ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 2

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19985 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 2
Дата початку дії01.07.2022
Дата прийняття30.12.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2021 № 365 Про затвердження Змін до державних будівельних норм
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаА.2.2-3:2014
РозробникНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)


ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва (укр)

ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва.(рос)

ДБН А.2.1-1:2014 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. Проект, друга редакція

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 1

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 1. Поправка

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд. Зміна № 1

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Науково-технічний супровід будівельних об`єктів

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДБН В.2.2-40:2018 Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Зміна № 1

ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)

ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва. Зміна № 1

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва. Зміна № 2

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва. Поправка

Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII Про оцінку впливу на довкілля


ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зміна № 3

ДБН В.2.2-42:2021 Будівлі та споруди. Споруди холодильників. Основи проектування

ДБН В.2.2-43:2021 Будівлі та споруди. Складські будівлі. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель

ДСТУ 9154:2021 Настанова з виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві

Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2022 року

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 02.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 13.09.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 15.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 26.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 30.08.2022)

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об`єктів

СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-83:2013 Вимоги до проектування повітряних ліній електропередавання напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із захисним покриттям. Правила. Зміни

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

ДБН А.2.2-3:2014
Зміна № 2

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

Зміна № 2 ДБН А.2.2-3:2014
СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва”

РОЗРОБНИКИ: В. Басанський, канд. техн. наук; П. Григоровський, д-р техн. наук; В. Іваненко, канд. техн. наук; Ю. Крошка, канд. техн. наук; В. Максименко, канд. техн. наук; С. Марчук; О. Мурасьова, канд. техн. наук; Ю. Червяков, канд. техн. наук (науковий керівник); К. Черненко, канд. техн. наук; Н. Чуканова, канд. техн. наук

За участю: Академія будівництва України (А. Беркута, канд. екон. наук; Д. Ісаєнко, д-р техн. наук); Державне підприємство “Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи” (О. Берендєєва, канд. техн. наук; С. Буханенко)

2 ВНЕСЕНО: Директорат технічного регулювання в будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство інфраструктури України (лист від 18.10.2021 № 3924/2714-21) Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 11.10.2021 № 01-17275/261-2) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 29.11.2021 № 25/1-21/25226-21)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 30.12.2021 № 365 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72, від 29.06.2022 № 116, з 2022-07-01

ТЕКСТ ЗМІНИ

1. ЗМІСТ

Назву додатка К викласти в новій редакції:

“Склад основних даних і техніко-економічних показників об’єктів будівництва невиробничого призначення (громадських будівель)”.

2. Розділ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Після назви розділу викласти в новій редакції:

“Ці норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин.

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на об’єкти галузевої специфіки за необхідності можуть встановлюватись галузевими будівельними нормами з урахуванням положень цих норм.

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на: реставрацію об'єктів культурної спадщини; об'єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її власних бюджетних інвестицій; ліквідацію наслідків аварій і катастроф; консервацію та розконсервацію об'єктів будівництва встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними документами з урахуванням положень цих норм”.

3. Розділ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Замінити позначення “ДБН А.2.1-1:2014” на “ДБН А.2.1-1-2008”.

Замінити позначення та назву “ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ” на “ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд”.

Замінити позначення “ДБН А.3.1-5-2016” на “ДБН А.3.1-5:2016”.

Замінити позначення та назву “ДБН В.1.2-5-2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів” на “ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів”.

Замінити позначення та назву “ДСТУ-Н Б В.1.2-ХХ:20ХХ Визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд” на “ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)”. Вилучити виноску 1) .

Вилучити позначення та назву:

“ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)”.

Долучити:

“ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд”.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ