ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20099 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва
Дата початку дії01.01.2012
Дата прийняття25.12.2009
Дата скасування дії 01.01.2017
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДБН А.3.1-5:2016
На замінуДБН А.3.1-5-96
Затверджуючий документНаказ від 25.12.2009 № 689 "Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва"
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаА.3.1-5-2009
РозробникНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)


Господарський кодекс України

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Будівництво. Огородження запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Зі зміною № 1

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (рос)

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (укр)

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. Поправка

ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.1-5-96. Додаток 11. Акт проміжного приймання відповідальних конструкцій

ДБН А.3.1-5-96. Додаток 9. Акт огляду прихованих робіт

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)

ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України. (Частина 1) (рос)

ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України. (Частина 2. Додатки)(рос)

ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 1)

ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 2. Додатки)

ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об`єктів будівництва

ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об`єктів будівництва. Зміна №1

ДБН В.1.2-1-95 Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд їх частин та конструктивних елементів (українською та російською мовами)

ДБН В.1.2-12-2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Науково-технічний супровід будівельних об`єктів

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. Зміна № 1

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. Зміна № 1. Поправка

ДБН В.2.8-3-95 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин

ДБН В.2.8-4-96 (ГОСТ 24408-80) Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги.

ДБН В.2.8-9-98 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва (Зі змінами відповідно до наказу № 50 від 12.05.2011)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСТУ 2272:2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник.

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9004-2001 Система управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності

ДСТУ ІSО 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002, IDT)

Закон України від 01.06.2000 № 1775-III Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Закон України від 05.04.2007 № 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV Про благоустрій населених пунктів

Закон України від 08.06.2000 № 1809-III Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Закон України від 14.10.1994 № 208/94-ВР Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI Про регулювання містобудівної діяльності

Закон України від 17.12.1993 № 3745-XII Про пожежну безпеку

Закон України від 18.01.2001 № 2245-III Про об`єкти підвищеної небезпеки

Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV Про архітектурну діяльність

Закон України від 24.06.2004 № 1859-IV Про правові засади цивільного захисту

Закон України від 30.06.1993 № 3353-XII Про дорожній рух

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов`язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-5.28-03. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів

НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

СанПиН 1304-75 Санітарні норми допустимих вібрацій у житлових будинках

СН 3077-84 Санітарні норми припустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків і на території житлової забудови

СНиП 2.02.03-85 Пальові фундаменти

СНиП 2.02.03-85 Пальові фундаменти. Зміна № 1

СНиП 3.01.03-84 Геодезичні роботи в будівництві


ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.01.2021)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.04.2021)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.04.2022)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.07.2021)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.07.2022)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.10.2019)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.10.2020)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.10.2021)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.10.2022)

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

ГБН В.2.3-37641918-552:2015 Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва

ГБН В.2.5-00013741-72:2013 Зовнішні мережі та споруди. Кабельні лінії напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції наказу від 21.06.2019 № 271)

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зміна № 1

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДСТУ 7703:2015 Нафтопроводи магістральні. Захист резервуарів протикорозійний. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-195:2013 Конструкції стін із блоків з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу

ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013 Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів

ДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013 Настанова з організації системи управління якістю будівництва

ДСТУ-Н Б А.3.1-26:2014 Настанова з технології зварювання і контролю якості зварних з’єднань при будівництві промислових трубопроводів

ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014 Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа

ДСТУ-Н Б А.3.1-30:2015 Настанова щодо зварювання трубопроводів пари та гарячої води

ДСТУ-Н Б А.3.1-31:2015 Настанова з виготовлення і монтажу сталевих вертикальних циліндричних резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів об`ємом від 100 м3 до 50 000 м3

ДСТУ-Н Б А.3.2-16:2015 Настанова щодо влаштування суцільних захисних огороджень при зведенні каркасно-монолітних будівель

ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014 Настанова щодо проектування і улаштування заглиблених споруд способом стіна в грунті

ДСТУ-Н Б В.2.3-31:2015 Настанова щодо влаштування насипів транспортних споруд з вторинних продуктів вугільної промисловості

ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг

ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016 Настанова з проектування дренажних конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах

ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації

ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій

ДСТУ-Н Б В.2.7-315:2016 Настанова щодо виробництва та застосування асфальтобетонних сумішей за знижених технологічних температур із використанням енергозберігаючих добавок

ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Наказ від 25.05.2011 № 53 Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду від 27.01.2009 № 45 та від 25.12.2009 № 689

Наказ від 25.12.2009 № 689 Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

Наказ від 31.08.2010 № 334 Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 25.12.2009 № 689 (Щодо переносу дати початку дії ДБН А.3.1-5-2009)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2023 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2022 року

СОУ 42.1-37641918-112:2014 Ремонт залізобетонних конструкцій мостів з використанням технології торкретування

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-70:2012 Проектування підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими напругою 110 кВ і вище. Правила

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-50:2011 Монтаж кабельних ліній електропередавання напругою 110-330 кВ. Інструкція

ТТК 37641918/31911658-173:2014 Типова технологічна карта по нанесенню захисно-декоративних покриттів на залізобетонні мостові споруди

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія
ОРГАНІЗАЦІЯ
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ДБН А.3.1-5-2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2011

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва

РОЗРОБНИКИ: В. Балицький, д-р техн. наук, проф.; В. Вернигора, канд. техн. наук; O. Галінський, канд. техн. наук; П. Григоровський, канд. техн. наук; В. Іваненко, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Садовський, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); В. Снісаренко, д-р техн. наук; О. Сокол; С. Старовойтов, інж.

2 ПОГОДЖЕНО: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Висновок від 20.10.2008 № 710)

Міністерство охорони здоров’я України (лист від 17.10.2008 № 05.03.02-13/16-16114)

Державний департамент пожежної безпеки Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України (лист від 17.11.2008 № 31/4/7776) Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (лист від 23.10.2008 № 01/02-10в-13/9136) Державний департамент державної автомобільної інспекції МВС України (лист від 08.10.2008 № 4/7-8621)

Державний комітет України із земельних ресурсів (лист від 11.09.2008 № 14-13-11/10231)

3 ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управління економіки та розвитку будівельної діяльності Мінрегіонбуду України

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Мінрегіонбуду України від 25.12.2009 № 689, від 31.08.2010 № 334 та від 25.05.2011 № 53, чинні з 2012-01-01

5 НА ЗАМІНУ ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"

ЗМІСТ

1 Загальні положення

2 Підготовка будівельного виробництва

3 Проектно-технологічна документація (ПТД) з організації будівництва та виконання робіт

4 Організація та охорона праці

5 Матеріально-технічне забезпечення

6 Механізація і транспорт

7 Охорона навколишнього середовища в процесі будівництва

8 Організація будівельного виробництва під час реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств

9 Забезпечення якості будівельної продукції

Додаток А Нормативні посилання

Додаток Б Терміни та визначення понять

Додаток В Загальний журнал робіт

Додаток Г Спеціальні журнали з окремих видів робіт

Додаток Д Склад і зміст проекту організації будівництва (ПОБ)

Додаток Е Форми основних документів у складі проекту організації будівництва

Додаток Ж Склад і зміст проекту виконання робіт (ПВР)

Додаток И Форми основних документів у складі проекту виконання робіт

Додаток К Акт на закриття прихованих робіт

Додаток Л Основні види робіт та конструкцій, на які складаються акти на закриття прихованих робіт

Додаток М Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Додаток Н Акт про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об’єкта до початку будівництва

Додаток П Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія
ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Управление, организация и технология
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Management, organization and tehnology
ORGANIZATION OF A BUILDING PRODUCTION

Чинні від 2012-01-01

Ці Норми встановлюють загальні вимоги до організації будівельного виробництва під час нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд, технічного переоснащення діючих підприємств (далі - будівництво) об’єктів будь-якого призначення.

Цих вимог повинні дотримуватись усі учасники будівництва, незалежно від форм власності і відомчої належності.

Вимоги цих Норм не поширюються на організацію будівельного виробництва під час здійснення капітального ремонту та реставрації існуючих будівель і споруд.

По окремих видах спеціального будівництва в доповнення до цих Норм слід враховувати вимоги відомчих нормативних документів, прийнятих у встановленому порядку, які відображають специфіку такого будівництва.

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів і нормативних документів, на які зроблені посилання в цих Нормах, наведено у додатку А.

Терміни та визначення понять, які вживаються в цих Нормах, наведено у додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Організацію будівельного виробництва здійснюють відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правових актів і нормативних документів, які встановлюють вимоги до:

- надання дозволів на виконання робіт із будівництва, облаштування будівельних майданчиків і робочих місць, порядку та правил виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті будівництва, контролю якості робіт і їх прийняття, розроблення і використання проектів виконання робіт (ПВР);

- виконавців робіт із будівництва (наявність ліцензій та кваліфікаційних сертифікатів);

- складу та комплектності проектної документації для будівництва (зокрема, проекту організації будівництва - ПОБ), а також забезпечення нею виконавців відповідно до профілю виконуваних ними робіт;

- охорони та збереження навколишнього середовища - природного, соціального, включаючи життєдіяльність населення, і техногенного;

- охорони праці, безпечності виробничого процесу, техногенної та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

- складу робіт, їх вартості, нормативів витрат ресурсів для їх виконання;

- застосовуваних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

- умов поставки устаткування для монтажу;

- будівельної продукції (будівель і споруд);

- порядку та умов здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва об’єктів;

- договірних відносин у будівництві;

- прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

1.2 Організація будівельного виробництва полягає у спрямуванні організаційних, технічних, технологічних рішень і заходів суб’єктів будівельного виробництва на дотримання вимог щодо:

- раціональної організації виробничого процесу та управління будівництвом;

- узгодженої діяльності виконавців робіт із будівництва, врахування їх виробничо-господарських та економічних можливостей і інтересів;

- виконання робіт із врахуванням індивідуальних характеристик об’єктів будівництва (архітектурно-планувальні та конструктивні рішення), умов їх будівництва (особливі умови будівельного майданчика та умови виконання робіт), складу та обсягів робіт, виділення в будові черг будівництва або пускових комплексів тощо;

- раціональної технології виконання будівельно-монтажних робіт (технологічна послідовність, правила виконання, енергоефективність, підбір виконавців, матеріалів, технічних засобів);

- виконання робіт сезонного характеру, включаючи окремі види підготовчих робіт, у найбільш сприятливу пору року (якщо вимогами замовника не передбачено інше);

- забезпечення якості будівельної продукції;

- строків та вартості будівництва об’єктів (із врахуванням умов фінансування);

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ