ДСТУ ISO 50001:2020 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2018, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 50001:2020 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2018, IDT)
Дата початку дії15.09.2020
Дата прийняття03.06.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO 50001:2014
Затверджуючий документНаказ від 03.06.2020 № 104 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа50001:2020
РозробникТК 48 «Енергозбереження»


ISO 14001:2004 Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосовування

ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління (ISO 19011:2011, IDT)

ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT)

ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання. Поправка

ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення (ISO 50002:2014, IDT)

ДСТУ ISO 50003:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту (ISO 50003:2014, IDT)

ДСТУ ISO 50004:2016 Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту (ISO 50004:2014, IDT)

ДСТУ ISO 50006:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова (ISO 50006:2014, IDT)

ДСТУ ISO 50015:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова (ISO 50015:2014, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
Вимоги та настанова щодо використання

ДСТУ ISO 50001:2020
(ISO 50001:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 03 червня 2020 р. № 104 з 2020-09-15

3 Національний стандарт відповідає ISO 50001:2018 Energy management systems — Requirements with guidance for use (Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 50001:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 50001:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Середовище організації

4.1 Розуміння організації та її середовища

4.2 Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін

4.3 Визначення сфери застосування системи енергетичного менеджменту

4.4 Система енергетичного менеджменту

5 Лідерство

5.1 Лідерство і зобов’язання

5.2 Енергетична політика

5.3 Обов’язки, відповідальність і повноваження в організації

6 Планування

6.1 Дії з реагування на ризики і можливості

6.2 Цілі, енергетичні завдання і планування їх досягнення

6.3 Енергетичний аналіз

6.4 Показники енергоефективності

6.5 Базовий рівень енергоспоживання

6.6 Планування з метою збирання енергетичної інформації

7 Підтримка

7.1 Ресурси

7.2 Компетентність

7.3 Поінформованість

7.4 Комунікація

7.5 Задокументована інформація

8 Діяльність

8.1 Планування діяльності та керування нею

8.2 Проектування

8.3 Закупівлі

9 Оцінка показників діяльності

9.1 Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання енергетичної результативності та СЕнМ

9.2 Внутрішній аудит

9.3 Аналізування з боку керівництва

10 Поліпшення

10.1 Невідповідності та коригувальні дії

10.2 Постійне поліпшення

Додаток А (довідковий) Настанова щодо використання цього стандарту

Додаток В (довідковий) Відповідність між ISO 50001:2011 та ISO 50001:2018

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток НБ (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 50001:2018 (версія еn) «Energy management systems — Requirements with guidance for use».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 48 «Енергозбереження».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання» (ISO 50001:2014, IDT).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Зміст», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— з «Передмови» до ISO 50001:2018 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті»;

— долучено національний додаток НБ «Абетковий покажчик українських термінів».

Будь-яка торгова марка, використана в цьому стандарті, є лише інформацією, долученою до тексту для зручності користувачів, і не слугує цілям їх рекламування (підтримки).

Цей стандарт є другим виданням і він скасовує та замінює перше видання (ISO 50001:2011), яке було технічно перероблено.

У порівнянні з другим виданням основні зміни торкнулися такого:

— прийняття вимог ISO до стандартів на системи управління, охоплюючи структуру високого рівня, ідентичний ключовий текст, а також загальні терміни та визначення, щоб забезпечити високий рівень сумісності з іншими стандартами на системи управління;

— вищий рівень інтеграції з процесами стратегічного управління;

— чіткішу мову та структуру документа;

— суворіше підкреслення ролі найвищого керівництва;

— прийняття смислового порядку побудови термінів та їхніх визначень у розділі 3 та уточнення деяких визначень;

— охоплення нових понять, зокрема поліпшення енергетичної результативності;

- більша чіткість у питанні вилучення будь-яких видів енергії;

- роз’яснення поняття «енергетичний аналіз»;

- введення поняття унормування показників енергоефективності (ПЕЕ) І пов’язаних з ними базових рівнів енергоспоживання (БРЕ);

- додаткові роз'яснення плану збору енергетичних даних і пов'язаних з цим вимог (раніше — план вимірювання енергії);

- чіткіше викладання тексту, що стосується показників енергоефективності (ПЕЕ) та базових рівнів енергоспоживання (БРЕ) для забезпечення кращого розуміння цих понять.

ВСТУП до ISO 50001:2018

0.1 Загальні положення

Мета цього стандарту полягає в наданні можливості організації створити системи і процеси, необхідні для постійного поліпшення енергетичної результативності, охоплюючи енергетичну ефективність, використання енергії та споживання енергії. Цей стандарт установлює конкретні вимоги до системи енергетичного менеджменту (СЕнМ) організації. Успішне застосування СЕнМ підтримує культуру прихильності поліпшення енергетичної результативності, яка залежить від прихильності на всіх рівнях організації, особливо від прихильності вищого керівництва. У багатьох випадках це призводить в організації до зміни її культури.

Цей стандарт можна застосувати до діяльності, що здійснюється під контролем організації. Його застосування може бути пристосовано так, щоб відповідати специфічним вимогам організації, охоплюючи складність П систем, ступінь документованості інформації та наявні ресурси. Цей стандарт не застосовують ні до використання продукції кінцевим споживачем поза сферою застосування і меж СЕнМ, ні до проектування поза зв’язками з будівлями, спорудами, системами або процесами, що використовують енергію. Цей стандарт можна застосувати до проектування і закупівель будівель, споруд, мереж, обладнання, систем або процесів, що використовують енергію в рамках сфери застосування і меж СЕнМ.

Розроблення і впровадження СЕнМ охоплює розроблення енергетичної політики, цілей, енергетичних завдань і планів дій, що стосуються енергетичної ефективності організації, використання і споживання енергії під час виконання застосовних правових та інших вимог. СЕнМ дає організації можливість встановити та досягти цілей і вирішити енергетичні завдання, здійснити дії, необхідні для поліпшення енергетичної результативності, а також демонструвати відповідність її системи вимогам цього стандарту.

0.2 Підхід на основі енергетичної результативності

Цей стандарт містить вимоги до процесу, який систематично здійснюється, керований на основі відповідних даних і заснований на фактах, що націлений на постійне поліпшення енергетичної результативності. Енергетична результативність — ключовий елемент понять, введених у цей стандарт для отримання згодом результативних і вимірних результатів. Енергетична результативність є поняттям, яке стосується енергетичної ефективності, використання і споживання енергії. Показники енергоефек- тивності та базові рівні енергоспоживання — два взаємозалежних елементи, які використовуються в цьому стандарті для того, щоб дати можливість організації демонструвати поліпшення енергетичної результативності.

0.3 Цикл «Плануй—Виконуй—Перевіряй—Дій»

СЕнМ, описана у цьому стандарті, заснована на концепції постійного поліпшення «Плануй—Виконуй—Перевіряй—Дій» (Plan, Do, Check and Act — PDCA), яка долучає енергетичний менеджмент до наявної практики організації діяльності, як це зображено на рисунку 1.

У контексті енергетичного менеджменту підхід на основі циклу PDCA може бути представлений так.

Плануй: зрозумійте середовище організації, встановіть енергетичну політику і створіть групи енергетичного менеджменту, розгляньте дії з реагування на ризики і можливості, проведіть енергетичний аналіз, виявіть споживачів значної кількості енергії, а також встановіть показники енергоефективності, базові рівні енергоспоживання, поставте цілі та енергетичні завдання, а також сплануйте дії, необхідні для отримання результатів, які поліпшать енергетичну результативність відповідно до енергетичної політики організації.

Виконуй: реалізуйте заплановані дії, засоби і методи здійснення діяльності та підтримки роботоздатності інфраструктури, здійснюйте комунікацію, забезпечте необхідний рівень компетентності та розгляньте енергетичну результативність під час проектування та закупівлі.

Перевіряй: проводьте моніторинг, вимірювання, аналізування, оцінювання, аудит енергетичної результативності та СЕнМ та їхнє аналізування з боку керівництва.

Дій: здійснюйте дії у відповідь на невідповідності та постійно поліпшуйте енергетичну результативність і СЕнМ.

0.4 Зв’язок з іншими стандартами на системи управління

Цей стандарт відповідає вимогам ISO до стандартів на системи управління, охоплюючи структуру високого рівня, ідентичний ключовий текст, а також загальні терміни та їхні визначення, забезпечуючи високий рівень сумісності з іншими стандартами на системи управління. Цей стандарт може бути використано незалежно, водночас організація може вирішити для себе об'єднати свою СЕнМ з іншими системами управління або інтегрувати в них свою СЕнМ для досягнення інших бізнес-цілей, а також екологічних або соціальних цілей. Дві організації, що здійснюють аналогічну діяльність, але мають різну енергетичну результативність, можуть обидві відповідати вимогам ISO 50001.

Цей стандарт містить вимоги, які використовують для оцінки відповідності. Організація, яка має намір продемонструвати відповідність цьому стандарту, може зробити це за допомогою:

- проведення самооцінки відповідності та самодекларування цього, або

- звернення за підтвердженням її відповідності або самодекларування до зацікавлених сторін, таких як споживачі, або

- звернення за сертифікацією/реєстрацією своєї СЕнМ до зовнішньої організації.

В цьому стандарті використовують такі дієслівні форми:

- «має» («shall») означає вимогу;

- «треба» («should») означає рекомендацію;

- «може» («саn») означає можливість або здатність;

- «міг би» («may») означає дозвіл, наявність права.

Інформація, позначена як «Примітка», призначена для надання допомоги в розумінні чи застосуванні цього стандарту. «Примітки в якості доповнення», що використані в розділі 3, містять додаткову інформацію, яка супроводжує термінологічну інформацію та може містити положення, що стосуються використання терміна.

0.5 Користь цього стандарту

Результативне впровадження цього стандарту дає змогу застосувати системний підхід до поліпшення енергетичної результативності, яку можуть змінити способи, що застосовуються організацією для здійснення енергетичного менеджменту. Інтегруючи енергетичний менеджмент у бізнес-практику, організація може створити процес для постійного поліпшення енергетичної результативності.

За рахунок поліпшення енергетичної результативності та зниження відповідних витрат на енергію організація може підвищити свою конкурентоспроможність. Крім того, впровадження СЕнМ може привести організацію до вирішення завдання протидії глобальним змінам клімату за рахунок зниження емісії парникових газів, пов’язаних зі споживанням енергії.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Вимоги та настанова щодо використання

ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS
Requirements with guidance for use

Чинний від 2020-09-15

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо розроблення, упровадження, підтримання в робочому стані та поліпшення системи енергетичного менеджменту (СЕнМ). Очікуваним результатом є надання організації можливості реалізувати систематизований підхід до досягнення постійного поліпшення енергетичної результативності та систем енергетичного менеджменту.

Цей стандарт:

a) може застосовувати будь-яка організація, незалежно від її типу, розміру, складності, географічного місцезнаходження, організаційної культури або продуктів і послуг, які вона надає;

b) застосовують до діяльності, що впливає на енергетичну результативність, якою керує та яку контролює організація;

c) може застосовуватися незалежно від кількості, напрямів використання або типу енергії, що споживають;

d) потребує демонстрування постійного поліпшення енергетичної результативності, але не встановлює рівень поліпшення, який має бути досягнуто;

e) може використовуватися як самостійний документ або узгоджуватися чи інтегруватися з іншими системами менеджменту.

У додатку А надано настанову щодо застосування цього стандарту. У додатку В наведено порівняння цього видання стандарту з попереднім його виданням.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому розділі не наведено нормативних посилань.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ