СНиП 2.06.15-85 Інженерний захист територій від затоплення та підтоплення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19072 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СНиП 2.06.15-85 Інженерний захист територій від затоплення та підтоплення
Дата початку дії01.07.1986
Дата прийняття19.09.1985
Дата скасування дії 01.01.2011
СтатусНедіючий
Новий документДБН В.1.1-25-2009
Вид документаСНиП (Будівельні Норми і Правила)
Шифр документа2.06.15-85
РозробникГідропроект
Орган, що прийнявГідропроект


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН А.2.1-1:2014 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. Проект, друга редакція

ДБН В.1.2-4-2006 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ДСК)

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Зміна № 2

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Инженерная защита территорий от затопления и подтопления

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ
ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ

СНиП 2.06.15-85

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1988

РАЗРАБОТАНЫ институтом «Гидропроект» им. С. Я. Жука Минэнерго СССР канд. техн. наук Г. Г. Гангардт, А. Г. Осколков, В. М. Семенков, кандидаты техн. наук С. И. Егоршин, М. П. Малышев - руководитель темы; канд. геогр. наук С. М. Успенский, канд. биол. наук Н. М. Чамова, В. Н. Кондратьев, Л. С. Сващенко, М. Д. Романов, канд. техн. наук И. И. Файн, И. П. Федоров и Ю. П. Иванов), ЦНИИПградостроительства Госгражданстроя СССР кандидаты техн. наук В. Б. Беляев и Н. А. Корнеев), ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР канд. техн. наук В. С. Алексеев, д-р техн. наук, проф. А. Ж. Муфтахов, канд. техн. наук Н. П. Куранов, И. В. Коринченко), ПНИИИС Госстроя СССР (кандидаты техн. наук В. В. Ведерников и Е. С. Дзекцер), В/О «Союзводпроект» Минводхоза СССР (канд. техн. наук П. Г. Фиалковский, А. Н. Кржижановский), Союзгипроводхозом им. Е. Е. Алексеевского Минводхоза СССР (кандидаты техн. наук Г. П. Ободзинская и К. А. Тихонова, В. Н. Богомолов), САНИИРИ им. В. Д. Журина Минводхоза СССР (кандидаты техн. наук Х. А. Ирмухамедов и М. М. Мирзиятов), Украинским филиалом ЦНИИКИВР Минводхоза СССР (кандидаты техн. наук В. Л. Максимчук, А. И. Томильцева и В. П. Ткаченко), институтом «Гипрогор» Госстроя РСФСР (И. М. Шнайдер и П. А. Минченко), Институтом гидромеханики АН УССР (чл.-корр. АН УССР А. Я. Олейник, д-р техн. наук Н. Г. Пивовар, канд. техн. наук Ю. Н. Сокольников), ИВП АН СССР (д-р техн. наук М. Г. Хубларян, д-р геогр. наук А. Б. Авакян, кандидаты геогр. наук В. П. Салтанкин и В. А. Шарапов), ИМПиТМ им. Е. И. Марциновского Минздрава СССР (чл.-корр. АМН СССР, проф. Ф. Ф. Сопрунов, доктора мед. наук Н. А. Романенко и С. А. Беэр), МНИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана Минздрава СССР (кандидаты мед. наук Л. В. Кудрин, Г. В. Гуськов и И. Л. Винокур), ГИЗР Минсельхоза СССР (кандидаты экон. наук С. И. Носов и В. А. Вашанов, В. П. Варлашкин), ВНИИ охраны природы и заповедного дела Минсельхоза СССР (доктора биол. наук Ю. П. Язан и Я. В. Сапетин), Днепропетровским филиалом «УкркоммунНИИпроект» Минжилкомхоза УССР (Т. С. Пак и В. Г. Иванов), Гипрокоммунстроем Минжилкомхоза РСФСР (В. П. Сапроненков, Б. П. Копков и О. П. Стадухина), МИСИ им. В. В. Куйбышева Минвуза СССР (д-р техн. наук, проф. Н. А. Цытович, канд. техн. наук Я. А. Кроник, Е. А. Сметчук и Д. С. Фотиев), ВСЕГИНГЕО Мингео СССР (д-р геол.-минерал. наук, проф. В. М. Гольдберг, канд. геол.-минерал. наук С. М. Семенов), Фундаментпроектом Минмонтажспецстроя СССР (М. Н. Пинк, А. А. Колесов и В. Д. Антонюк), ВНИИЛМ Гослесхоза СССР (Л. Т. Павлушкин, канд. геогр. наук В. В. Сысуев).

ВНЕСЕНЫ Минэнерго СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (В. А. Кулиничев).

Госстрой СССР

Строительные нормы и правила

СНиП 2.06.15-85

Инженерная защита территории от затопления и подтопления

-

Настоящие строительные нормы и правила распространяются на проектирование систем, объектов и сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления территорий населенных пунктов, промышленных, транспортных, энергетических и коммунально-бытовых объектов, месторождений полезных ископаемых и горных выработок, сельскохозяйственных и лесных угодий, природных ландшафтов.

При проектировании систем, объектов и сооружений инженерной защиты надлежит соблюдать "Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик", "Основы водного законодательства Союза ССР и союзных республик", "Основы лесного законодательства Союза ССР и союзных республик", "Закон СССР об охране и использовании животного мира" и другого законодательства по вопросам охраны природы и использования природных ресурсов, а также требования нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com