ДСТУ ОІМL D 18:2008 Метрологія. Державні стандартні зразки у сфері метрологічного контролю та нагляду, що їх здійснюють національні служби законодавчої метрології. Основні положення (ОІМL D 18:2002, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19407 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ОІМL D 18:2008 Метрологія. Державні стандартні зразки у сфері метрологічного контролю та нагляду, що їх здійснюють національні служби законодавчої метрології. Основні положення (ОІМL D 18:2002, IDT)
Дата початку дії01.01.2010
Дата прийняття29.07.2008
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.07.2008 № 250 Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа18:2008
РозробникНаціональний науковий центр «Інститут метрології»
Орган, що прийнявНаціональний науковий центр «Інститут метрології»


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

З Новим 2021 Роком та Різдвом!

Шановні Користувачі!

Вітаємо Вас з Новим 2021 Роком та Різдвом!

Нехай новорічні свята будуть яскравими і незабутніми, а Новий рік Багатим тільки на Хороші події!

Бажаємо Вам міцного здоров'я, позитивних емоцій та креативних ідей! Нехай найсміливіші мрії збуваються, а за ними відкриваються нові горизонти!

Дякуємо, що Ви з нами!
До зустрічі у Новому 2021 році!

Команда БУДСТАНДАРТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ
У СФЕРІ МЕТРОЛОГІЧНОГО
КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ,
ЩО ЇХ ЗДІЙСНЮЮТЬ
НАЦІОНАЛЬНІ СЛУЖБИ ЗАКОНОДАВЧОЇ МЕТРОЛОГІЇ
Основні положення
(OIML D 18:2002, IDТ)

ДСТУ OIML D 18:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України, Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Івков (науковий керівник); А. Ніколенко; Г. Примакова; С. Романова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 липня 2008 р. № 250 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає OIML D 18:2002 The use of certified reference materials in fields covered by metrology control exercised by national services of legal metrology. Basic principles (Застосування стандартних зразків у сфері метрологічного контролю, що його здійснюють національні служби законодавчої метрології. Основні положення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Сфера застосування

1 Загальні концепції

2 Терміни та визначення понять

3 Загальні вимоги до державних стандартних зразків

4 Метрологічний контроль відповідності державних стандартних зразків законодавчим вимогам

Додаток А Бібліографія

Додаток НА Перелік національних настанов, ідентичних міжнародним стандартам, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML D 18:2002 The use of certified reference materials in fields covered by metrology control exercised by national services of legal metrology. Basic principles (Застосування стандартних зразків у сфері метрологічного контролю, що його здійснюють національні служби законодавчої метрології. Основні положення).

Технічний комітет, відповідальний за цей документ, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «міжнародний документ» замінено на «цей стандарт»;

— назву стандарту відкориговано для узгодження її з чинними національними стандартами;

— у розділі 1 та підрозділах 2.2, 3.4, 4.1, 4.5 наведено «Національні пояснення», виділені у тексті рамкою;

— у тексті цього стандарту використовують широковживані скорочення «ISO» (Міжнародна організація зі стандартизації), «REMCO» (комітет ISO зі стандартних зразків), «ІЕС» (Міжнародна електротехнічна комісія), «ВІРМ» (Міжнародне бюро ваг та мір), «IFCC» (Міжнародна організація клінічної хімії), «IUPAC» (Міжнародний союз теоретичної та прикладної хімії), «IUPAP» (Міжнародний союз теоретичної та прикладної фізики), «OIML» (Міжнародна організація законодавчої метрології), «VIM» (міжнародний словник основних і загальних термінів у метрології), «VIML» (міжнародний словник термінів у законодавчій метрології), які наведено без розшифрування.

OIML D 3, OIML D 5, OIML D 8, OIML D 9, OIML D 12, OIML D 16 і VIM впроваджують в Україні як національні стандарти України.

У «Національних поясненнях» зроблено посилання на ГОСТ 8.315-97 «Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» (Стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів. Основні положення), який є чинним в Україні як міждержавний стандарт.

Версія 2000 р. ISO Guide 34 і версія 1989 р. ISO Guide 35, на які є посилання у цьому стандарті, впроваджено в Україні як національні настанови. Перелік їх наведено в національному додатку НА.

Решту стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, в Україні не впроваджено і чинних документів замість них немає.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ У СФЕРІ
МЕТРОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ, ЩО ЇХ ЗДІЙСНЮЮТЬ
НАЦІОНАЛЬНІ СЛУЖБИ ЗАКОНОДАВЧОЇ МЕТРОЛОГІЇ
Основні положення

МЕТРОЛОГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ В СФЕРЕ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ
Основные положения

METROLOGY
CERTIFIED REFERENCE MATERIALS IN FIELDS
COVERED BY METROLOGY CONTROL EXERCISED BY NATIONAL
SERVICES OF LEGAL METROLOGY
Basic principles and the use

Чинний від 2010-01-01

0 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює рекомендації щодо законодавчих вимог до державних стандартних зразків (далі — ДСЗ), які застосовують у сфері метрологічної діяльності, згідно з національними законами, які передбачають метрологічний контроль і нагляд, що їх здійснюють національні служби законодавчої метрології.

Рекомендовано, щоб принципи, викладені у цьому стандарті, впроваджували через удосконалення публікацій OIML і в діяльності національних служб законодавчої метрології.

Цей стандарт створено з урахуванням загальних концепцій, викладених в публікаціях ISO/REMCO і OIML щодо використання державних стандартних зразків як еталонів у метрологічній діяльності. Враховано також концепції, викладені в інших публікаціях OIML, що встановлюють загальні метрологічні вимоги і правила, на зразок вимог до компетентності законодавчих метрологічних служб, на сфери діяльності яких поширено державний метрологічний контроль [А.1], законодавчих вимог і процедури затвердження типу [А.2], принципів створення еталонів і простежуваності [А.3, А.4] тощо.

В основу цього стандарту покладено також настанови ISO/REMCO від 30 до 35 (див. додаток А), і він доповнює ці настанови, щоб сприяти ширшому застосуванню стандартних зразків у ДМКН.

1 ЗАГАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ

ДСЗ широко застосовують у метрологічній діяльності, яка, відповідно до національних законів, може бути пов'язана зі сферою поширення ДМКН, наприклад повірка і калібрування засобів вимірювальної техніки, контроль методик виконання вимірювання, так само, як вимірювання у галузі охорони здоров’я, у ветеринарній медицині, безпеці, торгівлі та у сфері контролю запасів товарів і матеріальних ресурсів, у фінансових угодах тощо. ДСЗ, коли їх застосовують для таких цілей, також стають об’єктом метрологічного контролю і нагляду.

У зв’язку з цим цей стандарт визначає мінімальний склад технічних процедур, які встановлюють вимоги метрологічного контролю і нагляду стосовно ДСЗ. ДСЗ, що їх дозволено застосовувати у сфері ДМКН, треба піддавати цим процедурам, які можна змінити або розширити у національних нормативних документах, зважаючи на всі характерні особливості й досвід практичної роботи в різних країнах.

Питання, чи дійсно певний ДСЗ має відношення до сфери поширення ДМКН, може викликати деякі труднощі. Досліджуючи це питання, корисно врахувати метрологічну призначеність ДСЗ, що її зазначають, наприклад, у сертифікаті. З погляду на це, слугувати критерієм можуть метрологічні функції ДСЗ, які коротко можна викласти, як зазначено нижче:

— застосування ДСЗ як еталона для повірки, калібрування та випробування засобів вимірювальної техніки;

— застосування ДСЗ під час атестації методик виконання вимірювання та/або оцінювання невизначеностей їх результатів;

— застосування ДСЗ для калібрування засобів вимірювальної техніки під час процедури вимірювання.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Згідно з чинним в Україні ГОСТ 8.315-97 метрологічну призначеність ДСЗ України (ДСЗУ) зазначають в «Описі типу», що є обов’язковим додатком до сертифіката затвердження типу ДСЗУ, а також у «Паспорті», який додають до кожного екземпляра ДСЗУ.

В Україні згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 15 червня 2004 р. № 1765-15 результати вимірювань можна використати за умови, якщо відомі відповідні характеристики похибок або невизначеності вимірювань.

Питання відношення окремого ДСЗ до сфери поширення ДМКН можна вирішити, враховуючи інформацію щодо того, чи мають відношення відповідні засобі вимірювальної техніки або методики виконання вимірювання до цієї сфери.

У вирішенні цього питання корисними можуть бути настанови OIML D 12 [А.5].

Щодо подібних сфер застосування відповідного OIML D 12 визначено службову діяльність, медицину (разом з контролем за виготовленням ліків), захист довкілля, безпеку тощо і наведено відповідні коментарі та специфічні уточнення.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Термінологія, яку використано в цьому стандарті, відповідає:

— Міжнародному словнику основних і загальних термінів у метрології (VIM) [А.13];

— Міжнародному словнику термінів законодавчої метрології (VIML) [А.14]; та

— відповідним публікаціям ISO.

Стосовно стандартних зразків застосовують такі визначення:

2.1 стандартний зразок, СЗ (reference material, RM)

Матеріал або речовина, достатньо однорідний(а) та стабільний(а) за однією або більше зазначеними характеристиками, який(у) застосовують для повірки (калібрування) приладів, або щоб оцінювати метод вимірювання, або щоб приписувати значення характеристик того самого виду для інших матеріалів [А.13]

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com