Посібник з обсягу і змісту технічної документації позамайданчикових систем водопостачання і каналізації

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19316 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)Посібник з обсягу і змісту технічної документації позамайданчикових систем водопостачання і каналізації
Дата прийняття26.03.1986
СтатусДіючий
Вид документаПосібник до СНиП
Шифр документа2.04.02-84
РозробникСоюзводоканалпроект
Орган, що прийнявСоюзводоканалпроект


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ВБН В.1.1-034-2003 (НАПБ 03.005-2002, ГНД 34.03.307-2004, ВБН В.1.1-034-03.307-2003) Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами

ВБН В.3.1-00013741-11:2009 Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості

ВНД 33-3.4-01-2000 Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України

ДБН А.2.1-1:2014 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. Проект, друга редакція

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень

ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

ДБН В.1.2-4-2006 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ДСК)

ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення. Зміна № 2

ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Зміна № 2

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

ДСТУ 7206:2010 Меблі та оснащення для адаптування осіб з вадами опорно-рухового апарата вдома та в інших приміщеннях. Загальні технічні умови

ДСТУ 7936:2015 Зрошення. Зрошувальні системи. Загальні технічні вимоги

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення

ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Культові будинки та споруди різних конфесій. Посібник з проектування

НАПБ 01.034-98 Правила пожежної безпеки для об`єктів МВС України

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

СНиП 2.05.07-91 Промисловий транспорт

СОУ 40.1-21677681-60:2012 Протипожежний захист машзалів електростанцій. Правила проектування та експлуатації протипожежного устаткування (НАПБ В.01.061-2011/111)

СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008 Системи централізованого господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання. Захист протикорозійний. Загальні вимоги та методи контролювання

СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-79:2012 Настанова з проведення спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Пособие по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
ГОССТРОЯ СССР

ПОСОБИЕ
ПО ОБЪЕМУ И СОДЕРЖАНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85)

Утверждено
приказом Союзводоканалпроекта
от 26 марта 1986 г. № 108

Москва Стройиздат 1988

Регламентируются объем и содержание технической документации проектов водоснабжения и канализации и связанных с ними гидротехнических сооружений.

Для инженерно-технических работников проектных организаций.

При пользовании Пособием следует учитывать все дальнейшие изменения строительных норм и правил и государственных стандартов.

Пособие составлено на основании СНиП 1.02.01-85 на разработку проектно-сметной документации и норм проектирования: СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85. Пособие предназначено способствовать упорядочению и повышению качества проектов внеплощадочных систем водоснабжения, канализации и связанных с ними гидротехнических сооружений путем рационального регламентирования объема и содержания технической документации на стадиях «Проект» и «Рабочий проект» (последний в части материалов, представляемых на утверждение).

В Пособии предусмотрено выполнение полной комплексной работы на стадии «Проект», включающей как технологические, так и архитектурно-планировочные и строительные решения систем и сооружений водоснабжения, канализации и связанных с ними гидротехнических сооружений или отдельных гидроузлов, отопление и вентиляцию, электрооборудование и автоматизацию, организацию строительства, сметы, технико-экономические обоснования и др.

При выполнении Проекта только водоснабжения, только канализации или только узла гидротехнических сооружений следует руководствоваться всеми разделами Пособия, кроме относящихся к отсутствующим в Проекте технологическим решениям и позициям других разделов, связанных с этими решениями.

При выполнении отдельных частей Проекта разными проектными организациями состав Проекта принимается на основе Пособия совместно проектными организациями и генеральным проектировщиком.

При значительном объеме технической документации Проект можно представлять в нескольких книгах (томах) с размещением ряда разделов (глав) в одном томе. Для особо значительных и сложных объектов, включающих ряд томов, допускается составление сводного тома (краткой пояснительной записки с отдельным графическим материалом).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com