ДСТУ EN 13832-2:2014 Взуття захисне від хімікатів. Частина 2. Вимоги до взуття, тривкого до впливу хімікатів у лабораторних умовах (EN 13832-2:2006, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13832-2:2014 Взуття захисне від хімікатів. Частина 2. Вимоги до взуття, тривкого до впливу хімікатів у лабораторних умовах (EN 13832-2:2006, IDT)
Дата початку дії01.04.2015
Дата прийняття21.11.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 21.11.2014 № 1367 Про прийняття національних нормативних документів та пробного національного стандарту України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, затвердження національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13832-2:2014
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ХІМІКАТІВ
Частина 2. Вимоги до взуття, тривкого
до впливу хімікатів у лабораторних умовах
(EN 13832-2:2006, IDT)

ДСТУ EN 13832-2:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв і Національний науково-дослідний інститут охорони праці, Технічний комітет зі стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Дудка; Т. Кащеєва; Л. Носкова (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 21 листопада 2014 р. № 1367 3 2015-04-01

3 Стандарт ДСТУ EN 13832-2:2014 відповідає EN 13832-2:2006 Footwear protecting against chemicals — Part 2: Requirements for footwear resistant to chemicals under laboratory conditions (Взуття для захисту від хімікатів. Частина 2. Вимоги до взуття, тривкого до впливу хімікатів у лабораторних умовах)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Конструкції

5 Класифікація

6 Вимоги

6.1 Основні вимоги

6.2 Тривкість готового взуття до дії хімікатів

6.3 Підметка

7 Додаткові вимоги до взуття для захисту від хімікатів

8 Маркування

9 Інструкції з використання та відповідна інформація

9.1 Загальні положення

9.2 Інструкції з використання та відповідна інформація

9.3 Електричні властивості

9.4 Захисні властивості від дії хімікатів

9.5 Вкладка

Додаток ZA Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви EU 89/688 EEC для засобів індивідуального захисту

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад EN 13832-2:2006 Footwear protecting against chemi cals — Part 3: Requirements for footwear resistant to chemicals under laboratory conditions (Взуття для захисту від хімікатів. Частина 2. Вимоги до взуття, тривкого до впливу хімікатів у лабораторних умовах).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт розроблено для уніфікації з міжнародними вимогами до захисного взуття та створення конкурентоспроможної продукції.

Цей стандарт установлює вимоги до взуття, тривкого до впливу хімікатів у лабораторних умовах.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до міжнародного стандарту відповідно до вимог національної системи стандартизації;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— замінено познаки одиниць вимірювання фізичних величин:

Познаки в EN 13832-2:2006 s min kN/m mm3 J g/cm3
Познаки у цьому стандарті с хв кН/м мм3 Дж г/см3

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ХІМІКАТІВ
Частина 2. Вимоги до взуття, тривкого до впливу
хімікатів у лабораторних умовах

ОБУВЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИКАТОВ
Часть 2. Требования к обуви, устойчивой к воздействию
химикатов в лабораторных условиях

FOOTWEAR PROTECTING AGAINST CHEMICALS
Part 2. Requirements for footwear resistant
to chemicals under laboratory conditions

Чинний від 2015-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до взуття, тривкого до впливу визначених хімікатів. Стандарт не поширюється на взуття зі шкіряною підошвою.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Документи, на які є посилання у цьому стандарті, є обов’язковими. Для датованих посилань дійсне тільки зазначене видання. Для недатованих посилань дійсне останнє видання наведеної публікації (зі всіма поправками). У цьому стандарті використано посилання на такі стандарти:

EN 13832-1:2006 Footwear protecting against chemicals — Part 1: Terminology and test methods

EN ISO 868 Plastics and ebonite — Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (ISO 868:2003)

EN ISO 20344:2004 Personal protective equipment — Test methods for footwear (ISO 20344:2004)

EN ISO 20345:2004 Personal protective equipment — Safety footwear (ISO 20345:2004)

EN ISO 20346:2004 Personal protective equipment — Protective footwear (ISO 20346:2004)

EN ISO 20347:2004 Personal protective equipment — Occupational footwear (ISO 0347:2004).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 13832-1:2006 Взуття для захисту від хімікатів. Частина 1. Терміни та методи випробовування

EN ISO 868 Пластмаси та ебоніт. Визначання твердості методом вдавлювання за допомогою твердоміра (твердість за Шором) (ISO 868:2003)

EN ISO 20344:2004 Засоби індивідуального захисту. Методи випробовування для взуття (ISO 20344:2004)

EN ISO 20345:2004 Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне (ISO 20345:2004)

EN ISO 20346:2004 Засоби індивідуального захисту. Взуття захисне (ISO 20346:2004)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ