ДСТУ EN 12004-2:2020 Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 2. Методи випробування (EN 12004-2:2017, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19993 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 12004-2:2020 Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 2. Методи випробування (EN 12004-2:2017, IDT)
Дата початку дії01.04.2021
Дата прийняття02.09.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 02.09.2020 № 208 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12004-2:2020
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали»


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДСТУ EN 1067:2005 Клеї. Перевірка і готування проб до випробування (EN 1067:1997, IDT)

ДСТУ EN 1067:2018 Клеї. Перевіряння та готування проб до випробування (EN 1067:2005, IDT)

ДСТУ EN 14411:2019 Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики, оцінка відповідності та маркування (EN 14411:2012, IDT)

ДСТУ EN 14411:2019 Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики, оцінювання та перевіряння сталості робочих характеристик та маркування (EN 14411:2016, IDT)

ДСТУ EN 196-1:2019 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (EN 196-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 459-2:2019 Вапно будівельне. Частина 2. Методи випробування (EN 459-2:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 15605:2005 Клеї. Відбирання проб (ЕN ISO 15605:2004, IDТ)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КЛЕЙОВІ СУМІШІ
ДЛЯ КЕРАМІЧНИХ ПЛИТОК
Частина 2. Методи випробування

ДСТУ EN 12004-2:2020
(EN 12004-2:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали» (ТК 305)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 02 вересня 2020 р. № 208 з 2021–04–01

3 Національний стандарт відповідає EN 12004-2:2017 Adhesives for ceramic tiles — Part 2: Test methods (Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 2. Методи випробування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 12004-2:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Відбір зразків

4 Умови випробування

5 Матеріали для випробування

5.1 Загальні положення

5.2 Керамічні плитки

5.3 Поверхня для випробування

6 Приготування розчинової суміші

7 Звіт про випробування

8 Методи випробування

8.1 Визначення відкритого часу

8.2 Визначення показника зсуву

8.3 Визначення міцності зчеплення при відриві клейових сумішей на основі цементу (тип C)

8.4 Визначення міцності зчеплення при зсуві клейових сумішей на основі дисперсії (тип D)

8.5 Визначення міцності зчеплення на зсув клейових сумішей на основі реакційних смол (R)

8.6 Визначення поперечної деформації клейових сумішей на основі цементу (тип С)

Додаток A (обов’язковий) Бетонна плита для випробування

Додаток Б (обов’язковий) Типи розривів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних та/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому національному стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ДСТУ EN 12004-2:2020 (EN 12004-2:2017, IDT) «Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 2. Методи випробування», прийнятий методом перекладу, ? ідентичний щодо EN 12004-1:2017 «Adhesives for ceramic tiles — Part 2: Test methods» (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт належить до комплексу «В.2.7 — Будівельні матеріали».

До національного стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділ «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 «Метрологія. Одиниці фізичних величин»;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних та/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому національному стандарті».

ПЕРЕДМОВА до EN 12004-2:2017

Цей стандарт EN 12004-2:2017 був підготовлений Технічним Комітетом CEN/ТC 67 «Керамічні плитки», функції секретаріату якого здійснює UNI (державний орган уніфікації Італії).

Цей стандарт має набути статусу державного стандарту або опублікуванням ідентичного тексту, або визнанням не пізніше серпня 2017 року, а також за умови, що всі національні стандарти, що суперечать цьому стандарту, мають бути скасовані не пізніше серпня 2017 року.

Варто звернути увагу на ймовірність того, що деякі елементи цього стандарту можуть бути об’єктами патентного права. CEN не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав.

Цей стандарт замінює EN 1308:2007, EN 1323:2007, EN 1324:2007, EN 1346:2007, EN 1348:2007, EN 12002:2008, EN 12003:2008.

Стандарт EN 12004, що стосується клейових розчинів та сумішей для плит і плиток, складається з таких частин:

— Частина 1: Вимоги, оцінка та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик, класифікація та маркування;

— Частина 2: Методи випробування.

Згідно з внутрішніми регламентами СEN-CENELEC національні організації з питань стандартизації таких країн зобов’язані ввести в дію цей стандарт: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Колишня Югославська Республіка Македонія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Велика Британія.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КЛЕЙОВІ СУМІШІ ДЛЯ КЕРАМІЧНИХ ПЛИТОК
Частина 2. Методи випробування

ADHESIVES FOR CERAMIC TILES
Part 2. Test methods

Чинний від 2021–04–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює методи визначення характеристик клейових сумішей, використовуваних під час внутрішнього і зовнішнього укладання керамічних плиток.

Цей стандарт не містить вимог або рекомендацій щодо проектування та укладання керамічних плиток.

Описано методи таких випробувань:

— визначення відкритого часу (8.1);

— визначення показника зсуву (8.2);

— визначення міцності зчеплення при відриві клейових сумішей на основі цементу (8.3);

— визначення міцності зчеплення при зсуві у клейових сумішей на основі дисперсії (8.4);

— визначення міцності зчеплення при зсуві клейових сумішей на основі реакційної смоли (8.5);

— визначення поперечної деформації клейових сумішей на основі цементу (8.6).

ЗАСТОРОГА! Цей стандарт може застосовуватись до небезпечних матеріалів та процесів. Особи, які користуються цим стандартом, мають бути ознайомлені з прийнятою лабораторною практикою. Цей стандарт не містить інформації щодо всіх факторів небезпеки, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за запровадження відповідних заходів безпеки і охорони здоров’я та дотримання європейських і національних нормативних вимог покладена повністю на користувача цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт в цілому чи в частинах містить посилання на наведені нижче нормативні документи, необхідні для його застосування. У разі датованих посилань використовують тільки вказані видання. У разі недатованих посилань потрібно використовувати останнє видання нормативного документа (разом зі змінами).

EN 196-1:2016 methods of testing cement — Part 1: Determination of strength

EN 459-2 Building lime — Part 2: Test methods

EN 1067 Adhesives — Examination and preparation of samples for testing

EN 12004-1 Adhesives for ceramic tiles — Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking

EN 14411 Ceramic tiles — Definition, classification, characteristics, assessment and verification of constancy of performance and marking

EN ISО 15605 Adhesives — Sampling (ISО 15605).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 196-1:2016 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності

EN 459-2 Вапно будівельне. Частина 2. Методи випробування

EN 1067 Клеї. Перевіряння та готування проб до випробування

EN 12004-1 Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 1. Вимоги, оцінка та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик, класифікація та маркування

EN 14411 Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики, оцінювання та перевіряння сталості робочих характеристик та маркування

EN ISO 15605 Клеї. Відбирання проб.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ