ДСТУ EN ISO/IEC 80079-20-2:2019 Вибухонебезпечні середовища. Частина 20-2. Характеристики речовин. Методи випробування горючого пилу (EN ISO/IEC 80079-20-2:2016; AC:2017, IDT; ISO/IEC 80079-20-2:2016; Cor 1:2017, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19993 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO/IEC 80079-20-2:2019 Вибухонебезпечні середовища. Частина 20-2. Характеристики речовин. Методи випробування горючого пилу (EN ISO/IEC 80079-20-2:2016; AC:2017, IDT; ISO/IEC 80079-20-2:2016; Cor 1:2017, IDT)
Дата початку дії01.01.2021
Дата прийняття24.12.2019
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 24.12.2019 № 497 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа80079-20-2:2019
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ
СЕРЕДОВИЩА
Частина 20-2. Характеристики речовин
Методи випробування горючого пилу

ДСТУ EN ISO/ІЕС 80079-20-2:2019
(EN ISO/ІЕС 80079-20-2:2016; АС:2017, IDT;
ISO/ІЕС 80079-20-2:2016; Сог 1:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 грудня 2019 р. № 497 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 (ISO/IEC 80079-20-2:2016) Explosive atmospheres — Part 20-2: Materiel characteristics — Combustible dusts test methods (Вибухонебезпечні середовища. Частина 20-2. Характеристики речовин. Методи випробування горючого пилу) з поправкою EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/АС:2017 (ISO/IEC 80079-20-2:2016/Cor 1:2017) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Mamix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо зразка пилу

4.1 Приймання випробного зразка

4.2 Характеристика зразка

4.3 Готування зразка

4.4 Умови випробування

5 Визначення щодо горючого пилу та горючих летких часток

5.1 Послідовність проведення випробування

5.2 Випробування з визначення приналежності речовини до горючого пилу або горючих летких частинок

6 Процедура визначення характеристик горючого пилу або горючих летких частинок

7 Методи випробування щодо визначення приналежності речовини до горючого пилу або горючих летких частинок

7.1 Модифікована трубка Хартманна

7.2 Сферична посудина об’ємом 20 л

7.3 Метод випробування малої кількості речовини, альтернативний методу випробування у сферичній посудині об’ємом 20 л

8 Методи випробування щодо визначення показників горючого пилу

8.1 Визначення мінімальної температури займання (MIT) пилової хмари

8.2 Визначення мінімальної температури займання (MIT) шару пилу

8.3 Метод визначення мінімальної енергії займання пилоповітряних сумішей

8.4 Визначення питомого електричного опору

9 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Визначення розподілу температури на поверхні нагрітої пластини

Додаток В (довідковий) Піч Годберта-Грінвальда (GG)

Додаток С (довідковий) Приклади систем для генерування іскрових розрядів

Додаток D (обов’язковий) Випробувальна установка з вертикальною трубкою (модифікованою трубкою Хартманна)

Додаток Е (довідковий) Сферична посудина об’ємом 20 л

Додаток F (довідковий) Піч ВАМ Додаток G (довідковий) Дані щодо характеристик вибуху пилу

Додаток H (довідковий) Посудина об’ємом 1 м3

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок між європейським стандартом та суттєвими вимогами Директиви 2014/34/ЕС, які мають бути охоплені

Додаток ZB (довідковий) Суттєві зміни щодо EN 13821:2002, IEC 61241-2-1:1994, EN 61241-2-2:1993 та ІЕС 61241-2-3:1994

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 80079-20-2:2019 (EN ISO/IEC 80079-20-2:2016; АС:2017, IDT; ISO/IEC 80079-20-2:2016; Cor 1:2017, IDT) «Вибухонебезпечні середовища. Частина 20-2. Характеристики речовин. Методи випробування горючого пилу», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 (ISO /IEC 80079-20-2:2016) (версія en) Explosive atmospheres — Part 20-2: Material characteristics — Combustible dusts test methods з поправкою EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017 (ISO/IEC 80079-20-2:2016/Cor 1:2017).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 187 «Вибухонебезпечне обладнання».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO/IEC 80079-20-2» замінено на «цей стандарт»;

— познаки одиниць фізичних величин подано відповідно до серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN ISO ІЕС 80079-20-2:2016 та ISO ІЕС 80079-20-2:2016 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— вилучено вступ до ISO ІЕС 80079-20-22016 «Суттєві зміни щодо ІЕС 61241-2-1:1994, ІЕС 61241-2-2:1993 та ІЕС 61241-2-3:1994» як такий, що дублює додаток ZB;

— у заголовку п’ятої колонки таблиці 1 подано одиницю виміру температури «°С »;

— на рисунку Е.1, познака 10, стрілку подано у протилежному напрямку.

Текст поправок до ISO/IEC 80079-20-2:2016/Сог 1:2017 та EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/АС:2017 (ISO/IEC 80079-20-2:2016/Сог 1:2017) у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробування щодо визначення приналежності пилу та летких часток до горючих, щоб класифікувати зони, в яких наявні такі речовини задля вибирання і монтування електричного та механічного обладнання, призначеного для використання в умовах наявності горючого пилу.

Стандартні атмосферні умови д ля визначення характеристик горючого пилу такі:

— температура повітря: від мінус 20 °С до 60 °С;

— атмосферний тиск: від 80 кПа (0,8 бара) до 110 кПа (1,1 бара);

— повітря з нормальним умістом кисню: зазвичай 21 % об.

Цей стандарт не застосовують д ля випробування:

— відомих вибухових речовин, ініціаторів (наприклад, пороху, динаміту), а також речовин або сумішей речовин, які за певних умов можуть мати подібні властивості;

— пилу вибухових речовин та ініціаторів, для горіння яких атмосферний кисень не потрібен, або до пірофорних речовин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Відсутні.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ