ДСТУ ISO 2808:2019 Фарби та лаки. Визначення товщини плівки (ISO 2808:2019, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 2808:2019 Фарби та лаки. Визначення товщини плівки (ISO 2808:2019, IDT)
Дата початку дії01.01.2021
Дата прийняття26.12.2019
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO 2808:2015
Затверджуючий документНаказ від 26.12.2019 № 509 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2808:2019
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Лаки та фарби» (ТК 168)


ДСТУ 4618:2006 Східні солодощі борошняні. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 927-3:2015 Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 3. Натурні випробування на атмосферостійкість (EN 927-3:2012, IDT)

ДСТУ ISO 16053:2019 Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Натурні випробування на атмосферостійкість (ISO 16053:2018, IDT)

ДСТУ ISO 19840:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Вимірювання й критерії прийнятності товщини сухих плівок покриття на шорстких поверхнях (ISO 19840:2012, IDT)

ДСТУ ISO 2808:2015 Фарби та лаки. Визначення товщини плівки (ISO 2808:2007, IDT)

ДСТУ ISO 2811-2:2015 Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод занурення (ISO 2811-2:2011, IDT)

ДСТУ ISO 2811-3:2015 Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод (ISO 2811-3:2011, IDT)

ДСТУ ISO 2811-4:2015 Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 4. Метод стискання у циліндрі (ISO 2811-4:2011, IDT)

ДСТУ ISO 3233-1:2015 Фарби та лаки. Визначення об`ємної частки нелетких речовин. Частина 1. Метод визначення частки нелетких речовин та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням тестової пластини з покриттям (ISO 3233-1:2013, IDT)

ДСТУ ISO 3233-2:2020 Фарби та лаки. Визначення об’ємної частки нелетких речовин. Частина 2. Метод з використанням визначення вмісту нелетких речовин згідно з ISO 3251 та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням тестових пластин з покриттям (ISO 3233-2:2019, IDT)

ДСТУ ISO 3233-3:2015 Фарби та лаки. Визначення об`ємної частки нелетких речовин. Частина 3. Визначення розрахунком на основі вмісту нелетких речовин згідно з ISO 3251, густини лакофарбового матеріалу та густини розчинника у лакофарбовому матеріалі (ISO 3233-3:2015, IDT)

ДСТУ ISO 4618:2014 Фарби та лаки. Терміни та визначення понять (ISO 4618:2006, IDT)


ДСТУ EN 927-1:2019 Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 1. Класифікація та вибір (EN 927-1:2013, IDT)

ДСТУ ISO 12944-5:2020 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи (ISO 12944-5:2019, IDT)

ДСТУ ISO 12944-6:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 6. Лабораторні методи випробувань (ISO 12944-6:2018, IDT)

ДСТУ ISO 12944-7:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт (ISO 12944-7:2017, IDT)

ДСТУ ISO 12944-8:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 8. Розроблення специфікацій для нових робіт та обслуговування (ISO 12944-8:2017, IDT)

Наказ від 26.12.2019 № 509 Про прийняття та скасування національних стандартів

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Фарби та лаки
ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ПЛІВКИ

ДСТУ ISO 2808:2019
(ISO 2808:2019, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Лаки та фарби» (ТК 168)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 грудня 2019 р. № 509 з 2021—01—01

З Національний стандарт відповідає ISO 2808:2019 Paints and varnishes — Determination of film thickness (Фарби та лаки. Визначення товщини плівки)

Ступінь відповідності —.ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 2808:2015

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 2808:2019

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Визначення товщини мокрої плівки

4.1 Загальні відомості

4.2 Механічні методи

4.3 Гравіметричний метод

4.4 Фототермічний метод

5 Визначення товщини сухої плівки

5.1 Загальні вимоги

5.2 Механічні методи

5.3 Гравіметричний метод

5.4 Оптичні методи

5.5 Магнітні методи

5.6 Радіологічний метод

5.7 Фототермічний метод

5.8 Акустичний метод

5.9 Електромагнітний метод

6 Визначення товщини шарів незатверджених порошкових фарб

6.1 Загальні відомості

6.2 Гравіметричний метод

6.3 Магнітні методи

6.4 Фототермічний метод

7 Протокол випробування

Додаток А (довідковий) Огляд методів

Додаток В (довідковий) Вимірювання товщини плівки на шорстких поверхнях

Додаток С (довідковий) Чинники, що впливають на точність даних, отриманих під час вимірювання на дерев’яних субстратах

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних між народним та європейським нормативним документам,посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ДСТУ ISO 2808.2019 (ISO 2808:2019, ЮТ), прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо (версія еn) ISO 2808:2019 «Paints and varnishes — Determination of film thickness» (Фарби та лаки. Визначення товщини плівки).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 168 «Лаки та фарби».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 2808:2015, прийнятого методом підтвердження.

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова до ISO 2808:2019»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ ISO 800002016 Величини та одиниці.

ВСТУП до ISO 2808:2019

Це п'яте видання скасовує та замінює четверте видання (ISO 2808:2007), яке було технічно перетянуто. Основні зміни порівняно з попереднім виданням є такими:

— терміни та визначення понять оновлено згідно з ISO 4618 та ISO/IEC Guide 99;

— переглянуто принцип;

— долучено метод 6С інтерферометра білого світла;

— долучено метод 11 терагерцової спектроскопи;

— адаптовано чинні методи до поточного стану метрологи;

— переглянуто характеристики методів і процедур у додатку А;

— приведено у відповідність до сучасних стандартів інформацію в додатку А щодо точності окремих методів;

— оновлено посилання на стандарти щодо випробування та кондиціювання в додатку А;

— перенесено попередній розділ 7 щодо вимірювання товщини плівки на шорстких поверхнях до додатка В;

— долучено додаток С щодо чинників, які впливають на точність виконання вимірювань на деревині.

ВСТУП

У цьому стандарті послідовно перелічують (нумерують) окремі покриття у багатошаровій системі, визначаючи перше покриття, нанесене на субстрат, як покриття 1. У деяких інших стандартах, у яких наведено окремі методи випробування, нумерацію виконують у зворотному порядку.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАРБИ ТА ЛАКИ
ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ПЛІВКИ

PAINTS AND VARNISHES
DETERMINATION OF FILM THICKNESS

Чинний ВІД 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей національний стандарт наводить методи вимірювання товщини нанесених на поверхню покриттів. Наведено методи визначення товщини мокрої плівки, товщини сухої плівки та товщини шару незатверджених порошкових фарб.

У цьому стандарті наведено огляд сфери застосування кожного зазначеного методу, чинні стандарти й точність вимірювань.

Інформацію щодо вимірювання товщини плівки на шорстких поверхнях наведено в додатку В, інформацію щодо вимірювання товщини плівки на деревинних поверхнях — в додатку С.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 463 Geometrical Product Specifications (GPS) — Dimensional measuring equipment — Design and metrological characteristics of mechanical dial gauges

ISO 4618:2006 Paints and varnishes — Terms and definitions

ISO 8503-1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates — Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 463 Геометричні характеристики виробів (GPS). Прилади для вимірювання розмірів. Конструкція та метрологічні характеристики механічних приладів з рухомим плунжером

ISO 4618. Фарби та лаки. Терміни та визначення понять

ISO 8503-1 Підготування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб та подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь струминного очищення. Частина 1. Технічні характеристики та визначення для порівняння ISO профілів для оцінювання поверхонь абразивоструминного очищення.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ