ДСТУ EN 12004-1:2020 Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 1. Вимоги, оцінка та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик, класифікація та маркування (EN 12004-1:2017, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19993 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 12004-1:2020 Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 1. Вимоги, оцінка та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик, класифікація та маркування (EN 12004-1:2017, IDT)
Дата початку дії01.04.2021
Дата прийняття02.09.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 02.09.2020 № 208 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12004-1:2020
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали»


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДСТУ EN 13501-1:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 14411:2019 Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики, оцінка відповідності та маркування (EN 14411:2012, IDT)

ДСТУ EN 14411:2019 Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики, оцінювання та перевіряння сталості робочих характеристик та маркування (EN 14411:2016, IDT)

ДСТУ Б EN 13238:2011 Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Методи кондиціонування та загальні правила відбирання основи (EN 13238:2010, IDT)

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського парламенту та Ради від 09.03.2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КЛЕЙОВІ СУМІШІ
ДЛЯ КЕРАМІЧНИХ ПЛИТОК
Частина 1. Вимоги, оцінка та перевірка
стабільності експлуатаційних характеристик,
класифікація та маркування

ДСТУ EN 12004-1:2020
(EN 12004-1:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали» (ТК 305)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 02 вересня 2020 р. № 208 з 2021-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12004-1:2017 Adhesives for ceramic tiles — Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking (Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 1. Вимоги, оцінка та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик, класифікація та маркування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 12004-1:2017

Вступ до EN 12004-1:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

3.1 Загальні положення

3.2 Продукція

3.3 Інструменти й технології

3.4 Властивості під час нанесення (споживчі властивості)

3.5 Кінцеві властивості клейового розчину після затвердіння

3.6 Показники

4 Характеристики продукції

4.1 Клейові суміші на основі цементу (тип С)

4.2 Клейові суміші на основі дисперсії (тип D)

4.3 Клейові суміші на основі реакційної смоли (тип R)

4.4 Реакція на вогонь

4.5 Стійкість до хімічного впливу

4.6 Викиди небезпечних речовин

5 Методи випробування, оцінки й відбору зразків

6 Оцінка та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик (AVCP)

6.1 Загальні положення

6.2 Визначення типу продукції на основі випробування

6.3 Виробничий контроль на підприємстві (FPC)

7 Класифікація та познака

8 Маркування та етикетування

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок цього стандарту з Регламентом (ЄС) № 305/2011

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних та/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому національному стандарті

Додаток НБ (довідковий) Познаки та скорочення, прийняті в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ДСТУ EN 12004-1:2020 (EN 12004-1:2017, IDT) «Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 1. Вимоги, оцінка та перевірка стабільності експлуатаційних властивостей, класифікація та маркування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12004-1:2017 «Adhesives for ceramic tiles — Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking» (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт належить до комплексу «В.2.7 — Будівельні матеріали».

До національного стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділ «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 «Метрологія. Одиниці фізичних величин»;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних та/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому національному стандарті»;

— долучено довідковий додаток НБ «Познаки та скорочення, прийняті в цьому стандарті».

ПЕРЕДМОВА до EN 12004-1:2017

Цей стандарт було підготовлено Технічним Комітетом CEN/TC 67 «Керамічні плитки», секретаріа том якого є UNI (державний орган уніфікації Італії).

Цей стандарт має набути статусу державного стандарту або опублікуванням ідентичного тексту, або визнанням щонайпізніше в серпні 2017 року, а також за умови що всі національні стандарти, які суперечать цьому стандарту, мають бути скасовані не пізніше листопада 2018 року.

Варто звернути увагу на ймовірність того, що деякі елементи цього документу можуть бути об’єктами патентного права. CEN не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав. Цей стандарт замінює EN 12004:2007+А1:2012.

Даний документ був підготовлений за мандатом, наданим CEN Європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, та відповідає необхідним вимогам Директиви (Директив) ЄС щодо будівельних робіт та Регламенту № 305/2011.

Для ознайомлення з пов’язаними з цим стандартом регулятивними актами, слід дивитись інформаційний додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього документа.

Список значних технічних відмінностей між цим стандартом та його попереднім виданням:

— пункт 3.6.1 заміна терміну «фундаментальний» на «обов’язковий»;

— розділ 4, таблиці 1,2 та 3;

— новий розділ 5;

— новий розділ 6 відповідно до рекомендаційних документів CEN;

— новий додаток ZA (довідковий) згідно з Регламентом щодо будівельних матеріалів (Директива ЄС № 305/2011) та Делегованими Регламентами Комісії (ЄС) № 157/2014 щодо Декларації якісних характеристик, які доступні на веб-сайтах, (ЄС) № 574/2014 щодо Моделі Декларації якісних характеристик та (ЄС) № 568/2014 щодо оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних властивостей.

Згідно з внутрішніми регламентами CEN-CENELEC національні організації з питань стандартизації таких країн зобов’язані ввести в дію цей стандарт: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Колишня Югославська Республіка Македонія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Велика Британія.

ВСТУП до EN 12004-1:2017

Важливо відзначити, що характеристики будівельних матеріалів, охоплених цим стандартом, наведено з урахуванням нормативних показників напружень, що виникають під час експлуатації конструкцій, для яких ці матеріали призначені. Деякі спеціальні характеристики клейових сумішей враховують тип поверхні, стійкість до впливу кліматичних факторів тощо. Велика кількість властивостей клейових сумішей для плиток визначається типом використовуваного в’яжучого засобу. Хімічна природа в’яжучого засобу визначає тип клейових сумішей для плиток. Типи клейових сумішей відрізняються своїми споживчими властивостями та властивостями після затвердіння. В цьому стандарті не наводиться залежність між вимогами до показників клейових сумішей та умовами їхнього використання (сухе або вологе середовище, гарячий клімат, швидке твердіння тощо). Вимоги до використання та умов нанесення клейових сумішей мають бути вказані виробником. Замовник має оцінювати умови застосування (механічні та температурні чинники) та вибирати відповідну продукцію, враховуючи усі можливі ризики.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КЛЕЙОВІ СУМІШІ ДЛЯ КЕРАМІЧНИХ ПЛИТОК
Частина 1. Вимоги, оцінка та перевірка стабільності
експлуатаційних характеристик, класифікація та маркування

ADHESIVES FOR CERAMIC TILES
Part 1. Requirements, assessment and verification of constancy
of performance, classification and marking

Чинний від 2021-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на такі три типи клейових сумішей для керамічних плиток: клейові суміші на основі цементу для укладання плиток всередині і назовні будівель; суміші на основі дисперсій та реакційних смол для укладання плиток всередині будівель, на стінах та підлогах.

Цей стандарт встановлює терміни та визначення, які стосуються продукції, методів укладання, споживчих властивостей клейових сумішей для керамічних плиток та інше.

Цей стандарт встановлює значення експлуатаційних вимог до клейових сумішей для керамічних плиток.

В цьому стандарті також вказані належні методи тестування, оцінки й перевірки відповідності (AVCP), а також вимоги щодо класифікації, позначення та маркування клейових сумішей для керамічних плиток.

Цей стандарт не встановлює вимоги та рекомендації щодо укладання керамічних плиток. Клейові суміші для керамічних плиток також можуть бути використані з іншими видами плиток (натуральний та агломерований камінь тощо), якщо вони не мають негативного впливу на ці матеріали.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на наведені нижче нормативні документи, необхідні для його застосування. У разі датованих посилань використовуються тільки вказані видання. У разі недатованих посилань потрібно використовувати останнє видання нормативного документа (разом зі змінами).

EN 12004-2:2017 Adhesives for ceramic tiles — Part 2: Test methods

EN 12808-1 Grouts for tiles — Part 1: Determination of chemical resistance of reaction resin mortars

EN 13238 Reaction to fire tests for building products — Conditioning procedures and general rules for selection of substrates

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

EN 14411 Ceramic tiles — Definition, classification, characteristics, assessment and verification of constancy of performance and marking.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12004-2:2017 Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 2. Методи випробування

EN 12808-1 Розчини для заповнення швів для керамічних плиток. Частина 1. Визначення хімічної стійкості розчинів на основі реакційних смол

EN 13238 Випробовування реакції будівельних виробів на вогонь. Процедури кондиціювання та основні правила вибору основи нанесення

EN 13501-1 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь

EN 14411 Керамічні плитки. Визначення, класифікація, характеристики, оцінка і перевірка відповідності та маркування. 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ