ДСТУ EN 13282-2:2021 В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 2. В’яжучі дорожні гідравлічні нормального тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності (EN 13282-2:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19978 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13282-2:2021 В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 2. В’яжучі дорожні гідравлічні нормального тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності (EN 13282-2:2015, IDT)
Дата початку дії01.08.2021
Дата прийняття09.02.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 09.02.2021 № 45 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13282-2:2021
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»


ДСТУ 2439:2018 Хімічні елементи та прості речовини. Терміни та визначення основних понять, назви й символи

ДСТУ EN 149:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 196-1:2019 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (EN 196-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 407:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від термічного впливу (тепла та/чи полум’я) (EN 407:2004, IDT)

ДСТУ ISO 10694-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз) (ISO 10694:1995, IDT)

ДСТУ Б EN 196-2:2015 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2013, IDT)

ДСТУ Б EN 196-3:2015 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму (EN 196-3:2005+А1:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 196-6:2015 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (EN 196-6:2010, IDT)

ДСТУ Б EN 196-7:2010 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу

ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT)

ДСТУ Б EN 451-1:2015 Метод випробування золи-винесення. Частина 1. Визначення вмісту вільного кальцію оксиду (EN 451-1:2003, IDT)

ДСТУ ЕN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (ЕN 196-1:2005, ІDT)

ДСТУ СІE 149:2017 Використання вольфрамових ламп розжарювання як вторинних еталонів (СІE 149:2002, IDT)

Регламент (ЄС) № 1907/2006 від 18.12.2006 Про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH), яким засновується Європейське Агентство хімічних речовин і препаратів, вносяться зміни до Директиви 1999/45/ЄС і скасовуються Регламент Ради (ЄЕС) № 793/93 і Регламент Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директива Ради 76/769/ЄЕС і Директиви Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС і 2000/21/ЄС

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського парламенту та Ради від 09.03.2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС

СОУ НАЕК 149:2017 Управління закупівлями продукції. Деталі й елементи трубопроводів атомних електричних станцій з корозійностійкої сталі на тиск до 2,2 МПа (22 кгс/см2). Коліна гнуті. Конструкція і розміри


ДСТУ EN 13282-3:2019 В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 3. Оцінювання відповідності (EN 13282-3:2015, IDT)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 04.06.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 06.05.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 06.09.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 07.04.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 09.08.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 12.08.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 14.06.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 20.08.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 02.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.04.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 08.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 10.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 11.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 12.03.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 13.09.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 14.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.06.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 17.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 18.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 18.04.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 19.05.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 20.10.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.02.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 24.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 24.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 26.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 30.08.2022)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

В’ЯЖУЧІ ДОРОЖНІ ГІДРАВЛІЧНІ
Частина 2. В’яжучі дорожні
гідравлічні нормального тверднення. Склад,
технічні умови та критерії відповідності

ДСТУ ЕN 13282-2:2021
(ЕN 13282-2:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307); Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 09 лютого 2021 р. № 45 з 2021-08-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13282-2:2015 «Hydraulic road binders — Part 2: Normal hardening hydraulic road binders — Composition, specifications and conformity criteria» (В'яжучі дорожні гідравлічні. Частина 2. В’яжучі дорожні гідравлічні нормального тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності) і внесений з дозволу CENELEC, rue Rue de la Science, 23 B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ЕN 13282-2:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Дорожнє гідравлічне в’яжуче

4.1 Загальні положення

4.2 Дорожнє гідравлічне в’яжуче нормального тверднення

5 Складники

5.1 Основні складники

5.2 Додаткові складники

5.3 Кальцію сульфат (Сs)

5.4 Добавки

6 Класифікація

7 Вимоги

7.1 Загальні положення

7.2 Вимоги до механічних властивостей

7.3 Вимоги до фізичних властивостей

7.4 Вимога до хімічної властивості — вміст сульфату

7.5 Склад

7.6 Вимоги до довговічності

7.7 Небезпечні речовини

8 Стандартна познака

9 Критерії відповідності

9.1 Загальні вимоги

9.2 Критерії відповідності вимогам до механічних, фізичних та хімічних властивостей та процедура оцінювання

9.3 Критерії відповідності вимогам до складу дорожнього гідравлічного в’яжучого нормального тверднення

9.4 Критерії відповідності вимогам до властивостей складників дорожнього гідравлічного в’яжучого нормального тверднення

Додаток А (довідковий) Процедура гашення дорожніх гідравлічних в'яжучих нормального тверднення, що містять негашене вапно (CL-Q) як основний складник

Додаток ZА (довідковий) Положення цього стандарту, що стосуються положень Регламенту ЕС щодо будівельної продукції

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам,посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13282-2:2021 (EN 13282-2:2015, IDT) «В’яжучі дорожні гідрав­лічні. Частина 2. В’яжучі дорожні гідравлічні нормального тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13282-2:2015 (версія еп) «Hydraulic road binders — Part 2: Normal hardening hydraulic road binders — Composition, specifications and conformity criteria».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимо­гами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 13282-2:2015 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативними документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Назви хімічних сполук наведено відповідно до вимог ДСТУ 2439:2018 «Хімічні елементи та прості речовини. Терміни та визначення основних понять, назви й символи» та систематичної номенклатури ІUPAК (IUPAC — International Union of the Pure and Applied Chemistry — Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Європейський стандарт EN 13282 складається з наведених нижче частин із загальною назвою: «В’яжучі дорожні гідравлічні»:

— Частина 1. В’яжучі дорожні гідравлічні швидкого тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності;

— Частина 2. В’яжучі дорожні гідравлічні нормального тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності;

— Частина 3. Оцінювання відповідності.

ВСТУП до EN 13282-2:2015

Залежно від місцевого досвіду та наявності продукції та матеріалів у Європі для дорожніх основ, до­даткових основ, перекриваючих шарів, оброблення ґрунту (стабілізація та поліпшення) використовують різні в’яжучі. Такі в’яжучі містять цементи згідно з EN 197-1, будівельні вапна згідно з EN 459-1 та дорожні гідравлічні в’яжучі, визначені в чинних національних стандартах або в національних технічних ухваленнях.

Дорожні гідравлічні в'яжучі є кінцевими продуктами, виготовленими на підприємстві та наданими в готовому для використання вигляді. Залежно від кінетики набору міцності такі в’яжучі поділяють на дорожні гідравлічні в’яжучі нормального тверднення, визначені в цьому стандарті, та дорожні гідрав­лічні в’яжучі швидкого тверднення, визначені в EN 13282-1.

EN 13282-3 визначає процедуру оцінювання відповідності дорожніх гідравлічних в'яжучих за цим стандартом.

Цей стандарт не поширюється на в’яжучі, отримані змішуванням складників на місці виконання робіт.

Цементи, цементи для мурування та будівельні вапна, вимоги до яких установлено в окремих стан­дартах, також не належать до сфери дії цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

В’ЯЖУЧІ ДОРОЖНІ ГІДРАВЛІЧНІ
Частина 2. В’яжучі дорожні гідравлічні нормального тверднення
Склад, технічні умови та критерії відповідності

HYDRAULIC ROAD BINDERS
Part 2. Normal hardening hydraulic road binders
Composition, specifications and conformity criteria

Чинний від 2021-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні умови на дорожні гідравлічні в’яжучі нормального тверднення, виготовлені на підприємстві та надані в готовому вигляді, для оброблення матеріалів для основ, додаткових основ, перекриваючих шарів та земляних робіт на автомобільних дорогах, залізницях, аеропортах та на інших об’єктах інфраструктури.

Цей стандарт містить вимоги до механічних, фізичних, хімічних властивостей та класифікацію таких в’яжучих на підставі їхньої міцності під час стискання у віці 56 діб. Стандарт також містить критерії відповідності та процедури оцінювання, які застосовує виробник.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 196-1 Methods of testing cement — Part 1: Determination of strength

EN 196-2 Methods of testing cement — Part 2: Chemical analysis of cement

EN 196-3 Methods of testing cement — Part 3: Determination of setting times and soundness

EN 196-6 Methods of testing cement — Part 6: Determination of fineness

EN 196-7 Methods of testing cement — Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement

EN 197-1 Cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

EN 451-1 Method of testing fly ash — Part 1: Determination of free calcium oxide content

EN 459-1 Building lime — Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

EN 459-2 Building lime — Part 2: Test methods

EN 13282-3:2013 Hydraulic road binders — Part 3: Conformity evaluation

ISО 10694 Soil quality — Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ЕИ 196-1 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначання міцності

ЕN 196-2 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу

ЕN 196-3 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначання строків тужавлення та рівномірності зміну об’єму

EN 196-6 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначання тонкості помелу

EN 196-7 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбирання та підготування проб цементу

ЕN 197-1 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів

ЕN 451-1 Методи випробування золи-винесення. Частина 1. Визначання вмісту вільного кальцій оксиду

ЕN 459-1 Будівельне вапно. Частина 1. Терміни, технічні умови та критерії відповідності

ЕN 459-2 Будівельне вапно. Частина 2. Методи випробування

ЕN 13282-3:2013 В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 3. Оцінювання відповідності

ІSО 10694 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного та загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз).

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ