ДСТУ EN 13757-1:2020 Системи зв’язку для лічильників. Частина 1. Обмін даними (EN 13757-1:2014, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13757-1:2020 Системи зв’язку для лічильників. Частина 1. Обмін даними (EN 13757-1:2014, IDT)
Дата початку дії01.05.2021
Дата прийняття14.12.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 14.12.2020 № 447 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13757-1:2020
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162)


ДСТУ EN 13757-2:2020 Системи зв’язку для лічильників. Частина 2. Проводовий зв’язок M-Bus (EN 13757-2:2018, IDT)

ДСТУ EN 1434-1:2014 Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги (EN 1434-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 1434-1:2019 Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги (EN 1434-1:2015 + A1:2018, IDT)

ДСТУ EN 1434-2:2014 Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції (EN 1434-2:2007, EN 1434-2:2007/АС:2007, IDT)

ДСТУ EN 1434-2:2019 Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції (EN 1434-2:2015 + A1:2018, IDT)

ДСТУ EN 1434-3:2017 Теплолічильники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси (EN 1434-3:2015, IDT)

ДСТУ EN 1:2017 Рідкомасляні печі з випарними форсунками (EN 1:1998, IDT). Зі 3міною № 1:2017

ДСТУ EN 61334-4-41:2015 Розподільча автоматика з використанням систем зв`язку по розподільчим мережам. Частина 4-41. Протоколи передавання даних. Прикладні протоколи. Специфікація повідомлень по розподільчій мережі (EN 61334-4-41:1996, IDT)

ДСТУ EN 834:2017 Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади з електроживленням (EN 834:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15408-1:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінки. Частина 1. Вступ та загальна модель (ISO/IEC 15408-1:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15408-2:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінки. Частина 2. Функціональні вимоги (ISO/IEC 15408-2:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15408-3:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінки. Частина 3. Вимоги до гарантії безпеки (ISO/IEC 15408-3:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15953:2017 Інформаційні технології. Взаємозв`язок відкритих систем. Визначення послуг для сервісного елемента керування асоціацією прикладного сервісного об`єкта (ISO/IEC 15953:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27033-1:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Захист мережі. Частина 1. Огляд і поняття (ISO/IEC 27033-1:2015, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27033-2:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека мережі. Частина 2. Настанови щодо проектування та реалізації безпеки мережі (ISO/IEC 27033-2:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27033-3:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 3. Еталонні мережеві сценарії. Загрози, методи проектування та проблеми керування (ISO/IEC 27033-3:2010, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27033-4:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека мережі. Частина 4. Убезпечення комунікацій між мережами з використанням шлюзів безпеки (ISO/IEC 27033-4:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27033-5:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 5. Убезпечення комунікацій уздовж мереж із використанням віртуальних приватних мереж (VPNs) (ISO/IEC 27033-5:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27033-6:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека мережі. Частина 6. Забезпечення безпроводового доступу до IP-мережі (ISO/IEC 27033-6:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 8802-2:2015 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Локальні і регіональні обчислювальні мережі. Особливі вимоги. Частина 2. Управління логічними зв`язками (ISO/IEC 8802-2:1998, IDT)


ДСТУ EN 13757-2:2020 Системи зв’язку для лічильників. Частина 2. Проводовий зв’язок M-Bus (EN 13757-2:2018, IDT)

ДСТУ EN 13757-4:2020 Системи зв’язку для лічильників. Частина 4. Безпроводовий зв’язок M-Bus (EN 13757-4:2019, IDT)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

COMMUNICATION SYSTEMS
FOR METERS
Part 1: Data exchange

ДСТУ EN 13757-1:2020
(EN 13757-1:2014, IDT)

СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
ДЛЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ
Частина 1. Обмін даними

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 грудня 2020 р. № 447 з 2021-05-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13757-1:2014 Communication systems for meters — Part 1: Data exchange (Системи зв’язку для лічильників. Частина 1. Обмін даними) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Метод прийняття — передрук

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13757-1:2020 (EN 13757-1:2014 IDT) «Системи зв’язку для лічильників. Частина 1. Обмін даними», прийнятий методом передруку, — ідентичний щодо EN 13757-1:2014 «Communication systems for meters — Part 1: Data exchange».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 162 «Керування енергетичними системами та пов'язані з ним процеси інформаційної взаємодії».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті, наведено в національному довідковому додатку НА.

Інші нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні й чинних замість них немає.

Contents

Foreword

Introduction

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 General description and security

4.1 Basic vocabulary

4.2 Layered protocols

4.3 Security

5 Network Architecture

5.1 M/441 Mandate

5.2 General

5.3 Basic architecture

5.4 Metering Architecture

5.5 One unique access point at any time: a tree structure

5.6 Self-configurable network

5.7 Hand Held Unit for local access

5.8 Network layers

5.9 Multiple access

6 Application Layers for Metering

6.1 General

6.2 COSEM Application Layer for Metering

6.3 Companion Specification

6.4 COSEM Basic Principles

6.5 Management of a COSEM Device

6.6 Lower layers

7 Data Exchange

7.1 General

7.2 Data exchange using direct local connection

7.3 Data exchange using wired local area network (LAN)

7.4 Data exchange using wide area network (WAN)

7.5 Data exchange using M-Bus radio communication

7.6 Data Exchange using HDLC for some innovative communications technologies and local interfaces

8 Upper Layer Protocols

8.1 Introduction

8.2 Transport sub-layer

8.3 Application sub-layer

9 Cross-application data handling

9.1 General

9.2 Data tunnelling

9.3 Data translation 

10 Extensions to COSEM

10.1 Introduction

10.2 Dedicated Interface classes

10.3 Specific object types — Error reporting object

11 Object Identification System (OBIS)

11.1 Object Identification System (Variable naming rules)

11.2 Abstract Objects (A = 0)

11.3 Media specific value groups

11.4 Other media (Value group A = F)

11.5 Code presentation

Annex A (normative) Basic class meters

Annex B (informative) DLMS Glossary

Annex C (informative) Gas Volume Conversion

Annex D (normative) Country specific identifiers

Bibliography  

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ