ДСТУ EN ISO 10326-1:2019 Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу. Частина 1. Основні вимоги (EN ISO 10326-1:2016, IDT; ISO 10326-1:2016, Corrected version 2017-02, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 10326-1:2019 Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу. Частина 1. Основні вимоги (EN ISO 10326-1:2016, IDT; ISO 10326-1:2016, Corrected version 2017-02, IDT)
Дата початку дії01.01.2021
Дата прийняття24.12.2019
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN ISO 10326-1:2017 (EN ISO 10326-1:2016; ISO 10326-1:2016, Corrected version 2017-02, IDT); ДСТУ EN 30326-1:2015 (EN 30326-1:1994; A1:2007; A2:2011, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 24.12.2019 № 490 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа10326-1:2019
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Додаткові дані Назву змінено згідно з наказом від 20.08.2020 № 197


ГОСТ ИСО 5347-0-95 Вібрація. Методи калібрування датчиків вібрації і удару. Частина 0. Загальні положення

ГОСТ ИСО 5347-1-96 Вібрація. Калібрування датчиків вібрації і удару. Частина 1. Первинна вібраційна калібрування методами лазерної інтерферометрії

ДСТУ EN 30326-1:2015 Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу. Частина 1. Основні вимоги (EN 30326-1:1994; А1:2007; А2:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 10326-1:2017 Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидінь транспортних засобів. Частина 1. Основні вимоги (EN ISO 10326-1:2016; ISO 10326-1:2016, Corrected version 2017-02, IDT)

ДСТУ ISO 13090-1:2004 Вібрація та удар механічні. Настанова із заходів безпеки під час випробування та експериментів за участю людей. Частина 1. Вплив загальної механічної вібрації та повторюваного удару (ІSO 13090-1:1998, ІDT)

ДСТУ ISO 16063-11:2009 Методи калібрування перетворювачів вібрації та удару. Частина 11. Первинне калібрування за вібрацією методом лазерної інтерферометрії (ISO 16063-11:1999, IDT)

ДСТУ ISO 16063-12:2014 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 12. Первинне калібрування давачів вібрації методом зворотного режиму давача

ДСТУ ISO 16063-1:2006 Методи калібрування перетворювачів вібрації та удару. Частина 1. Основні положення (ІSO 16063-1:1998, ІDT)

ДСТУ ISO 16063-21:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 21. Калібрування давачів вібрацій методом порівняння з еталонним здавачем (ISO 16063-21:2003, IDT)

ДСТУ ISO 16063-22:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 22. Калібрування давачів удару методом порівняння з еталонним здавачем (ISO 16063-22:2005, IDT)

ДСТУ ISO 2631-1:2004 Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 5347-10:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 10. Метод первинного калібрування за допомогою поштовхів великої ударної сили (ІSO 5347-10:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 5347-11:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 11. Випробування на чутливість до поперечних коливань (ІSO 5347-11:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 5347-12:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 12. Випробування на чутливість до поперечних ударів (ІSO 5347-12:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 5347-13:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 13. Випробування основи на чутливість до деформації (ІSO 5347-13:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 5347-14:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 14. Випробування на резонансну частоту недемпфованих акселерометрів, змонтованих на сталевому блоці (ІSO 5347-14:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 5347-19:2009 Методи калібрування давачів вібрації і удару. Частина 19. Випробування на чутливість до магнітного поля (ISO 5347-19:1993, IDT)

ДСТУ ISO 5347-22:2009 Методи калібрування давачів вібрації і удару. Частина 22. Випробування акселерометра на резонансну частоту. Загальні методи (ISO 5347-22:1997, IDT)

ДСТУ ISO 5347-5:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 5. Метод калібрування за допомогою гравітаційного поля Землі (ISO 5347-5:1993, IDT)

ДСТУ ISO 5347-7:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 7. Метод первинного калібрування за допомогою центрифуги (ISO 5347-7:1993, IDT)

ДСТУ ISO 5347-8:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 8. Метод первинного калібрування за допомогою подвійної центрифуги (ISO 5347-8:1993, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5347-2:2004 Вібрація. Калібрування давачів вібрації й удару. Частина 2. Первинне калібрування акселерометрів ударом з використанням балістичного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5347-2-97, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІБРАЦІЯ МЕХАНІЧНА
Лабораторний метод оцінювання
вібрації сидіння транспортного засобу
Частина 1. Основні вимоги

ДСТУ EN ISO 10326-1:2019
(EN ISO 10326-1:2016, IDT; ISO 10326-1:2016,
Corrected version 2017-02, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 грудня 2019 р. № 490 з 2021-01-01 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 20 серпня 2020 р. № 197

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 10326-1:2016 Mechanical vibration — Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration — Part 1: Basic requirements (ISO 10326-1:2016, Conected version 2017-02) (Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу. Частина 1. Основні вимоги) і внесений з дозволу CEN, Avenue Mamix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 10326-1:2017 (EN ISO 10326-1:2016, IDT; ISO 10326-1:2016, Corrected version 2017-02, IDT), ДСТУ EN 30326-1:2015 (EN 30326-1:1994; A1:2007; A2:2011, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 10326-1:2016

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Засоби вимірювання

5.1 Вимірювальні перетворювачі прискорення

5.2 Монтування вимірювального перетворювача

5.3 Частотне зважування

5.4 Калібрування

6 Вібраційне обладнання

6.1 Фізичні характеристики

6.2 Система керування

7 Вимоги щодо безпеки

8 Умови випробування

8.1 Випробне сидіння

8.2 Випробувачі та їх положення

8.3 Інші можливості

9 Випробна вхідна вібрація

9.1 Загальні вимоги

9.2 Випробування з модельованою вхідною вібрацією

9.3 Допустимі відхили на вхідну вібрацію

9.4 Передавальна функція з впливом синусоїдальної вібрації

9.5 Випробування на демпфування

10 Порядок випробування

10.1 Загальні вимоги

10.2 Випробування з модельованою вхідною вібрацією

10.3 Випробування на демпфування

11 Прийнятність

12 Протокол випробування

Додаток А (довідковий) Метод оцінювання здатності підвіски сидіння гасити наслідки впливу, спричинені занадто великим ходом

Додаток В (довідковий) Приклад модельованого вхідного випробувального сигналу, визначеного за PSD

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв'язок між положеннями EN ISO 10326-1:2016 та основними вимогами Директиви 2006/42/ЕС [OJ L 157]

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 10326-1:2019 (EN ISO 10326-1:2016, IDT; ISO 10326-1:2016, Corrected version 2017-02, IDT) «Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу. Частина 1. Основні вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 10326-1:2016 (версія en) «Mechanical vibration — Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration — Part 1: Basic requirements (ISO 10326-1:2016, Corrected version 2017-02)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 10326-1:2017 (EN ISO 10326-1:2016, IDT; ISO 103261:2016, Corrected version 2017-02, IDT) «Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидінь транспортних засобів. Частина 1. Основні вимоги», прийнятого методом підтвердження, та ДСТУ EN 30326-1:2015 «Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу. Частина 1. Основні вимоги (EN 30326-1:1994; А1:2007; А2:2011, IDT)», який технічно застарів та не відповідає європейським вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України; — у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 10326-1:2016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 10326-1:2016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— позначення у формулі (3) в 10.2.3 приведено у відповідність до позначень величин, наданих у цьому пункті, оскільки у формулі було допущено технічну помилку;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних між народним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ISO 5347-0, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як ДСТУ ISO 16063-1:2006, ISO 5347-1 — як ДСТУ ISO 16063-11:2006, ISO 5347-3 — як ДСТУ ISO 16063-21:2006, ISO 5347-4 — як ДСТУ ISO 16063-22:2006, ISO 5347-20 — як ДСТУ ISO 16063-12:2014 відповідно.

Позначення та назви чинних в Україні стандартів наведено в національному довідковому додатку НА.

ISO 5347-6, ISO 5347-7, ISO 5347-9, ISO 5347-15, ISO 5347-16, ISO 5347-17, ISO 5347-18, ISO 16063-13:2001, ISO 16063-15:2006, ISO 16063-16:2014, ISO 16063-17:2016, ISO 16063-31:2009, ISO 16063-32:2016, ISO 16063-33:2017, ISO 16063-41:2011, ISO 16063-42:2014, ISO 16063-43:2015, ISO 16063-44:2018, ISO 16063-45:2017 та ISO 8041, посилання на які є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

ВСТУП до ISO 10326-1:2016

Водії, члени екіпажу та пасажири транспортних засобів (наземних, повітряних чи водних) та рухомої техніки піддаються дії механічної вібрації, що впливає на їх комфорт, продуктивність праці, а також, за певних умов, на їхню безпеку та здоров'я. Найчастіше такі транспортні засоби та рухомі машини оснащено сидіннями, які спроектовано та виготовлено з урахуванням світового досвіду щодо здатності гасити чи зменшувати загальну вібрацію, що передається.

Під час розроблення таких сидінь, як раніше, так і зараз, для оцінювання експлуатаційних властивостей сидінь використовували відповідні випробувальні коди. У цьому стандарті розроблено основні вимоги, які забезпечують надання настанов щодо специфікації лабораторних випробувань передавання вібрації через сидіння транспортного засобу на особу, що сидить на ньому, та оцінювання здатності сидіння гасити удар, що виникає через занадто великий хід.

Сидіння — останній елемент віброізоляції на шляху поширення вібрації до водія. Для ефективного зниження вібрації підвіску сидіння вибирають відповідно до динамічних характеристик транспортного засобу. Усі критерії експлуатаційних властивостей встановлюють з урахуванням найсучасніших можливостей конструкторської практики. Ці критерії не гарантують забезпечення повного захисту оператора від ризиків, пов’язаних із впливом вібрації та удару, зокрема ризику ушкодження хребта.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІБРАЦІЯ МЕХАНІЧНА
Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу
Частина 1. Основні вимоги

MECHANICAL VIBRATION
Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration
Part 1. Basic requirements

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні вимоги до лабораторних випробувань передавання вібрації через сидіння транспортного засобу на людину, яка сидить на ньому. Методи вимірювання та аналізування, наведені в цьому стандарті, забезпечують можливість порівняння результатів випробування, отриманих у різних лабораторіях, для еквівалентних сидінь.

Стандарт установлює метод випробування, вимоги до засобів вимірювання, метод оцінювання вимірювань та спосіб надання результатів випробування.

Цей стандарт поширюється на конкретні лабораторні випробування сидіння, у результаті яких оцінюють передавання вібрації на людину, яка займає сидіння будь-якого виду, установлені на транспортні засоби та рухому техніку підвищеної прохідності.

У стандартах на конкретні транспортні засоби враховують вимоги цього стандарту щодо визначення випробувальної вхідної вібрації, яка є типовою для вібраційних характеристик типу чи класу транспортного засобу чи техніки, у яких сидіння встановлено.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 2631-1 Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1: General requirements

ISO 5347 (all parts) Methods for the calibration of vibration and shock pick-ups

ISO 8041 Human response to vibration — Measuring instrumentation

ISO 13090-1 Mechanical vibration and shock — Guidance on safety aspects of tests and experiments with people — Part 1: Exposure to whole-body mechanical vibration and repeated shock

ISO 16063 (all parts) Methods for the calibration of vibration and shock transducers.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2631-1 Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 5347 (усі частини) Методи калібрування давачів вібраціїі та удару

ISO 8041 Реакція людини на вібрацію. Засоби вимірювання

ISO 13090-1 Вібрація та удар механічні. Настанова із заходів під час випробовування та експериментів за участю людей. Частина 1. Вплив загальної механічної вібрації та по вторюваного удару

ISO 16063 (усі частини) Методи калібрування вимірювальних перетворювачів вібрації! та удару.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ