ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19049 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.
Дата прийняття03.11.1999
Дата скасування дії 01.09.2008
СтатусНедіючий
Новий документНПАОП 0.00-1.02-08
Вид документаНПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Шифр документа0.00-1.02-99
РозробникДержнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)
Орган, що прийнявДержнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГСТУ 36.1-009-99 Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащенності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів

ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення. Зміна № 2

ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

ДНАОП 0

ДНАОП 0.0-1.02-99

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Госнадзорохрантруда 03.11.99 №208

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов далее - Правила) распространяются на: электрические и гид­равлические лифты (далее - лифт) грузоподъемностью 40 кг и более; электрические многокабинные пассажирские подъемни­ки непрерывного действия; строительные подъемники.

1.2. Правила не распространяются на лифты, установлен­ные: в шахтах горной промышленности, на судах и других пла­вучих сооружениях, на самолетах и других летательных аппара­тах.

1.3. Правила устанавливают нормы и требования к проекти­рованию, конструкции, изготовлению, монтажу, ремонту, тех­ническому обслуживанию, эксплуатации, модернизации, рекон­струкции и замене лифтов и подъемников, направленные на обес­печение их безопасной эксплуатации.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В этих Правилах использованы ссылки на такие норматив­ные документы:

- ДСТУ 2860-94 Надежность техники. Термины и определе­ния;

- ДСТУ 3552-97 Лифты пассажирские и грузовые. Терми­ны и определения;

- ДСТУ 3278-95 Система разработки и постановки продук­ции на производство. Основные термины и определения;

- ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила аттестации сварщиков, ут­верждены приказом Госнадзорохрантруда за № 61 от 19.04.96, зарегистрированы в Минюсте 31.05.96 за № 262/1287;

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Госнад­зорохрантруда за № 4 от 09.01.98, зарегистрированы в Минюсте 10.02.98 за № 93/2533;

- ДНАОП 0.00-4.03-98 Положение о расследовании и учете несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на предприятиях, учреждениях и организациях, утверждено Пос­тановлением Кабинета Министров Украины за № 923 от 17.06.98;

- ДНАОП 0.00-5.02-95 Инструкция о порядке выдачи раз­решений на изготовление, ремонт и реконструкцию подъемных сооружений и осуществления надзора за выполнением этих работ, утверждена приказом Госнадзорохрантруда за№ 189 от 12.12.95, зарегистрирована в Минюсте 27.12.95 за № 482/1018;

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com