт зі стандартизації та уніфікації

7.1 Типовий склад робіт зі стандартизації та уніфікації

7.2 Застосування нормативних документів

7.3 Підготування пропозицій зі стандартизації та уніфікації

7.4 Застосування (запозичення) раніше розроблених складових частин

7.5 Розроблення складових частин як уніфікованих

7.6 Обґрунтування розроблення оригінальних складових частин

7.7 Розроблення (вибір) базового виробу ОВТ

7.8 Розроблення виробу ОВТ у блочно-модульному виконанні

7.9 Обмеження та раціональне скорочення номенклатури складових частин (комплектувальних виробів) та матеріалів

7.10 Застосування (розроблення) типових технологічних процесів, стандартних та уніфікованих засобів технологічного оснащення

8 Контролювання та оцінювання виконання встановлених вимог щодо стандартизації та уніфікації

Додаток А (обов’язковий) Розрахунок показників стандартизації та уніфікації для виробів озброєння та військової техніки

Додаток Б (довідковий) Номенклатура і зміст вимог щодо стандартизації та уніфікації для виробів озброєння та військової техніки

Додаток В (обов’язковий) Склад документів, що відображають результати робіт зі стандартизації та уніфікації виробів озброєння та військової техніки

Додаток Г (обов’язковий) Форма висновку за результатами експертизи стосовно виконання вимог щодо стандартизації та уніфікації

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ НА ВИРОБНИЦТВО
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Правила проведення робіт

SYSTEM OF DEVELOPMENT AND LAUNCHING INTO MANUFACTURE
OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
STANDARDIZATION AND COMMONALITY
OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
Rules of work

Чинний від 2021–01–01
до 2024–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила проведення робіт зі стандартизації та уніфікації під час розроблення (модернізації) та поставлення на виробництво озброєння та військової техніки (далі — ОВТ).

Цей стандарт також застосовують для розроблення нормативних документів загальних технічних вимог до ОВТ.

Цей стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3278–95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять

ДСТУ В-П 15.004:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В-П 15.005:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зінтегрована логістична підтримка на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В-П 15.201:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ В-П 15.203:2017

ДСТУ В-П 15.209:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Обмежувальні переліки виробів та матеріалів. Основні положення

ДСТУ В-П 15.213:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керівні вказівки з конструювання. Загальні положення

ДСТУ ISO 668:2015 (ISO 668:2013, IDT) Вантажні контейнери серії 1. Класифікація, розміри та номінальні характеристики

ДСТУ ISO 780–2001 (ISO 780:1997, IDT) Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами

ДСТУ ISO 3394:2005 Тара транспортна жорстка прямокутна. Розміри

ДСТУ ISO 1496-1:2013 Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Контейнери загальної призначеності універсальні.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com