СОУ НЕК 29.240.6-20:2021 Методичні рекомендації щодо організації обслуговування автоматизованих підстанцій НЕК УКРЕНЕРГО

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19985 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ НЕК 29.240.6-20:2021 Методичні рекомендації щодо організації обслуговування автоматизованих підстанцій НЕК УКРЕНЕРГО
Дата початку дії19.01.2021
Дата прийняття19.01.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документПротокол засідання правління НЕК Укренерго від 19.01.2021 № 03/2021
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа29.240.6-20:2021
РозробникНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»


ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (ПТЕ)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції наказу від 21.06.2019 № 271)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Зміни

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання будівель і споруд електростанцій та мереж

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання будівель і споруд електростанцій та мереж (в редакції наказу від 15.03.2019 № 124)

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (рос)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (укр)

СОУ-Н ЕЕ 05.152:2007 Нормативи чисельності промислово-виробничого персоналу для обслуговування магістральних і міждержавних електричних мереж

СОУ-Н ЕЕ 05.152:2007 Нормативи чисельності промислово-виробничого персоналу для обслуговування магістральних і міждержавних електричних мереж. Зміна

СОУ-Н ЕЕ 05.152:2007 Нормативи чисельності промислово-виробничого персоналу для обслуговування магістральних і міждержавних електричних мереж. Зміни до Додатку А від 11.08.2021 № 179

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання (нова редакція 2020)ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ ПІДСТАНЦІЙ НЕК «УКРЕНЕРГО»

СОУ НЕК 29.240.6-20:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
2021
 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: НЕК «Укренерго»

2 РОЗРОБЛЕНО: Департамент експлуатації НЕК «Укренерго», Відділ протиаварійної роботи і технічного нагляду НЕК «Укренерго»

3 РОЗРОБНИКИ: М. Бєлкін, Г. Чолак, О. Ткаченко, О. Сологуб, Ю. Топонаров, В. Кравчук, І. Рижиков

4 ВНЕСЕНО: Виробничо-технічний відділ НЕК «Укренерго»

5 ПОГОДЖЕНО: В. о. члена правління – Директор з експлуатації та розвитку мережі НЕК «Укренерго» О. Брехт; Начальник виробничо-технічного відділу НЕК «Укренерго» В. Московчук

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Протоколом засідання правління НЕК «Укренерго» від 19.01.2021 № 03/2021

7 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2026 рік

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Основні цілі та завдання стандарту

6 Класифікація підстанцій

7 Технологічна схема обслуговування підстанцій

8 Цілі та призначення автоматизації підстанцій

9 Організація експлуатації автоматизованих підстанцій

10 Вимоги до персоналу

ВСТУП

Відповідно до Стратегії НЕК «Укренерго» на 2019 – 2028 роки НЕК «Укренерго» впродовж наступних десяти років повинна стати сертифікованим оператором системи передачі, синхронізованої із зоною континентальної Європи ENTSO-E, лідером серед східноєвропейських ОСП за ефективністю, надійністю, рівнем енергобезпеки та технологічного розвитку. НЕК «Укренерго» управлятиме мережею передачі в автоматизованому режимі та являтиме собою платформу для впровадження новітніх технологій в енергетиці. Реалізація проєктів з реконструкції та технічного переоснащення об’єктів магістральних електромереж НЕК «Укренерго» згідно з Планом розвитку системи передачі на наступні 10 років спрямована на повну автоматизацію підстанцій, що дозволить зменшити витрати на передачу електроенергії та експлуатаційні витрати, значно підвищити надійність роботи ОЕС України в цілому.

Автоматизовані підстанції 220 – 750 кВ характеризуються значним зменшенням обсягу експлуатаційного і ремонтного обслуговування з переходом до роботи без постійного обслуговуючого персоналу, планування та проведення ремонтів за фактичним станом обладнання.

Підстанція вважається автоматизованою, коли на ній в повному обсязі виконано керування силовим обладнанням та пристроями РЗА з диспетчерського пункту або з автоматизованого робочого місця, технологічне та охоронне відеоспостереження, система керування обладнанням організована не менше ніж двома захищеними каналами зв’язку, запроваджено систему контролю доступу на об’єкт.

У цьому стандарті розглянуто основні принципи організації експлуатаційного і ремонтного обслуговування автоматизованих ПС.

Стандарт переглядається та/або коригується один раз на п’ять років або за рішенням керівника НЕК «Укренерго» відповідно до пропозицій, наданих профільними структурними підрозділами, після розгляду цих пропозицій на науково-технічній раді НЕК «Укренерго».

Організація поточної експлуатації електрообладнання на автоматизованих підстанціях НЕК «Укренерго» повинна здійснюватися з урахуванням вимог цього стандарту.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

СТАНДАРТ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ ПІДСТАНЦІЙ НЕК «УКРЕНЕРГО»

Чинний від 19.01.2021

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на автоматизовані підстанції магістральних електричних мереж та установлює основні організаційні і технічні вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації устаткування, будівель, споруд і комунікацій автоматизованих ПС магістральних електричних мереж.

Стандарт обов'язковий для працівників магістральних електричних мереж, які беруть участь в технічному обслуговуванні автоматизованих ПС магістральних електричних мереж.

Дотримання вимог стандарту здійснюється під час підготовки, розроблення, видачі, розгляду, схвалення (погодження та затвердження) і реалізації документів з питань поточного обслуговування обладнання, будівель, споруд та комунікацій автоматизованих підстанцій, інструкцій з експлуатації та посадових інструкцій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 309 (із змінами)

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 № 257 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 13.01.1998 № 11/2451)

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерством праці та соціальної політики України комітету по нагляду за охороною праці від 09.01.1998 № 4 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 10.02.1998 № 93/2533)

Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках, затверджені наказом Міненерговугілля України від 30.01.2018 № 77 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 21.02.2018 № 211/31663)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.06.2019 № 271)

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання будівель і споруд електростанцій та мереж (в редакції наказу Міненерговугілля від 15.03.2019 № 124)

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання (у редакції Наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 06.04.2020 № 224)

СОУ-Н ЕЕ 05.152:2007 Нормативи чисельності промислово-виробничого персоналу для обслуговування магістральних і міждержавних електричних мереж

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ