ГОСТ 2.602-95 Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19798 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГОСТ 2.602-95 Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи
Дата початку дії01.01.1998
Дата прийняття24.12.1996
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
На замінуГОСТ 2.602-68
Затверджуючий документНаказ від 24.12.1996 № 569
Вид документаГОСТ (Міждержавний стандарт)
Шифр документа2.602-95
РозробникВНДІМАШ Російскої Федерації
Орган, що прийнявВНДІМАШ Російскої Федерації


ГОСТ 18322-78 Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни та визначення. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 2.004-88 Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ

ГОСТ 2.102-68 (СТ СЭВ 4768-84) ЄСКД. Види і комплектність конструкторських документів

ГОСТ 2.102-68 Єдина система конструкторської документації. Види і комплектність конструкторських документів. Зміна № 8

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1

ГОСТ 2.114-95 Єдина система конструкторської документації. Технічні умови

ГОСТ 2.301-68 Єдина система конструкторської документації. Формати

ГОСТ 2.304-81 Єдина система конструкторської документації. Шрифти креслярські

ГОСТ 2.304-81 Єдина система конструкторської документації. Шрифти креслярські. Зміна № 2

ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83) ЄСКД. Правила внесення змін

ГОСТ 2.610-2006. Правила виконання експлуатаційних документів

ГОСТ 2.701-84 (СТ СЭВ 651-77) ЄСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2022)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2022)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2022)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2021)

ГОСТ 12.2.136-98 ССБТ. Устаткування штангонасосне наземне. Вимоги безпеки

ГОСТ 2.106-96 Єдина система конструкторської документації. Текстові документи

ГСТУ 204.04.05.005-2004 Колії трамвайні. Система технічного обслуговування та ремонту. Загальні положення

ГСТУ 32.0.08.001-97 Порядок розроблення та поставлення продукції на виробництво для потреб залізничного транспорту в системі Міністерства транспорту України

ДБН В.2.8-9-98 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДСТУ 33.110:2007 Страховий фонд документації. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги

ДСТУ 33.110:2020 Страховий фонд документації. Правила комплектування документації для формування

ДСТУ 4045-2001 Візки вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Загальні технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ В 15.501:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ В-П 15.501:2017 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ ГОСТ 1.5:2004 Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення, змісту та позначень (ГОСТ 1.5-2001, IDT). Зі зміною № 1

ДСТУ ГОСТ 2.511:2014 Єдина система конструкторської документації. Правила передавання електронних конструкторських документів. Загальні вимоги (ГОСТ 2.511-2011, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 2.612:2014 Єдина система конструкторської документації. Електронний формуляр. Загальні вимоги (ГОСТ 2.612-2011, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 2582:2017 Машини електричні обертові тягові. Загальні технічні умови (ГОСТ 2582-2013, IDT; IEC 60349-1:2010, NEQ; IEC 60349-2:2010, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014 Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення (ГОСТ 3.1102-2011, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31294:2018 Клапани запобіжні прямої дії. Загальні технічні умови (ГОСТ 31294-2005, IDT). Зі змінами № 1:2018, 2:2018 та поправкою № 1:2018

ДСТУ ГОСТ 31538:2016 Цикл життєвий залізничного рухомого складу. Загальні вимоги (ГОСТ 31538-2012, IDT)

ДСТУ ГОСТ 32400:2016 Рама бічна та балка надресорна литі візків залізничних вантажних вагонів. Технічні умови (ГОСТ 32400-2013, IDT)

ДСТУ ГОСТ 5761:2018 Клапани на номінальний тиск не більше ніж PN 250. Загальні технічні умови (ГОСТ 5761-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 5762:2004 Арматура трубопровідна промислова. Засувки на номінальний тиск не більше PN 250. Загальні технічні умови (ГОСТ 5762-2002, IDT)

ДСТУ-Н 7914:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів на технологічні процеси ремонтування

ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013 Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів

ДСТУ-Н Б А.3.2-16:2015 Настанова щодо влаштування суцільних захисних огороджень при зведенні каркасно-монолітних будівель

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

СОУ ЖКГ 04.05-008:2010 Тролейбуси. Загальні технічні вимоги до капітального ремонту

СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності

СОУ НАЕК 159:2020 Забезпечення технічної безпеки. Зварювання та наплавлення устаткування і трубопроводів атомних електричних станцій з реакторами ВВЕР. Технічні вимоги

СОУ НАЕК 160:2020 Забезпечення технічної безпеки. Контроль якості основного металу, зварних з`єднань і наплавлень обладнання і трубопроводів атомних електричних станцій з реакторами ВВЕР. Технічні вимоги

СОУ-Н ЕЕ 20.623:2009 Система технічного обслуговування та ремонту обладнання електростанцій. Номенклатура і комплектність нормативно-технічних конструкторських ремонтних документів

СОУ-Н ЕЕ 46.603:2007 Капітальний ремонт трансформаторів і реакторів на напругу від 110 кВ до 750 кВ. Інструкція

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации
РЕМОНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Издание официальное

ГОСТ 2.602-95

Москва
Стандартинформ
2008

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) Госстандарта России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 12 октября 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Украина Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 29 февраля 1996 г. № 131 межгосударственный стандарт ГОСТ 2.602—95 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 2.602-68

5 Изменение № 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 16 от 8 октября 1999 г.)

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Грузия Грузстандарт
Кыргызская Республика Кыргызстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикгосстандарт
Туркменистан Главгосинспекция «Туркме нстандартлары»
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

Изменение № 2 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 23 от 28 февраля 2006 г.).

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA (коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004)

6 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2007 г.) с Изменениями № 1, 2, принятыми в июле 2000 г., феврале 2006 г. (ИУС 9-2000, 9-2006)

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Общие требования

5 Стадии разработки

6 Виды и комплектность ремонтных документов

7 Требования к построению, содержанию и изложению документов

7.1 Руководство по ремонту

7.2 Технические условия на ремонт

7.3 Нормы расхода запасных частей на ремонт (ЗК, ЗС)

7.4 Нормы расхода материалов на ремонт (капитальный, средний) (МК, MC)

7.5 Ведомость ЗИП на ремонт (ЗИК, ЗИС)

7.6 Ведомость документов на ремонт (ВРК, ВРС)

8 Правила оформления и комплектования

Приложение А Правила оформления ремонтной документации на изделия с многоступенчатой системой деления на составные части

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации
РЕМОНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Unified system for design documentation.
Repair documents

Дата введения 1996—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает стадии разработки, виды, комплектность и правила выполнения ремонтных документов.

На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, устанавливающие стадии разработки, виды, комплектность и правила выполнения ремонтных документов на изделия конкретных видов техники с учетом их специфики.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.004—88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ

ГОСТ 2.051—2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения

ГОСТ 2.102—68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 2.104—2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи

ГОСТ 2.105—95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.114—95 Единая система конструкторской документации. Технические условия

ГОСТ 2.301—68 Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ 2.304—81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.503—90 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ 2.601—2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.604—2000 Единая система конструкторской документации. Чертежи ремонтные. Общие требования

ГОСТ 2.610—2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 2.701—84 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

ГОСТ 27.002—89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 5773—90 Издания книжные и журнальные. Форматы

ГОСТ 18322—78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 23660—79 Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ