ДСТУ OIML R 80-1:2014 Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги (OIML R 80-1, edition 2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ OIML R 80-1:2014 Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги (OIML R 80-1, edition 2009, IDT)
Дата початку дії01.09.2021
Дата прийняття23.12.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 23.12.2020 № 487 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа80-1:2014
РозробникТехнічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63)
Додаткові дані Прийняти національний стандарт, гармонізований з європейським та міжнародним стандартами, методом перекладу, зі збереженням року першого прийняття цього європейського та міжнародного стандартів як національного методом підтвердження
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ
ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ЦИСТЕРНИ
З ВИМІРЮВАННЯМ РІВНЯ
Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

ДСТУ OIML R 80-1:2014
(OIML R 80-1, edition 2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 грудня 2020 р. №487 з 2021-09-01

З Національний стандарт відповідає OIML R 80-1, edition 2009 Road and rail tankers with level gauging — Part 1: Metrological and technical requirement (Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Класифікація та опис

3.1 Загальні положення

3.2 Конструкція цистерни

4 Одиниці вимірювання

5 Технічні та метрологічні вимоги

5.1 Загальні положення

5.2 Контейнер вимірювальної цистерни

5.3 Додаткові пристрої

5.4 Система вимірювання рівня

5.5 Таблиця місткості цистерни

5.6 Метрологічні вимоги до показувальних та допоміжних пристроїв

5.7 Додаткові вимоги до вимірювальних систем з електронними частинами

6 Табличка, документи та пломбування

6.1 Ідентифікаційна табличка

6.2 Формуляр вимірювальної системи

6.3 Табличка місткості на цистернах із метроштоками зі шкалами не в одиницях об’єму

6.4 Свідоцтво про повірку

6.5 Пломби

Бібліографія

Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток А (довідковий) Приклади для транспортних цистерн з механічними сенсорами

Додаток В (довідковий) Приклади автоматичних вимірювальних систем з електронним вимірюванням рівня

Додаток С (довідковий) Приклади перетворення об’єму за температури спостереження до 15 °С (від робочих до стандартних умов). Нафтопродукти та мастила

Додаток D (довідковий) Приклади перетворення об’єму за температури спостереження до 15 °С (від робочих до стандартних умов). Скраплений нафтовий газ (LPG)

Додаток Е (довідковий) Густина та об’єм (1 кг) дистильованої води

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Додаток НБ (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ OIML R 80-1:2014 (OIML R 80-1, edition 2009, IDT) «Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо OIML R 80-1, edition 2009 (версія en) «Road and rail tankers with level gauging — Part 1: Metrological and technical requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

У цьому стандарті застосовано такі скорочення:

АРІ — Американський інститут нафти;

LPG — скраплений нафтовий газ;

OIML — Міжнародна організація законодавчої метрології;

VCF — поправочний коефіцієнт об’єму.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця рекомендація» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Абетковий покажчик англійських термінів», першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— в 1.5 вилучено останнє речення як неактуальне;

— у розділі «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— долучено національний додаток НА (Перепік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— долучено національний додаток НБ «Абетковий покажчик українських термінів».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ЦИСТЕРНИ
З ВИМІРЮВАННЯМ РІВНЯ
Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

ROALAND RAIL TANKERS WITH LEVEL GAUGING
Part 1. Metrological and technical requirements

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає метрологічні та технічні вимоги, що застосовують до статичних вимірювальних систем об’єму рідин, які підлягають метрологічному контролю в законодавчо регульованій сфері. Цей стандарт також передбачає вимоги до узгодження частин вимірювальних систем.

Цей стандарт поширюється на транспортні цистерни для перевезення рідких продуктів автомобільними шляхами і залізницею та використовують, крім функцій перевезення, як транспортабельні вимірювальні цистерни. Приклади наведено в додатках А та В.

1.2 Транспортні цистерни можна розглядати як засоби вимірювальної техніки для рідин, в’язкість яких за робочої температури не перевищує 20 мПа х с.

1.3 Цей стандарт також застосовують для вимірювання часткового об'єму, прийнятого або відпущеного.

1.4 Основні метрологічні вимоги цього стандарту відповідають вимогам OIML R 117-1:2014 «Вимірювальні системи для рідин, крім води» [3], посилаючись на вимірювальні системи з лічильниками рідини, що використовують для таких самих потреб.

1.5 Крім метрологічних та технічних вимог, що містяться в цьому стандарті, в частині 2 (R 80-2), наведено методи метрологічного контролю та випробування, а в частині 3 (R 80-3) — форми протоколу випробування.

1.6 Цей стандарт не містить жодних аспектів, що стосуються безпеки (див. також 5.2.1).

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни, використані в цьому стандарті, відповідають Міжнародному словнику основних та загальних термінів метрології [1] та Міжнародному словнику термінів законодавчої метрології [2]. Крім того, для цього стандарту застосовні такі визначення.

Національна примітка

Наразі [1] замінено на Міжнародний словник з метрології. Основні й загальні поняття та пов'язані з ними терміни метрології та [2] замінено на Міжнародний словник термінів у законодавчо регульованій метрології.

2.1 транспортабельна вимірювальна цистерна (transportable measuring tank)

Контейнер, придатний для використання як пристрій для вимірювання об’єму рідин, закріплений на вантажівці (або на залізничному вагоні) або під’єднаний до неї, який може бути розділено на кілька вимірювальних відсіків.

2.2 статична вимірювальна система (static measuring system)

Система, що має вимірювальну цистерну та оснащена допоміжними й додатковими пристроями. Статично вимірювальні системи може також бути використано для вимірювання об’єму рідини в цистерні за робочих або стандартних умов.

2.3 допоміжний пристрій (ancillary device)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ