ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Плитки керамічні. Технічні умови (EN 14411:2006, NEQ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20280 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Плитки керамічні. Технічні умови (EN 14411:2006, NEQ)
Дата початку дії01.01.2013
Дата прийняття30.12.2011
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 6141-91, ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93), ДСТУ Б В.2.7-117-202 (ГОСТ 6787-2001)
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2011 року N 422 "Про прийняття національних стандартів"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.2.7-282:2011
РозробникДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)


ГОСТ 10354-82 Плівка поліетиленова. Технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки. Зі зміною № 1 (СТ СЭВ 1930-79)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартів безпеки праці. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.021-75 . ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 24297-87 Вхідний контроль продукції. Основні положення. З поправкою

ГОСТ 6141-91 Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін. Технічні умови (СТ СЭВ 2047-88)

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Посібник

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радiацiйний контроль будівельних матерiалiв та об`єктiв будівництва (укр,рос)

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об`єктів будівництва. (укр)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров`я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 3835-98 Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічноих впливів. Технічні умови (ГОСТ 28507-99)

ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій (ISO 2859-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 3951-1:2009. Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 1. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій з одиничною характеристикою якості та визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ІSO 3951-1:2005, ІDT)

ДСТУ ISO 3951-2:2009. Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 2. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій відносно незалежних характеристик якості з визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ІSO 3951-2:2006, ІDT)

ДСТУ ISO 3951-3:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної перевірки партій, визначених межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ІSO 3951-3:2007, ІDT)

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості. З поправкою

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості. Зміна

ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001) Плитки керамічні для підлог. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-283:2011 Плитки керамічні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-67-98 Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови (ГОСТ 13996-93)

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (рос)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (укр)

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 26.0-3.01-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (рос)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (укр)

Посібник 1.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок і розподіл припливного повітря

Посібник 10.91 до СНиП 2.04.05-91. Проектування антикорозійного захисту

Посібник 11.9 к СНиП 2.04.05-91. Розрахункові параметри зовнішнього повітря для типових проектів

Посібник 12.91 до СНиП 2.04.05-91. Рекомендації з розрахунку інфільтрації зовнішнього повітря в одноповерхові виробничі будівлі

Посібник 13.91 до СНиП 2.04.05-91. Протипожежні вимоги до систем опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник 2.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок надходження теплоти сонячної радіації в приміщення

Посібник 3.91 до СНиП 2.04.05-91. Вентиляторні установки

Посібник 4.91 до СНиП 2.04.05-91. Протидимний захист при пожежі (2 редакція)

Посібник 5.91 до СНиП 2.04.05-91. Розміщення вентиляційного обладнання

Посібник 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Вогнестійкі повітроводи

Посібник 7.91 до СНиП 2.04.05-91. Схеми прокладки воздуховодів у будинку

Посібник 8.91 до СНиП 2.04.05-91. Чисельність персоналу з експлуатації систем опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

Посібник 9.91 до СНиП 2.04.05-91. Річна витрата енергії системами опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник з проектування систем водяного опалювання до СНиП 2.04.05-91

СанПиН 42-128-4690-88 Санітарні правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміни

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання


ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Із зміною № 1

ДСТУ Б В.2.6-207:2015 Розрахунок і конструювання кам`яних та армокам`яних конструкцій будівель та споруд

ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків

Наказ від 30.12.2011 № 422 Про прийняття національних стандартів

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2023 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2022 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТКИ КЕРАМІЧНІ
Технічні умови
(EN 14411:2006, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-282:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"

РОЗРОБНИКИ: О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Черняк, д-р техн. наук; О. Полянська; Т. Хведченя; Н. Чубенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 422 та від 12.06.2012 р. № 300, чинний від 2013-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14411:2006 "Ceramic tiles-Definitions, classification, characteristics and marking" ("Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики та маркування") у частині основних вимог до виробів

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ГОСТ 6141-91; ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93); ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001)

5 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація та умовна познака

5 Технічні вимоги

6 Вимоги безпеки та охорони довкілля, утилізування

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила приймання та відбір зразків

10 Методи контролю

11 Транспортування та зберігання

12 Вказівки щодо застосування

13 Гарантії виробника

Додаток А Керамічні плитки екструзійні з низьким водопоглинанням групи АІa , Е ≤ 0,5 %

Додаток Б Керамічні плитки екструзійні групи АІb 0,5 % < Е ≤ 3 %

Додаток В Керамічні плитки екструзійні групи АlІa - частина 1; 3 % < Е ≤ 6 %

Додаток Г Керамічні плитки екструзійні групи АlІa - частина 2; 3 % < Е ≤ 6 %

Додаток Д Керамічні плитки екструзійні групи АlІb - частина 1; 6 % < Е ≤ 10 %

Додаток Е Керамічні плитки екструзійні групи АlІb - частина 2; 6 % < Е ≤ 10 %

Додаток Ж Керамічні плитки екструзійні групи АІІІ; Е > 10 %

Додаток И Керамічні плитки напівсухого пресування з низьким водопоглинанням групи Bla; Е ≤ 0,5 %

Додаток К Керамічні плитки напівсухого пресування з низьким водопоглинанням групи Blb; 0,5 % < Е ≤ 3 %

Додаток Л Керамічні плитки напівсухого пресування групи Blla; 3 % < Е ≤ 6 %

Додаток М Керамічні плитки напівсухого пресування групи Bllb; 6 % < Е ≤ 10 %

Додаток Н Керамічні плитки напівсухого пресування групи ВІІІ; Е > 10 %

Додаток П Класифікація застосування глазурованих керамічних плиток в залежності від їх зносостійкості

Додаток Р Допустимі коефіцієнти тертя ковзання в залежності від сфери застосування покриття підлог з використанням керамічної плитки

Додаток С Символи для використання за призначенням

Додаток Т Додаткові вимоги до керамічної плитки

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт прийнятий зі змінами EN 14411:2006 "Ceramic tiles-Definitions, classification, characteristics and marking" ("Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики та маркування"). Базова організація з науково-технічної діяльності у сфері будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування, відповідальна за цей стандарт, - ТК 305

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Положення національного стандарту України відмінні від міжнародного нормативного документа, що зумовлено потребами включення вимог національних стандартів, спрямованих на безпеку життя, здоров’я та майна громадян, охорону довкілля.

Цей стандарт розроблено з метою створення єдиного нормативного документа, максимально наближеного до вимог нормативних документів Євросоюзу, та який включає сучасні вимоги до плиток керамічних.

Видання і впровадження національного стандарту дозволяє розширити співробітництво українських виробників з потенційними споживачами країн Євросоюзу, гарантує доступність його для ознайомлення проектним організаціям, будівельникам і потенційним замовникам як в Україні, так і на території країн Євросоюзу для прийняття ефективного рішення при визначенні виду керамічної плитки та її застосування.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТКИ КЕРАМІЧНІ
Технічні умови

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ
Технические условия

CERAMIC TILES
Specifications

Чинний від 2013-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги, класифікацію, характеристики і правила маркування керамічних плиток стандартного першого сорту, виготовлених методами пластичного формування (екструзії), та напівсухого пресування.

Вимоги до керамічних плиток, які не відповідають стандартному першому сорту, наведені в додатку Т.

Цей стандарт не поширюється на керамічні плитки, виготовлені за іншою технологією, що відрізняється від екструзії і напівсухого пресування, і які піддаються впливу концентрованих кислот та лугів.

Обов’язкові вимоги до якості виробів, що забезпечують їх нешкідливість та безпечність для життя, здоров’я і майна населення та охорону довкілля, викладено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності"

ДБН В.1.1-7:2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

ДСТУ Б В.2.2-6-97 Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.7-283:2011 Плитки керамічні. Методи випробувань

ДСТУ 3835-98 Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння

ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій

ДСТУ ISO 3951-1:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 1. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій з одиничною характеристикою якості та визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ISO 3951-2:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 2. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій відносно незалежних характеристик якості з визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ISO 3951-3:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної перевірки партій, визначених межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (З обмеженою сферою застосування - тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-83 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности (ССБП. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-89 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 12301-81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Коробки з картону, паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия (Контейнер універсальний металевий закритий номінальною масою брутто 5,0 т. Технічні умови)

ГОСТ 20435-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия (Контейнер універсальний металевий закритий номінальною масою брутто 3,0 т. Технічні умови)

ГОСТ 22225-76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия (Контейнери універсальні масою брутто 0,625 і 1,25 т. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термоусадкова. Технічні умови)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічного впливу. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічного впливу. Технічні умови)

ДСП 201-97 Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 26.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників, зайнятих на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных мест (Санітарні правила і норми утримання територій населених місць)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднень)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ