ДСТУ EN 13285:2021 Суміші незв’язні. Технічні умови (EN 13285:2018, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19978 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13285:2021 Суміші незв’язні. Технічні умови (EN 13285:2018, IDT)
Дата початку дії01.08.2021
Дата прийняття09.02.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 09.02.2021 № 45 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13285:2021
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ НЕЗВ’ЯЗНІ
Технічні умови

ДСТУ EN 13285:2021
(EN 13285:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 09 лютого 2021 р. № 45 з 2021-08-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13285:2018 «Unbound mixtures. Specifications» (Суміші незв’язні. Технічні умови) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та у будь-який спосіб залишаються за СЕN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизацїі' України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вимоги до заповнювачів

4.3 Вимоги до суміші

5 Оцінювання та перевіряння стабільності характеристик (AVCP) 

5.1 Загальні положення

5.2 Типові випробування

5.3 Заводський виробничий контроль

6 Класифікація та умовна познака

7 Маркування та супровідна документація

Додаток А (довідковий) Використання наведеного виробником значення гранулометричного складу

Додаток В (довідковий) Рекомендоване оцінювання механічної поведінки незв’язних сумішей

Додаток С (довідковий) А-відхили

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13285:2021 (EN 13285:2018, IDT) «Суміші незв’язні. Технічні умови», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13285:2018 (версія еn) «Unbound mixtures. Specifications».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 13285:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документами, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Європейські стандарти EN 932-1, EN 933-1, EN 13286-1, EN 13286-2, EN 13286-3, EN 13286-4, EN 13286-5 та EN 16236, на які є посилання у цьому стандарті, в Україні не прийнято як на ціональні стандарти.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ НЕЗВ’ЯЗНІ
Технічні умови

UNBOUND MIXTURES
Specifications

Чинний від 2021-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до незв’язних сумішей для влаштування та відновлення авто мобільних доріг, аеродромів та інших ділянок, які застосовують для потреб автомобільного транспорту.

Цей стандарт поширюється на незв’язні суміші, складені з природних та штучних заповнювачів, а також заповнювачів, що використовують повторно. Заповнювачі складено із зерен, розміри яких на місці постачання мають відповідати контрольованим значенням отворів сит більшого розміру (D) від 5,6 мм до 90 мм та меншого розміру, де (d) дорівнює нулю.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 932-1 Tests for general properties of aggregates — Part 1: Methods for sampling

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration

EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 1: Determination of particle size distribution. Sieving method

EN 13242 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

EN 13286-1 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 1: Test methods for laboratory reference density and water content — Introduction, general requirements and sampling

EN 13286-2 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 2: Test methods for the determination of the laboratory reference density and water content — Proctor compaction

EN 13286-3 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 3: Test methods for laboratory reference density and water content — Vibrocompression with controlled parameters

EN 13286-4 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 4: Test methods for laboratory reference density and water content — Vibrating hammer

EN 13286-5, Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 5: Test methods for laboratory reference density and water content — Vibrating table

EN 16236 Assessment and Verification of the Constancy of Performance (AVCP) of aggregates — Type testing and Factory Production Control.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 932-1 Методи випробувань з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання проб

EN 932-5 Методи випробувань з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування та калібрування

EN 933-1 Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення гранулометричного складу. Метод просіювання

EN 13242 Заповнювачі для сумішей, оброблених та не оброблених гідравлічними в’яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва

EN 13286-1 Суміші, оброблені та не оброблені гідравлічними в’яжучим. Частина 1. Методи визначення характеристики лабораторної густини та оптимальної вологості. Вступ, загальні вимоги та відбирання проб

EN 13286-2 Суміші, оброблені та не оброблені гідравлічними в’яжучими. Частина 2. Методи визначення характеристики лабораторної густини та оптимальної вологості. Ущільнення за методом Proctor

EN 13286-3 Суміші, оброблені та не оброблені гідравлічними в’яжучими. Частина 3. Методи визначення характеристики лабораторної густини та оптимальної вологості. Вібраційна компресія з контрольованими параметрами

EN 13286-4 Суміші, оброблені та не оброблені гідравлічними в’яжучими. Частина 4. Методи визначення характеристики лабораторної густини та оптимальної вологості. Вібраційний прес-молот

EN 13286-5 Суміші, оброблені та не оброблені гідравлічними в’яжучими. Частина 5. Методи визначення характеристики лабораторної густини та оптимальної вологості. Вібраційний стенд

EN 16236 Оцінювання та перевіряння стабільності властивостей (AVCP) заповнювачів. Типові випробування та заводський виробничий контроль.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ