ДСТУ 4930:2008 Розсадники. Плодові, ягідні та виноградні насадження. Проектування систем зрошування. Загальні технічні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4930:2008 Розсадники. Плодові, ягідні та виноградні насадження. Проектування систем зрошування. Загальні технічні вимоги
Дата початку дії01.07.2009
Дата прийняття29.02.2008
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.02.2008 № 73 Про затвердження національних стандартів, зміни до національного стандарту та внесення змін до наказів Держспоживстандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4930:2008
РозробникІнститут садівництва Національної академії аграрних наук України


ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12586.0-83 Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Технічні умови

ГОСТ 17.1.2.03-90 (СТ СЭВ 6457-88) Охорона природи. Гідросфера. Критерії та показники якості води для зрошення

ГОСТ 17.1.2.03-90 Охорона природи. Гідросфера. Критерії та показники якості води для зрошення (СТ СЭВ 6457-88)

ГОСТ 17.1.4.01-80 Загальні вимоги до методів визначення нафтопродуктів у природних і стічних водах

ГОСТ 18599-83. Труби напірні з поліетилену. Технічні умови

ГОСТ 539-80 Труби і муфти азбестоцементні напірні. Технічні умови

ГОСТ 539-80 Труби і муфти азбестоцементні напірні. Технічні умови. Зміна № 4

ГОСТ 9.602-89 Споруди підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Зі зміною № 1

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (рос)

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (укр)

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. Поправка

ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди

ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін (ГОСТ 17.9.0.2-99)

ДСТУ 2569-94. Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3910-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій (ГОСТ 17.9.1.1-99)

ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. виявлення відходів та подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 10522:2004 Іригаційне устатковання. Клапани-регулятори тиску прямої дії (ISO 10522:1993, IDT)

ДСТУ ISO 7714:2004 Іригаційне устатковання. Клапани дозувальні. Загальні вимоги та методи випробування (ДСТУ ISO 7714:2004, IDT)

ДСТУ ISO 7749-1:2004 Іригаційне устатковання. Апарати дощувальні кругової дії. Частина 1. Вимоги до проектування та експлуатації (ISO 7749-1:1995, IDT)

ДСТУ ISO 8026:2004 Іригаційне устатковання. Розбризкувачі. Загальні вимоги та методи випробування (ISO 8026:1995, IDT)

ДСТУ ISO 8779:2004 Труби поліетиленові (ПЕ) для поливальних трубопроводів. Технічні вимоги (ISO 8779:2001, IDT)

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9260:2003. Устатковання іригаційне. Водовипуски. Технічні вимоги та методи випробовування (ІSO 9260:1991, ІDT)

ДСТУ ISO 9261:2004 Іригаційне устатковання. Мережі трубопровідні з водовипускними трубами (ISO 9261:1991, IDT)

ДСТУ ISO 9625:2003 Фітинги механічні для поліетиленових напірних зрошувальних трубопроводів (ISO 9625:1993, IDT)

ДСТУ ISO 9952:2003. Устатковання іригаційне. Клапани запірні (ІSO 9952:1993, ІDT)

ДСТУ ISO/TR 8059:2004 Іригаційне устатковання. Системи іригаційні автоматичні. Гідравлічне управління (ISO/TR 8059:1986, IDT)

ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95). Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-4-99 Основні вимоги до проектної та робочої документації (ГОСТ 21.101-97)

Посібник з визначення товщин стінок сталевих труб, вибору марок, груп і категорій сталей для зовнішніх мереж водопостачання й каналізації

Посібник з контролю стану будівельних металевих конструкцій будинків і споруд в агресивних середовищах, проведенню обстежень і проектуванню відновлення захисту конструкцій від корозії

Посібник з обсягу і змісту технічної документації позамайданчикових систем водопостачання і каналізації

Посібник з проектування автоматизації та диспетчеризації систем водопостачання

Посібник з проектування градирень

Посібник з проектування захисту від корозії бетонних і залізобетонних будівельних конструкцій

Посібник з проектування захисту від корозії кам`яних, армокам`яних і азбестоцементних конструкцій

Посібник з проектування захисту від корозії кам`яних, армокам`яних і азбестоцементних конструкцій (до СНиП 2.03.11-85)

Посібник з проектування споруд для забору поверхневих вод

Посібник з проектування споруд для очищення і підготовки води

Проектування споруд для зневоднення осаду станцій очищення природних вод

СН 550-82. Інструкція з проектування технологічних трубопроводів із пластмасових труб

СНиП 1.02.07-87 Інженерні вишукування для будівництва

СНиП 1.02.07-87 Інженерні вишукування для будівництва. Зміна № 1

СНиП 2.03.11-85 Захист будівельних конструкцій від корозії

СНиП 2.06.01-86. Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування

СНиП 2.06.03-85. Меліоративні системи і споруди

СНиП 3.02.01-87 Земляні споруди, основи і фундаменти. Зміна № 1

СНиП 3.02.01-87 Земляні споруди, підмурки та фундаменти

СНиП 3.05.07-85 Системи автоматизації. Зі зміною № 1

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Розсадники
ПЛОДОВІ, ЯГІДНІ
ТА ВИНОГРАДНІ НАСАДЖЕННЯ
Проектування систем зрошування
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4930:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція, Інститут гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук, Інститут зрошуваного садівництва Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: Ю. Гудзій; І. Котова; М. Крамаренко (науковий керівник); А. Калєніков, канд. техн. наук; В. Корюненко, канд. техн. наук; Л. Мельничук; В. Присяжнюк; М. Ромашенко, д-р техн. наук; В. Рульєв, д-р економ. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 лютого 2008 р. № 73

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до вишукувальних та передпроектних робіт

7 Проектування систем зрошування

8 Водозабезпеченість систем зрошування

9 Джерела зрошування

10 Водозабірні та очисні споруди

11 Способи зрошування

12 Проектні режими зрошування

13 Насосні станції

14 Напірні транспортувальні трубопроводи

15 Вимоги до проектування систем зрошування за способами поливання

16 Охорона довкілля

Додаток А Перелік вихідних даних, які надає замовник для проектування систем зрошування

Додаток Б Перелік показників фізико-хімічного складу ґрунтів для проектування систем зрошування

Додаток В Форма відомості аналізування води з джерела зрошування та ґрунтових вод

Додаток Г Методика розраховування параметрів гідравлічного удару в трубопроводах систем зрошування

Додаток Д Довідкові матеріали для проектування

Додаток Е Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт є складовою частиною системи стандартів у галузі сільськогосподарської меліорації і безпосередньо стосується одного з видів водної меліорації — зрошування.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 145 «Меліорація і водне господарство».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт не відміняє і не змінює будь-яких інших національних та міждержавних стандартів.

Стандарт розроблено вперше.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗСАДНИКИ
ПЛОДОВІ, ЯГІДНІ
ТА ВИНОГРАДНІ НАСАДЖЕННЯ
Проектування систем зрошування
Загальні технічні вимоги

РАССАДНИКИ
ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ,
ВИНОГРАДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
Проектирование систем орошения
Общие технические требования

SEED-PLOTS
FRUIT TREES, BERRI
PLANTATIONS, VINEYARDS
Design of irrigation systems
General technical demands

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює склад, порядок та загальні технічні вимоги до розробляння проектної документації на будівництво систем зрошування розсадників, плодових, ягідних та виноградних насаджень в Україні. Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи з проектування та експертизи проектів систем зрошування, усі суб’єкти підприємницької діяльності, що діють в Україні, незалежно від форм власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ БА.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ БА.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікацій обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ БА.2.5-6-96 Аератори трубчасті (труби дренажні фільтраційні) з пористого поліети ­ лену. Загальні технічні умови

ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, викладення і правила внесення змін

ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення

ДСТУ 2730-94 Єдина система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-1999) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-1999) Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлен ­ ня відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

ДСТУ Зрошування. Дощувальні системи. Загальні технічні вимоги та методи випробування.

ДСТУ Зрошування. Системи краплинного зрошування. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Зрошування. Фільтри з об’ємним фільтрувальним завантаженням для систем мікро-зрошування. Загальні технічні вимоги та методи випробовувань

ДСТУ ISO 7714:2004 Іригаційне устаковання. Клапани дозувальні. Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ ISO 7749-1:2004 Іригаційне устатковання. Апарати дощувальні кругової дії. Частина 1. Вимоги до проектування та експлуатування

ДСТУ ISO 8026:2004 Іригаційне устатковання. Розбризкувані. Загальні вимоги та методи випробовувань

ДСТУ ISO/TR 8059:2004 Іригаційне устатковання. Системи іригаційні автоматичні. Гідравлічне управління

ДСТУ ISO 8779:2004 Труби поліетиленові (ПЕ) для поливальних трубопроводів. Технічні вимоги

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9260:2003 Устатковання іригаційне. Водовипуски. Технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ ISO 9261:2004 Іригаційне устатковання. Мережі трубопровідні з водовипускальними трубами

ДСТУ ISO 9625:2003 Фітинги механічні для поліетиленових напірних зрошувальних трубопроводів

ДСТУ ISO 9911:2004 Іригаційне устатковання. Клапани пластмасові малорозмірні з ручним керуванням

ДСТУ ISO 9952:2003 Устатковання іригаційне. Клапани запірні

ДСТУ ISO 10522:2004 Іригаційне устатковання. Клапани-регулятори тиску прямої дії

ДСТУ ISO 11276:2001 Якість грунту. Визначання тиску порової води. Метод з використанням тензіометра

ДСТУ ISO 11419-2004 Іригаційне устатковання. Клапани впускання-випускання повітря поплавкового типу.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ