ДБН В.1.2-10:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрації

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19993 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН В.1.2-10:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрації
Дата початку дії01.09.2022
Дата прийняття30.12.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДБН В.1.2-10-2008
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2021 № 366 Про затвердження державних будівельних норм
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаВ.1.2-10:2021
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


ДБН В.1.2-6:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки та споруди. Заклади освіти. Зміна № 1

ДБН В.2.2-4:2018 Будинки та споруди. Заклади дошкільної освіти. Зміна № 1

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 02.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 13.09.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 15.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 26.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 30.08.2022)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Основні вимоги до будівель і споруд
ЗАХИСТ ВІД ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ

ДБН В.1.2-10:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

РОЗРОБНИКИ: К. Бабік, канд. техн. наук; В. Заєць, канд. техн. наук;, С. Котенко канд. техн. наук; М. Мар’єнков, д-р техн. наук; О. Олексієнко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник)

За участю: Академія будівництва України (І. Назаренко, д-р техн.наук)

2 ВНЕСЕНО:
Директорат технічного регулювання в будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Міністерство охорони здоров'я України (лист від 01.12.2021 № 29-04/35607/2-21)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 24.11.2021 № 01-19845/261-2)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН В.1.2-10:2008

Видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Загальні вимоги

4 Критерії основної вимоги

5 Побудова граничних значень критеріїв захисту від шуму та вібрації

6 Оцінка та перевірка характеристик основної вимоги

7 Перевірка відповідності виконання основної вимоги

Додаток А Умовні познаки, індекси та скорочення, що мають використовуватися у будівельних нормах щодо забезпечення основної вимоги щодо захисту від шуму та вібрації

Додаток Б Забезпечення вимог захисту від шуму та вібрації

Додаток В Визначення технічних принципів забезпечення захисту від шуму та вібрацій

Додаток Г Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Основні вимоги до будівель і споруд
ЗАХИСТ ВІД ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ

Basic requirements for buildings and constructions
NOISE PROTECTION

Чинні з 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми визначають основні положення основної вимоги щодо захисту від шуму та вібрації будівель і споруд (далі – основна вимога) відповідно до Закону України “Про будівельні норми” [1].

1.2 Ці норми поширюються на будівлі та споруди у цілому та їх частини (конструктивні та інженерні системи) під час проектування та будівництва, а також встановлюють положення щодо дотримання функціональних параметрів об’єкта під час його експлуатації.

1.3 Вимоги цих норм застосовуються при проектуванні та будівництві разом із іншими будівельними нормами, що встановлюють вимоги до об’єктів: будівель, споруд, їх частин (конструктивних та інженерних систем) залежно від функціонального призначення.

1.4 Ці норми застосовують при встановленні у будівельних нормах обов’язкових вимог до об’єкта нормування у будівництві, а також використовуються при розробленні нормативних документів на конструктивні та інженерні системи.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, використані у цих нормах та визначення позначених ними понять:

2.1 акустичний екран
Звукоізолювальна перепона скінченних розмірів і відповідної форми, яку встановлюють у приміщенні між джерелом (джерелами) шуму і робочим місцем або частиною приміщення, що потребують захисту від шуму даного джерела або групи джерел

2.2 еквівалентний рівень звукового тиску непостійного шуму
Рівень звукового тиску постійного шуму, у якого середній квадрат звукового тиску має те саме значення, що й у даного непостійного шуму на заданому інтервалі часу

2.3 еквівалентний рівень звуку
Еквівалентний рівень звукового тиску непостійного шуму, коригований за стандартною частотною характеристикою “А”

2.4 звукова потужність джерела шуму
Загальна кількість звукової енергії, що випромінюється джерелом шуму у навколишній простір за одиницю часу

2.5 ізоляція повітряного шуму
Різниця усереднених у просторі і часі високого і низького рівнів звукового тиску у суміжних приміщеннях, визначена за результатами вимірювань за умови відсутності побічних шляхів передачі звуку і приведена до умов рівності площі випробувальної конструкції і еквівалентної площі звукопоглинання в приміщенні з низьким рівнем звукового тиску

2.6 індекс ізоляції повітряного шуму
Одночислова величина оцінки звукоізоляції елементів огороджувальних конструкцій, визначена за частотною характеристикою

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ