СОУ НЕК 29.240.7-18:2021 Планування та визначення коефіцієнта готовності системи передачі. Частина І. Повітряні лінії електропередачі

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ НЕК 29.240.7-18:2021 Планування та визначення коефіцієнта готовності системи передачі. Частина І. Повітряні лінії електропередачі
Дата початку дії13.01.2021
Дата прийняття13.01.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документПротокол засідання правління НЕК Укренерго від 13.01.2021 № 02/2021
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа29.240.7-18:2021
РозробникНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»


Приватне акціонерне товариство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

Планування та визначення коефіцієнта готовності системи передачі
Частина I
Повітряні лінії електропередачі

СОУ НЕК 29.240.7-18:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
2021

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: НЕК «Укренерго»

2 РОЗРОБЛЕНО: Відділ науково-дослідного супроводу нормативного забезпечення, відділ ліній електропередачі

3 РОЗРОБНИКИ: О. Брехт (керівник розробки), А. Квицинський, О. Сологуб

4 ВНЕСЕНО: Виробничо-технічний відділ

5 ПОГОДЖЕНО: Начальник Департаменту експлуатації - головний інженер Г. Чолак; Начальник виробничо-технічного відділу В. Московчук; Голова Експертної ради З. Буцьо; Начальник відділу загально-правової і корпоративної роботи О. Гурєнков

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: протокол засідання правління НЕК «Укренерго» від 13.01.2021 № 02/2021

7 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2026 рік

ЗМІСТ

Вступ

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення

4. Позначення та скорочення

5. Загальні положення

6. Порядок розрахунку та планування коефіцієнта готовності

7. Додаток А

8. Додаток Б Бібліографія

ВСТУП

Для забезпечення надійної роботи повітряних ліній (далі – ПЛ) протягом терміну їх експлуатації повинні проводитись технічне обслуговування, ремонти та аварійно-відновні роботи.

Технічне обслуговування проводиться з метою підтримання ПЛ у працездатному стані та запобігання передчасному зношенню їх елементів. Капітальний ремонт ПЛ передбачає виконання комплексу заходів, спрямованих на підтримання або відновлення початкових експлуатаційних характеристик ПЛ, що досягаються ремонтом зношених деталей і елементів або їх заміною, що поліпшує експлуатаційні характеристики лінії. Аварійно-відновні роботи необхідно виконувати негайно після виникнення аварійної ситуації.

Тому планування надійності ПЛ повинно включати взаємопов’язані комплекси задач як вибору початкових властивостей елементів, так і стратегій ремонтів та замін окремих елементів новими, як наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1. Основні комплекси задач планування надійності ПЛ [1]

Комплекс задач Моделі Критерії Показники Вихідна інформація та умови
Проектні рішення Інженерні розрахунки Економічні Інтегральний ефект Навантаження та впливи, властивості елементів
Стратегія ремонтів Імітаційні моделі випадкових процесів «час- міцність - навантага» Обмеження щодо ресурсів та аварійності Обсяг ремонтів, показники безвідмовності Міцність та старіння. Схеми навантажень і параметри елементів
Стратегія заміни Немарківські керовані процеси Те саме Строк служби Кількість елементів та їх груп, витрати на одиничні ремонти та заміни
Організація і нормування запасу, оперативного і ремонтного обслуговування Імітаційні моделі масового обслуговування Те саме Час у працездатному стані, завантаження підрозділів з обслуговування Експлуатаційна статистика, правила функціонування

Основою взаємопов’язаного вирішення наведених в Таблиці 1 комплексів задач є обумовлені будівництвом (первинні) і наступною експлуатацією (протягом 30 – 50 років) витрати коштів і ресурсів та втрати, обумовлені недостатньою надійністю ПЛ. Врахування показників надійності і вартості експлуатації ПЛ доповнює традиційні концепції проєктування ліній електропередачі.

Для оцінки надійності технічних систем відповідно до ДСТУ 2860 використовують такі комплексні показники надійності, як коефіцієнт неготовності, коефіцієнт збереження ефективності, коефіцієнт оперативної готовності, коефіцієнт технічного використання та коефіцієнт готовності.

Планування коефіцієнта готовності ПЛ та визначення його фактичних значень здійснюється з метою оптимізації системи технічного обслуговування і ремонту, а також перевірки відповідності очікуваного рівня надійності ПЛ ОЕС України встановленим вимогам.

Приватне акціонерне товариство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

Планування та визначення коефіцієнта готовності системи передачі
Частина I
Повітряні лінії електропередач
і

Чинний від 13.01.2021

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей Стандарт «Планування та визначення коефіцієнта готовності системи передачі. Частина 1. Повітряні лінії електропередачі» (далі – Стандарт) встановлює загальні вимоги щодо розрахунку фактичних і планованих значень коефіцієнта готовності повітряних ліній.

1.2 Стандарт поширюється на електромережеву інфраструктуру НЕК «Укренерго» та застосовується при визначенні стратегій ремонтів і заміні елементів ПЛ, оперативному і ремонтному обслуговуванні з метою оптимізації системи технічного обслуговування і ремонту, а також перевірки відповідності очікуваного рівня надійності ОЕС України встановленим вимогам.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому Стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2862-94 Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ