ДСТУ 2569-94. Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19168 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 2569-94. Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення
Дата початку дії01.07.1995
Дата прийняття10.06.1994
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 10.06.1994 г. №138
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2569-94
РозробникНауково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства (НДКТІ МГ)
Орган, що прийнявНауково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства (НДКТІ МГ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДСТУ 7735:2015 Гідротехніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7746:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Захист джерел і систем централізованого питного водопостачання. Загальні вимоги

ДСТУ 8606-1:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 1. Основні положення

ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

ДСТУ 2569-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ
Терміни та визначення

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Термины и определения

WATERSUPPLY AND CANALIZATION
Terms and definitions

Чипинй від   01 .07.95

Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять основних термінів у галузі водопостачання і каналізації.

Терміни, що містить стандарт, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, яка належить до сфери водопостачання й каналізації, з також для робіт з стандартизації або коли використовують результати цих робіт.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін, застосування термінів-синонімів до стандартизованого терміна не допускається.

Наведені визначення можна в разі потреби змінювати, розкриваючи значення використаних термінів, уводячи до них похідні ознаки та вказуючи об'єкти, що входять в обсяг визначеного поняття.

Зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять, зазначених у цьому стандарті.

У стандарті як довідкові наведено еквіваленти термінів німецькою (de), англійською (en), французькою (fr), російською (ru) мовами та визначення російською мовою, взяті з відповідних міжнародних
стандартів (перелік яких наведено в додатку).

У стандарті наведено абеткові покажчики термінів та їхніх іншомовних еквівалентів.

1 ВОДОПОСТАЧАННЯ

1 водопостачання

Подавання води споживачам

de

еn
fr

ru

Wasserversorgung
Wasserbeschaffung
water supply
alimentation en eau Distribution d'eau
водоснабжение
Подача воды потребителям

2 водопровід

Комплекс споруд, що включає водозабір,    водопровідні    насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки водопровідну мережу і резервуари для забезпе-
чення споживачів водою певної якості

de
ru

Wasserversorgungssystem
водопровод
Комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции станцию очистки воды  или  водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения  потребителей  водой определенного качества

3 груповий водопровід
Водопровід, що подає воду споживачам кількох населених пунктів

de
ru

 

Gruppenwasserverscorgung

Групповой водопровод

Водопровод, подающий воду потребителям   нескольких   населенных пактов

2 БОДОСПОЖИВАННЯ

4 розрахункова витрат» води для цілей водопостачання
Об'єм води, яка протікає за певний проміжок часу, для розрахунків мереж і споруд водопостачання

de
ru

 

Berechnungsvolumenstrom
расчетный расход воды для целей
водоснабжения
Объем воды, протекающей в интервал времени, для расчетов сетей и сооружений водосиабження

5 водоспоживання
Споживання  води  з  водного об'єкта або з систем водопостачання

de
en
fr
ru

Wssserbedarf
waer consumption
consommation en'eau
водопотреблеиие
Потребление воды из водного объекта или иэ систем водоснабжения

6 питомеводоспоживання

об"єм води, яка подається  споживачеві за проміжок часу або на одиницю продукції

de
ru

Wesserbedarf, spezifischer
удельное водопотребление
Овьем воды, подаваемой потребителю в интервал времени или на единицу продукции

7 нерівномірність водоспоживання
Коливання витрати води за проміжок часу

de
ru

Wasserbedarfsschwaitkung
неравномерігость недопотребления
Колебание расхода воды в интервале
времени

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com